Numerologisk energi i april måned i 2020

Numerologisk energi i april måned i 2020

April måned i år 2020 er numerologisk ladet med en energi omkring karma, skæbne og gennembrud, det er både globalt internationalt og på det personlige plan. Det er en storladen energi, der skubber på for forandring.

Du kan læse om den generelle numerologiske energi i år 2020 lige her og gratis lytte til den 30 min. lange uddybende lydfil om året.

April måned har et stærkt tema om manifestation og fremtid og er numerologisk en af de vigtigste måneder i året.

Hvert år er der et overlap af årsenergien, så de første tre måneder kan man ofte mærke det forrige års energi, der kan være et energimæssigt efterslæb. Energipåvirkningen fra 2019 er overstået i april, så nu står vi helt rent i 2020 energien.

Det vil sige at den her 4-energi (summen af 2020) er helt på plads, hvilket numerologisk set er utrolig smukt, særligt når vi også står i den 4. måned af året. 4 energien er meget forstærket lige nu i april.

Det er en massiv og næsten håndgribelig mærkbar energi af at træde ind i en portal til fremtiden. Der er virkelig tryk på energien, Jorden er ved at løfte sin frekvens markant, hvilket afstedkommer urolige karmiske og kaotiske midlertidige tilstande.

Læs mit dybdegående og opløftende blogindlæg om Coronavirus fra et numerologisk og spirituelt perspektiv her.

På det personlige plan byder denne måned på en meget forstærket energi omkring din skæbne, omkring hvem du er, omkring hvem du kan blive, omkring hvem du gerne vil blive, omkring at gøre de fornødne ting for at skabe den platform, for at skabe det fundament som du kan udleve dine drømme fra.

Det er en måned, der giver mulighed for at slippe karma både kollektivt og personligt.

De overordnede temaer for april er:
– Lys og mørke
– Karma og skæbne
– Den kollektive frygt
– Manifestation og fremtid
– Den kollektive vækkelse
– Personlig manifestation

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal (meget vigtig i denne tid!).

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne. (Du kan allerede nu bogmærke datoen d. 4/4 som dette år kommer med et helt særligt budskab.)

Numerologisk energi i april måned i 2020 - coronavirus coronakrise -numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

April måned numerologisk 2020 – lys og mørke

Alle energier (tal) her på Jorden indeholder modpoler. Den højeste energi, det højeste lys i april måned er temaet om skæbne og fremtid.

Det er en gennembrudsenergi, der skubber på for en fremtid der er samklang med det højeste lys, på verdensplan og på personplan.

Når jeg deler de her månedsprognoser, fokuserer jeg helt bevidst mest på det højeste lys, fordi det vi giver energi til, er det der vokser.

Lige nu oplever jeg dog, at det er yderst vigtigt, at jeg deler lidt mere omkring månedens skyggeenergi end normalt med dig fordi du har brug for denne information for at forstå den tid vi lever i.
Månedens skygge er det samme som månedens mørke og er en pendant til månedens lys.

Det er en intens tid vi lever i og mit formål med at dele disse månedsprognoser er som altid at støtte og hjælpe dig og for at gøre det lige nu, så er vi nødt til at se på det mørke der kommer op til healing.

Lige nu på verdensplan er der store kræfter på spil, energier der kommer for at forløses gennem os. Der er lyse kræfter på spil og der er mørke kræfter på spil.

Mørke er ikke altid så tydeligt og let at se, som i de store film om lys og mørke. I film som Lord of the Rings eller Star Wars er det ofte tydeligt at se, hvem der er mørk og hvem der er lys. Jo, der er dem som skifter side indimellem, men det er ofte tydeligt hvad det er for en proces der er i gang. Her på Jorden er det langt mindre tydeligt. Vi er ikke opdelt i de gode og de onde.

Nej mørket og lyset er flyttet ind, ind i vores sind.

Vores kamp mellem lyset og mørket her på Jorden er ikke en kamp mod en udefrakommende fjende, det er en kamp der foregår inde i os selv. Vi må bekæmpe mørket inde i os.

Når det er sagt, så er det meget vigtigt at sige, at der er ikke nogen der beder dig om at gå i krig eller kæmpe. Nej faktisk er løsningen det modsatte!
Der er en kamp lige nu, en krig mellem lys og mørke ja, på mange forskellige niveauer og dimensioner.
Men du skal ikke kæmpe. Din opgave som lysarbejder er at være en lyskriger og det er en fredsfyldt kriger af lys.

Du bliver ultimativt bedt om at vende dig mod lyset, du bliver bedt om at vende dig mod kærligheden.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

April måned numerologisk 2020 – karma og skæbne

Numerologisk er der temaer omkring karma og skæbne i april måned. Måneden giver mulighed for at slippe karma for at træde ind i den højeste skæbne. Dette udspiller sig kollektivt og på det personlige plan.

Det dybeste mørke i månedens energi handler om karma. Lige nu på verdensplan er vi sovset ind i mørke og karma. Det højeste formål er at slippe det mørke, slippe det karma, så vi kan vende os mod lyset.
Men for at give slip på noget, for at give slip på fortidens mønstre, for at give slip på frygt, så må vi se det, vi må have bevidstheden med og derfra kan vi slippe og vende os mod lyset og fremtiden.

Kollektivt er det måske tid til at råde bod for fortidens tankeløshed og overforbrug. Tidens Coronakrise kan ses i dette lys. Naturen beder om en pause og restituerer, mens verdenstrafikken er sat i stå. Store dele af verdens lande er lukket ned, en kollektiv pause og måske også et gok i nøden over fortidens egoisme.

Men karma handler ikke om straf, det handler om balance. Karma kommer for at finde en ny balance.

Numerologisk ser det ud som om at noget må cleares og slippes rent karmisk for at vi kan slippe gamle mønstre, slippe gamle energier, slippe de gamle paradigmer, slippe frygt og træde ind i en ny tid.

Det betyder ikke at vi så i maj måned er færdige med det – den healende energi ligger der hele år 2020. Men den særlige karmiske energi er centreret omkring april måned.

Det er ikke altid særlig sjovt at stå i karmiske energier, det kan vi nok hurtigt blive enige om. Men det er nødvendigt at se og virkelig få øje på alt det der ikke fungerer, så det kan slippes. Jorden er i gang med en udrensning, lidt ligesom når man oplever en udrensning i forbindelse med sit numerologiske navneskifte, energier bølger frem og tilbage i processen for så at slippe og lade de nye høje vibrationer fylde og lyse.

Formålet med månedens energi er at slippe gammel karma for at skabe en ny skæbne i samklang med det højeste bedste.

Den kollektive frygt

Numerologisk er der intense kollektive og personlige temaer i spil, når vi i samlet flok er i gang med en karmisk udrensning.

Skam og skyld kan komme op at vende denne måned, på mange niveauer. Det kommer for at vi som samlet menneskehed kan slippe den skyld og skam vi føler og mærker omkring uligheden i verdenssamfundet. Vi må slippe den, for den holder os fastlåste. Det er mindre vigtigt hvad der har været – det er mere vigtigt hvad der er og hvad der kan blive.

Frygt frygt frygt

Der er en grund til, at mange er så helt utrolig påvirkede under coronakrisen, der er en grund til at mange oplever uventet ukontrollabel frygt og bekymring. Det karmiske som vi skal slippe som verdenssamfund i april måned, handler også om tidligere livs karma, tidligere livs traumer.

Denne verdensomspændende trussel mod sundhed og velfærd trækker tråde til andre voldsomme og dødelige epidemier som fx den spanske syge, pest etc. der har hærget menneskeden.

Det er tid til kollektivt at slippe den frygt, det er tid til kollektivt og personligt at give slip på det traume det var at leve under de voldsomme tider.

Generelt fra et spirituelt perspektiv, så handler karma om tidligere liv. Når du oplever at du reagerer voldsomt og uventet meget på en hændelse, så er det ofte fordi du har haft tidligere liv med oplevelser, der minder om det der foregår i nuet. Den nuværende hændelse trækker, så at sige, tråde til tidligere liv.

Så forestil dig, at vi alle sammen på verdensplan, samtidig, konfronteres med en dyb frygt, at vi alle sammen samtidig er ved at genopleve tidligere livs frygt, at vi alle sammen samtidig er ved at slippe både personlige og kollektive traumer og karma.

Som menneske, som sensitiv og som empat er det helt naturligt at du mærker den kollektive frygt, det betyder blot at du er del af denne verden. Den kollektive frygt pt. er håndgribelig. Du kan mærke den når du er ude at handle, når du ser nyheder etc.

På verdensplan er vi opslugt af det mørke lige nu, men det tjener et højere formål, der er en mening med den frygt.

Jeg vil mene at pointen med dette kollektive karmiske slip handler om at give slip på frygt, give slip på magtesløshed og hjælpeløshed og i stedet læne sig ind i den kærlighed, hjælp og omsorg som trods alt er til stede i nutidens samfund.

Det er et budskab om at give slip på fortiden, så vi som verdenssamfund kan skabe den fremtid vi ønsker.

Vi har alle et valg lige nu:

Du kan vende dig mod frygten og lade mørket vokse
Eller
Du kan vende dig mod lyset og lade lyset vokse.

Numerologisk energi i april måned i 2020 - coronavirus coronakrise -numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

April måned numerologisk 2020 – manifestation og fremtid

April måned er udtryk for en gennembrudsenergi. Dette er både globalt og på det personlige plan. Der er mulighed for store gennembrud, der er noget der gerne vil bryde igennem dimensioner og sløret og blive virkeliggjort.

Det er en skubbende energi – energimæssigt er det som et skub bagi!

Det er en kulminerende energi. I relation til Coronakrisen kunne det numerologisk se ud som om at kulminationen sker i april, da maj måned kommer med en anderledes og mere opryddende agenda.

Kollektiv vækkelse

Energien på verdensplan lige nu er også en kollektiv opvågning. Enlightenment!

Udover mørke, så er der altså også utrolig meget lys! Husk at når mørket kommer, så rejser lyset sig for at møde det. Alt er modpoler i den her dimension, mørket får ikke lov at overtage, lyset er her.

Lyset opererer blot ikke på samme drama frekvens som mørket. Lys er udramatisk og måske netop derfor overses det i mørke tider, tomme tønder buldrer mest som man siger!

Lyset kommer roligt og kærligt med håb. Lyset kommer med ro, fred og kærlighed og spreder lys via netop det.

Tiden er til at vågne. Tiden er til at endnu flere vågner og forstår at vi ikke blot er den her fysiske krop, men at vi er en sjæl der har en oplevelse i en fysisk krop.
Mange oplever symptomer på vækkelse lige nu, som fx søvnforstyrrelser, ekstrem udmattethed, ringen for ørerene, kulde/hede oplevelser i kroppen etc.

Uanset om du allerede er ”vågen” (hvilket du med stor sandsynlig er, hvis du læser dette lige nu), så foregår der en opgradering af os alle lige nu. Så selvom du allerede er spirituel, så vækkes du på ny til højere frekvenser.

Energimæssigt er det en gigantisk opgradering af vibration, der er undervejs. Jorden er på vej til 5. dimension. Vi bliver alle opgraderet.

Personligt skub til at manifestere

På det personlige plan er det potentielt en meget empowering energi der ligger i april, den kan styrke dig og hjælpe dig med at handle.

Måske er der noget der prøver at komme igennem dig for at blive virkeliggjort?
Noget der skal manifesteres igennem dig?

Det er et tema om at tage de store visioner, de store ideer og helt konkret føre dem ud i livet, gøre dem jordnære og virkelige.
Det er et fantastisk og meget stort tema – det er også et tema der skubber dig i retning af at tro mere på dig selv.

Skyggeenergien, mørket, af månedens energi kan udfordre dig. Du kan måske opleve i april at du måske tvivler på dig, måske føler du at du ikke er god nok.
Skyggeenergien i månedens energi er ikke sandheden, det er skyggen af energien. Skyggeenergier er ofte lig med egoet, det menneskelige ego, der kan holde os nede, holde os tilbage. Det er mørket der snakker, det er egoet der snakker.

Formålet med den her måned er fænomenalt at stille dig over i dit lys, tage de skridt, for at blive den du i sandhed er. Det er et meget stort tema. Det er et meget bombastisk tema. Det er en meget intens energi, der bliver aktiveret i april. Men du kan godt gøre det smukke sjæl.

Bliv i lyset, roligt og kærligt og hold fast i håbet for den smukke fremtid vi er ved at skabe.

Hvis det her blogindlæg resonerede med dig smukke sjæl, så vil jeg bede dig om at dele det, for der er mange der har brug for disse budskaber lige nu.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.

Krystallen for april måned 2020 er Sort Tourmalin.

 

Numerologisk energi i april måned i 2020 - numerolog Millicentt Rosamunde

Nøgleord til Sort Tourmalin krystallen:

– Renselse
– Renser aurafeltet, som en støvsuger for dårlig energi
– Beskyttelse
– Beskytter og renser for stråling og andre udefrakommende påvirkninger
– Give slip på negative tanker, angst, frygt, vrede og følelse af uværdighed

Farve: Sort.
Chakraer: Rodchakra.

Sort tourmalin er en helt fantastisk beskyttende og meget rensende krystal. Sort tourmalin er ideel som psykisk og energimæssig beskyttelse for alle som lever i udfordrende omstændigheder. Krystallen hjælper med at fjerne ubalancer, fjerne dårlige tunge energier man kan have tiltrukket. Sort tourmalin er som en støvsuger for dårlig energi, renser dine omgivelser og dig for dårlig energi, negativitet og ubalancer.

Jeg oplever at sort tourmalin er et must i disse tider. Der er meget frygt på verdensplan i øjeblikket. Brug den sorte tourmalin ofte, så du støttes i at blive i din egen energi. Hvis du er meget påvirket af den kollektive frygt eller mærker meget bekymring over fremtiden i øjeblikket (hvilket er meget naturligt som empat og sensitiv, det betyder bare at du er menneske), så kan det være en ide at bære sort tourmalin på dig i en periode eller læg nogle under sofapuderne, hovedpuden eller andre steder du og/eller din familie opholder sig meget.

Bonus info. Sort tourmalin arbejder rigtig godt sammen med blandt andet sugilite, som var krystallen for marts måned. Disse to krystaller sammen laver en markant beskyttelse af dit energifelt.

Du kan også anvende tourmalineret kvarts hvis du ikke har en tourmalin. Tourmalineret kvarts er bjergkrystal med inklusioner af den sorte tourmalin, det er også en skøn og meget rensende sten.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

 

7 Comments

 1. Regitze Schmidt | | Svar

  Kæreste Millicent,
  selvfølgelig vil jeg dele. Din beskrivelse af tiden netop nu, skygge samt masser af lys og kærlighed for fremtiden er præcis, hvad vi har behov i rejsen fremad med balance.

  Kærlige tanker
  Regitze

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Kæreste Regitze
   Tusind tak for din kærlige besked, det betyder meget for mig, tusind tak ❤️ jeg er så glad for at dele rejsen med dig, kærligst Millicentt

 2. Maria | | Svar

  Tusind tak for din månedlig indsigt, og dagsenergi for den sags skyld! Elsker det hele! Og det er bare så fantastisk!! Det er indlæg rammer meget! Måske fordi jeg er april barn! Og jeg havde allerede tænkt mig at dele inden du selv forslog det i indlægget, for det her er så vigtigt! Og jeg håber at mange kan få lige så meget ud af at læse dine månedsenagier og dagsenergier som jeg gør❤

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Tusind tak for din skønne besked, kære dig ❤️ og tillykke med fødselsdagen. Det rører mig dybt når du skriver som du gør, det er ikke bare noget jeg siger, det er utrolig rørende at høre, tusind tak ❤️ Kærligst Millicentt

 3. Cecillie Noel | | Svar

  Hej Millicentt. Tak for dit skriv ❤️ Jeg vil gøre mit for at forblive lyskriger i denne tid.

  Ift. krystaller kan jeg så bruge min sorte onyx? Er det ikke lidt derhenad?

  Vh. Cecillie Noel

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Hej kære Cecillie Noel
   Tusind tak for din besked og tak fordi du bliver i lyset! Vi har brug for dig, verden har brug for dig. Niveauet af frygt og ego topper virkelig i øjeblikket, så lysarbejde er helt essentielt lige nu. Ja en sort onyx kan også bruges, bestemt. Alle sorte sten er ekstra relevante lige nu, særligt sort tourmalin, men shungit også. Hvis du føler dig tynget, så få måske fat på et par stykker, det er en god støtte i denne tid med al den kollektive frygt. Kærligst Millicentt

 4. Marikka Olesen | | Svar

  Kære Millicentt
  Jeg må sige at jeg er blæst bagover af 2020 allerede.. og af dine givende og utrolig præcise beskrivelser for energierne i månederne. Jeg har erkendt og accepteret mine spirituelle evner og er nu forsigtigt gået i gang med at udforske og prøve på at finde ud af hvad der er mit højere formål med dette liv er. Men jeg har brug for guidance. Jeg blev i den grad vækket i januar og har været vågen lige siden. Tak for alt det du deler.. det er en kæmpe inspiration og støtte. Det giver mig mod på at bevæge mig videre i min søgen på, hvordan mit potentiale – rent spirituelt – udfoldes bedst… selvom jeg synes det er en smule skræmmende.
  Modtag venligst dyb påskønnelse og taknemmelighed for det du hver dag gør med dine indlæg på diverse medier.
  Tusind tak!
  Kærligst Marikka (som er 8’er)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *