Numerologisk energi i april måned 2021

Numerologisk energi i april måned 2021

April måned i år 2021 er numerologisk set en powerfuld maskulin energi, den arbejder videre med marts måneds energi, på den måde at det du ikke nåede eller ikke havde mulighed for at handle på i marts, det ser ud til at du så kan få ordnet det i april måned.

Du kan læse om den numerologiske energi i selve året 2021 lige her og gratis lytte til den 34 min. lange og uddybende lydfil.

April er en månedsenergi med en rimelig ensrettet tematik, der centrerer sig omkring at få ordnet ting og få ting på plads – en arbejdsorienteret energi.

Hvis du har hængepartier, eller projekter du gerne vil arbejde videre med, så giver denne måned en perfekt mulighed for at få det ordnet. Det kan også være at de forrige måneders nedlukning har skabt et rod et sted i dit liv eller helt konkret rod i dine umiddelbare omgivelser, det støtter måneden også op omkring at få styr på.

Månedens energi trækker tråde tilbage til januar måned, som om at det nu er tid til at handle på nogle af de indsigter du fik der, nu er tiden moden til at handle på dem.

Det er også en måned der bærer på et stort spirituelt potentiale. Energien søger at vække og åbne for mere spiritualitet, et tema der også støttes i selve årets energi – om at leve fra sin egen mesterenergi og udleve sit højeste formål, om at handle fra hjertet.

Den højeste mestring af april måneds energi er når du formår at handle fra hjertet, når du gør det der føles godt.

Der er dog meget energi omkring at gøre ting, så det kunne se ud som en måned med høj travlhed, som om der bare er rigtig mange ting der skal følges op på, en masse der skal på plads.

 

Er du træt af at læse? Husk du kan lytte til månedens blog via online produktet om 2021 – måned for måned.

 

De overordnede temaer for april er:
– Styrke, få handlet på ting, samlet op på løse ender
– Oprydning og afslutninger.
– Proces og resultater, spiritualitet, handle fra hjertet.

 

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal.

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne.

Numerologisk energi april måned 2021 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

April måned numerologisk 2021 – styrke til at fortsætte

April kommer med en powerfuld energi, der gerne vil hjælpe dig med at fortsætte med at udføre dine igangværende projekter.

Energien er her for at hjælpe dig med at finde mod og styrke til at fortsætte eller begynde på udførelsen af din drøm.

Dette års energetiske energi kan føles udfordrende fordi der er mulighed for enormt flow, men da der også er et højere formål om at leve i nuet, så kan vores tålmodighed blive sat på prøve.
Energien støtter forandring på mange niveauer, hvilket fra et højere perspektiv er positivt.
Men du må også gøre noget smukke sjæl.

Skabelse og manifestation er ikke passivt, for vi bor på den her jord i 3. dimension, på vej til 4. dimension. Du må sætte handling bag dine ord.

Du må sætte handling på dine drømme.

Måske har du følelsen af at mangle mod til at gøre det?

Vid at det er helt almindeligt, langt de fleste mennesker tvivler på deres egen storhed, det er menneskeligt. Alt er også på hovedet og har værte det længe nu pga. Corona pandemien, men samtidig kan det anskues som en spændende tid hvor meget hvirvler rundt og kan lande på nye måder, også i dig og i dit liv.

Mod er ikke fraværet af frygt, mod er beslutningen om at handle på trods af frygt.

Gud, universet, det guddommelige møder dig på halvvejen, når du satser, når du tør tage et skridt i en ny retning, når du tør bevæge dig uden for din komfortzone.
Forstå mig ret her, det handler ikke om at gøre farlige eller dumme uovervejede ting – det her handler om at du ikke kommer til at rykke på noget og skabe noget nyt ved at gøre alt som du plejer. Nogle gange må du gøre noget andet, noget nyt.

Tiden her i april er ikke til passivitet og overvejelser – tiden er til handling. Tiden er til at handle med hjertet som din guide og gør noget ved de ting du har ventet med eller fortsætte og tage det til næste niveau.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

April måned numerologisk 2021 – tema om oprydning og færdiggørelse

Denne måned bærer på energi omkring oprydning og et behov for at afslutte.

Det betyder at det er tid til at afrunde en bestemt situation eller i det mindste bringe noget videre til næste fase. Måske er det tid til at overveje en ny rute på et eller flere af dine livsområder.

April måned beder dig om at forberede i detaljer den vej du vil tage nu og resten af året. Det er blevet tid til at træffe beslutninger. Det er blevet tid til at putte fortiden på sin plads, nemlig bag dig. Du kan kun putte fortiden bag dig ved at acceptere den nøjagtig som den skete. Indtil du er helt okay med den du var engang, vil du ikke være i stand til at anerkende den du er ved at blive.

Månedens energi i april 2021 vil gerne vise dig, at du ikke længere kan fortsætte på den samme måde, hvis det ikke har givet dig det du ønsker indtil nu.

Hvis du føler dig stresset eller overvældet, så overvej hvad der egentlig er på spil lige nu. Det kan handle om, at du kan mærke den smerte der altid vil opstå, når du løsriver dig fra det der har været din måde at leve dit liv på.

Det er som om vi alle står for enden af en velkendt vej med ukendt territorie forude. Det kan skabe reel frygt, du kan føle dig bange. Samtidig hermed kan gamle uafsluttede problemer og u udtrykte følelser blive ved med at trække dig tilbage.

Denne måned er det umuligt at bevæge dig fremad, hvis ting fra fortiden ikke er blevet forløst. Du er nødsaget til at gå i, hvad der kan føles som den forkerte retning, nemlig baglæns, for at kunne bevæge dig fremad. Du må klippe eller binde de snore, der holder dig fast i fortiden.

Denne måneds energi på verdensplan understøtter bevægelse fremad for hvert problem eller opgave du tager dig af og afslutter.

En opgave skal her forstås meget bredt, det kan handle om et specifikt projekt, en opgave på din uddannelse eller arbejde, men det kan også handle om noget læring i meget bredere forstand, som følelsesmæssige rester fra fortiden af forskellig karakter.

Tænk på energien lige nu som en gigantisk bue, der trækker dig (pilen) tilbage for så at skyde dig fremefter med stor kraft. Måske er der noget du skal tilbage og hente, noget du skal bruge til fremtiden, noget der var blevet væk, som du lige skal finde i dig selv.

Når fortiden er puttet bag dig gennem afslutning og forløsning, så støtter energien dig med en accelereret bevægelse fremad.

Den produktive sjæl bliver belønnet, så gør arbejdet smukke sjæl.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

April måned numerologisk 2021 – proces og resultater

Det er ikke altid let det her med at handle på sine drømme, det tror jeg de fleste kender.

Men ofte sidder vi fast fordi fokus er rykket over på resultatet og vi glemte det egentlige formål.
Fx kan et projekt komme til at handle om hvor mange X der bliver solgt. Men det egentlige formål var at sprede et budskab om kærlighed til så mange mennesker som muligt.
Eller en online shop kommer til at handle om antallet af salg eller besøgende, når det egentlige formål var at hjælpe mennesker med deres proces ved krystalhealing.
Som mennesker kan vi så hurtigt hoppe over i et resultat fokus (det er vores ego er gør det) og enhver sjov oplevelse kan blive gjort til en sur pligt.

Numerologisk energi april måned 2021 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Denne måneds energi inviterer dig til at huske, hvorfor du gør det du gør?
Hvad er den egentlige grund til at du arbejder med det du gør?
Eller hvad er den egentlige baggrund for hvorfor du valgte lige nøjagtig den uddannelse?
Eller hvorfor begyndte du på det projekt?

Mærk ind i dit hvorfor og du kan genfinde glæden og motivation igen.

Husk på at processen altid er inkluderet i resultatet.

Du kan altså ikke presse dig selv til at have det godt. Du kan ikke knokle dig til glæde. Osv.
Det handler ikke om at få noget overstået og så bliver det godt, sådan fungerer det ikke. Hvis fokus er på at få noget overstået for at nå til målet, så kan du være sikker på at der dukker en ny ting op som du gerne vil have overstået og denne proces kan fortsætte uendeligt.

Du må have det godt og så bliver det sjovt at gøre det projekt færdigt. Processen er indlejret i resultatet.

Den her måned har en stærk energi, der gerne vil hjælpe dig med at handle på dine drømme, lave planer og udføre dem – men det er udførelse med hjertet, du må have dig selv med, mærk dit hvorfor og lad dit hjerte gå forrest, så processen bliver lige så sjov som resultatet.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Vil du vide mere om energien i 2021?

Du kan fx allerede nu lære om maj måneds numerologiske energi.

Jeg har lavet en masse lækkert materiale til dig om energierne i 2021, både måned for måned, så du kan være på forkant med energien, men også det særlige tema som ligger i året 2021 for netop din grundenergi.

2021 | Numerologiske Temaer for alle 12 Måneder

Hver enkelt måned gemmer på et særligt tema, hjælper dig med en bestemt udvikling.
Lær temaerne at kende for alle månederne med det samme.
Lad denne viden hjælpe og støtte dig på din 12 måneder lange rejse ind i 2021’s energi og formål.

Numerologisk tema og energi i år 2021 - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde Ét produkt pr. grundenergi.

pris 295,-

2021 – Numerologiske Temaer for hver Grundenergi

Hver enkelt grundenergi har sit personlige formål med året.
Lær din grundenergis tema at kende med det samme.
Kend og brug årets formål for netop din grundenergi og få et fantastisk år smukke sjæl.

Numerologisk tema og energi i år 2021 - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde Ét produkt pr. grundenergi.

pris 250,-

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.

Krystallen for april måned 2021 er Rhodonit.

 

Numerologisk energi april måned 2021 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Nøgleord til Rhodonit krystallen:

– finde og udvikle skjulte talenter
– medfølelse
– kærlighed
– handle fra hjertet med højere formål

Farve: Lyserød i forskellige nuancer med sorte mønstre/streger
Chakraer: særligt fokus på hjerte og rod chakraet.

Rhodonit er en smuk hjertesten der ligesom andre lyserøde krystaller promoverer kærlighed. Rhodonitten er dog mere handleorienteret end andre lyserøde sten og søger at skabe handling og ydre resultater. Det er en skøn krystal til at hjælpe med at omdanne talenter og drømme til manifesteret virkelighed, men fra et kærligt sted – rhodonitten hjælper os med at handle fra en hjertet.

Mit tip: Hvis du føler dig særligt sårbar eller har svært ved at omsætte drømme/ønsker til virkelighed, så kan du kombinere rhodonitten med beskyttende sten som fx sugilit krystallen eller den sorte tourmalin for ekstra beskyttelse af dit energifelt. Hvis der er brug for ekstra hjertehealing, så arbejder rhodonitten godt sammen med rosakvarts og dens søster rhodocrositten.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Jeg ønsker dig en smuk april måned. Tak for nu og tak for dig.

KærligstNumerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med smukke sjæl. Del eller kommenter endelig hvis du har lyst.

4 Comments

 1. Connie Christensen | | Svar

  Kære Millicentt. Mange tak for April-energi-prognosen – fin som altid. Håber inderligt disse energier kan hjælpe til at komme gennem min ( og sikkert også mange andres) pressede situation.
  Du skal absolut ikke have dårlig samvittighed over, du ikke har kunnet skrive så meget i den senere tid.
  Du giver alle os så meget til daglig – tusind tak for dine mange guldkorn.
  Jeg vil ønske dig alt det bedste og masser af lys og kærlighed sammen med din kæreste i dit ny domicil.
  Varmeste hilsner fra Connie – Sønderborg

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Kæreste Connie
   Tusind tak for dine søde ord, det betyder virkelig meget, tusind tak. ❤️
   Jeg håber at du modtager den hjælp og støtte du har brug for i dit liv, det er en udfordrende tid bestemt, sender dig lys og kærlighed, Kærligst Millicentt

 2. Mariann | | Svar

  Tillykke med kærligheden, tak for dig.💖

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *