Handelsbetingelser

Læs min cookie- og privatlivspolitik

Alle kurser, produkter og sessioner på denne hjemmeside udgår fra:

Millicentt Rosamunde
Instituttet for Numerologi ApS
CVR-nr. 37340669
Mart. Rasmussensgade 4
5800 Nyborg
Danmark

Handelsbetingelser & Rettigheder

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Rettigheder

Ophavsretten til alt materiale på www.numerologi.nu tilhører Millicentt Rosamunde i henhold til gældende dansk lovgivning.

Millicentt Rosamunde har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, samt visuelt udtryk, som stilles til rådighed i relation til numerologiske sessioner, mentoring/coaching/supervision produkter som ydelser, uddannelsesmateriale på Den Klassiske Numerolog Uddannelse samt Masteruddannelsen, digitale produkter, klubber, foreninger, abonnementer, webinarer og alt indhold på hjemmesiden Numerologi.nu.

Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.
Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Millicentt Rosamundes virksomhed.

Særligt om uddannelsesmateriale og rettigheder hertil
Ovenstående gælder også uddannelsesmateriale som under ingen omstændigheder må videreformidles i undervisnings- og/eller uddannelsesregi, men udelukkendes må anvendes privat eller til grundlag for at afholde numerologiske sessioner og lignende. Det er ikke på nogen måde tilladt at dele eller videreformidle principperne formidlet på uddannelsen.
Numerologisk viden kræver et vist niveau af etik og moral. Såfremt Millicentt Rosamunde vurderer at en numerologi studerende ikke lever op til Instituttet for Numerologis standard for etik og god opførsel samt respekt for faget, er Millicentt Rosamunde på ethvert givent tidspunkt berettiget til at bortvise en studerende og udelukke brugeren, uden tilbagebetaling af den del af forløbet, som allerede har fundet sted, uden varsel.

I forlængelse heraf er Millicentt Rosamunde er også berettiget til at fratage en certificeret klassisk numerolog sin titel, såfremt der skulle være omstændigheder der nødvendiggjorde dette for at beskytte og værne om den beskyttede titel som klassisk numerolog.

Millicentt Rosamunde er ligeledes berettiget til at afvise købere af numerologiske produkter og ydelser, såfremt det vurderes at numerologien kan lide skade ved det eller ved anden uanstændig opførsel eller overtrædelser af retningslinjer.

Millicentt Rosamundes navn, og andre produktnavne og titler benyttet, må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.
Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og/eller Millicentt Rosamundes navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Millicentt Rosamunde berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse.
Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Millicentt Rosamunde er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Handelsbetingelser - Numerolog Millicentt Rosamunde

Handelsbetingelser - Numerolog Millicentt Rosamunde


Produktinformation

På www.numerologi.nu oplyses produkternes/ydelsernes/forløbenes væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål kan der sendes en mail til Millicentt Rosamunde via mail@numerologi.nu.

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Millicentt Rosamunde accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer online bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer betalings-oplysningerne om dig.

Fortrydelsesret

Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, tilbagebetaler Millicentt Rosamunde det fulde modtagne beløb, med undtagelse af nedenstående:
Digitale produkter: Ved køb af digitale produkter, gælder 14 dages fortrydelsesret, indtil du logger ind første gang og derved kan gøre brug af og downloade produktet. Derefter bortfalder fortrydelsesretten.
Ved digitale produkter der leveres omgående via mail efter køb er der ingen fortrydelsesret.

Sessioner: Ved køb af sessioner, efter afgivet tidsbestilling og bekræftelse af denne, er særlige regler gældende:
Er du forhindret i at komme på det bestilte tidspunkt, bedes du hurtigst muligt og senest 48 timer inden, kontakte Millicentt Rosamunde, for at få flyttet tiden, ellers går konsultationen tabt og beløbet for denne refunderes ikke.
Såfremt klienten ikke fremmøder fysisk eller via Zoom inden for sessions første 15 minutter er Millicentt Rosamunde ikke forpligtet til at afholde sessionen. Klienten er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde på praksissens adresse eller at have en velfungerende internetforbindelse. Køb af sessioner og ydelser er bindende. Efter endt session eller modtaget ydelse/produkt gives der ikke penge retur.

Uddannelse: Ved tilmelding til Den Klassiske Numerolog Uddannelse og betaling af d. 1. rate af uddannelsen frafalder fortrydelsesretten.

Betaling via faktura

Betaling af sessioner foregår online via kreditkort, mobile pay eller via faktura forud for afholdelse af sessionen, gældende for både personlige og virksomhedsmæssige sessioner og/eller ydelser, senest 3 dage forinden.

Når sessionstiden er fastsat er den bindende. I tilfælde af, at den forestående session finder sted indenfor 3 dage betales beløbet hurtigst muligt af klienten. Hvis betalingen ikke forfalder rettidigt vil klienten modtage en mail med påmindelse herom.

Rate betaling af sessioner er ikke muligt.

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. klub og forenings medlemskaber – godkender kunden, at Millicentt Rosamunde er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Millicentt Rosamunde må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (1 måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.
Millicentt Rosamunde er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Millicentt Rosamunde eller kunden.
Ved klub-medlemskab, kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 1 måned efter aftalens indgåelse, medmindre andet er angivet ved tilmelding.
Fornyelse af kortoplysninger foretages via medlemslogin via https://millicentt-rosamunde-numerologi.simplero.com/
Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.
Opsigelse af abonnementsaftaler, foretages skriftligt via mail til mail@numerologi.nu, senest 3 hverdage før næste ydelse.
Abonnementsprisen er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Millicentt Rosamunde ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Behandling af Personoplysninger

  • Omhu
  • Professionalisme
  • Dedikation
  • Etik
  • Tavshedspligt

Fra Numerolog Millielil til Millicentt Rosamunde

Millicentt Rosamunde overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden klientens samtykke

Betingelser ved uddannelses- og klub forum

For at beskytte alles privatliv og gøre Millicentts online grupper (eksempelvis lukkede og/eller hemmelige Facebook grupper) til et opløftende og behageligt miljø, med relevant indhold, er følgende regler gældende:

  • Det er ikke tilladt at kontakte andre deltagere uopfordret, udenfor gruppen. Hverken i privat eller forretningsmæssig henseende.
  • Det er ikke tilladt at reklamere for, linke til eller på anden vis uopfordret omtale af egne eller andres, hjemmesider med salgsindhold, produkter eller arrangementer. Links til egne kommercielle facebooksider er heller ikke tilladt.
  • Det er ikke tilladt at invitere andre deltagere ind i, egne eller andres, Facebook grupper eller lignende fællesskaber.
  • Profilnavn/Brugernavn og signatur må ikke indeholde henvisninger til firmanavn, hjemmesider, produkter eller andet kommercielt indhold.
  • Det er ikke tilladt at dele opslag fra eller links til, hjemmesider, blogs, facebooksider osv., med kommercielt indhold.

Millicentt Rosamunde har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - Match Numerolog psykolog Millicentt Rosamunde