Stor Auralite 23 update på vej 30. april 2024 i krystalshoppen ♡
Millicentt Rosamunde > Blog > Numerologi > Den numerologiske essens

Den numerologiske essens

Den numerologiske essens

Måske kender du begrebet om den numerologisk essens eller måske er det nyt for dig. Det er et af de vigtigste begreber inden for den klassiske numerologi.

Den numerologiske essens er omfattende og kompliceret, består af mange elementer, som skaber en unik dynamik. Forståelsen af din personlige og helt unikke personlige essens kan udløse enorme indsigter omkring dig, hvem du er og hvad dit inderste formål er.

Alle svar på spørgsmål om hvem du er og hvad meningen er med dit liv, findes allerede i dig.

Vi er alle udstyret med disse svar fra fødslen.

En måde at finde dine svar frem er via din intuition, for du ved allerede alt hvad du har brug for at vide smukke sjæl.

En anden måde er via tallene i din fødselsdato, det der kaldes din numerologiske essens.

Den numerologiske essens - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde

Din numerologiske essens udtrykker og fortæller om hvem du er. Tallene fortæller konkret og meget specifikt om hvordan du kan anvende dine styrker og naturlige talenter og leve mest i tråd med din sande essens.

Jeg kan hjælpe dig med at forstå din numerologiske essens, dine styrker og dine udfordringer via min workshop herom smukke sjæl.

Vi har adgang til al denne information omkring vores individuelle konstruktion, den implicitte og eksplicitte ved en numerologisk analyse af vores fødselsdato.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Fødselsdatoen = numerologisk essens

Det er alle vibrationerne, alle tallene som kan udledes fra en fødselsdato, der tilsammen udgør den numerologiske essens. Den numerologiske essens er altså ikke et enkelt tal, men derimod samspillet og dynamikken mellem flere tal, vibrationer, mellem grundenergier, skæbne, livsformål, livslektioner og hensigter.

Fødselsdagen fortæller om grundenergien, om vores individuelle karakter og personlighed. Grundenergien er det vigtigste tal at kende numerologisk. Det er grundenergien der er afgørende for hvilket numeroskop du kan få til en numerologisk navnesession (det vil sige hvilke navneenergier der grundlæggende harmonerer med dig).

 • Eksempel på udregning af en numerologisk grundenergi:
  Fødselsdato: 15-02-1989
  I denne udregning er det udelukkende dagen du er født på, som er interessant, dvs. datoen d. 15. i det her tilfælde, du skal lægge sammen til du får ét tal, sådan her:
  15 = 1+5 = 6
  Denne person er altså en 6’er i sin grundenergi

Det er i grundenergien, at det grundlæggende livsformål og den grundlæggende livslektion findes – dette er den energi du mest er.

(De dobbelte tal i en essens fortæller om supplerende livslektioner og er også vigtige idet de fortæller meget specifikt om læringsveje i livet, men summen af et dobbelt tal er altid den mest betydelige og den energi der vægter mest.)

Fødselsmåneden fortæller om månedsenergien som giver lidt ekstra viden omkring personligheden.

Månedsenergien har en effekt, samt et livsformål og en livslektion, men det er en forholdsvis generel energi.

 • Eksempel på udregning af en numerologisk månedsenergi:
  Fødselsdato: 15-02-1989
  I denne udregning er det udelukkende måneden du er født i, som er interessant, dvs. kalendertallet 2 i det her tilfælde:
  02 = 2
  Denne person er altså en 2’er i sin månedsenergi

Udover månedsenergien påvirkes vi af andre energier der relateres til måneden, som det astrologiske stjernetegn, det vil sige den månedsvibration der var til stede på fødselstidspunktet.

Fødselsåret er en meget vigtig energi i essensen. Årsenergien fortæller om vibrationen i det år man blev født. Det er en energi, der påvirker personligheden med sit vibrationsmæssige aftryk som dagsenergien, men dog i mindre grad end dagsenergien fordi energien er spredt ud over et helt år.

 • Eksempel på udregning af en numerologisk årsenergi, vi anvender samme eksempel som før:
  Fødselsdato: 15-02-1989
  I denne udregning er det udelukkende året du er født i, som er interessant, dvs. hele årstallet 1989 i det her eksempel, du skal blive ved at lægge tallene sammen til du får ét tal, sådan her:
  1989 – 1+9+8+9 = 27 = 2+7 = 9
  Denne person er en 9’er i sin årsenergi

Årsenergien fortæller også om et livsformål og en livslektion.

Sjælssignaturen er udtryk for det aftryk eller den signatur som sjælen har placeret på vores fysiske jordiske liv.

 • Eksempel på udregning af en numerologisk sjælssignatur, vi anvender samme eksempel som før:
  Fødselsdato: 15-02-1989
  I denne udregning lægges grundenergi, månedsenergi og årsenergien sammen:
  6+2+9 = 17/8
  Denne person har 17/8 i sin sjælssignatur.

Signaturenergien fortæller også om et livsformål og en livslektion – det er en energi der er at forstå som et redskab fra vores højere selv til at udleve vores højest rangerende livsformål med (det grundlæggende livsformål som ligger i grundenergien).

Samspillet og dynamikken mellem de forskellige tal i essensen (fødselsdatoen) har meget at sige, da nogle har fællestræk og nogle er hinandens modsætninger.

Det er dog vigtigt at huske på, at enhver numerologisk essens er helt perfekt som den er, ingen er bedre eller dårligere end andre – de er bare forskellige.

Den numerologiske essens og numeroskopet

Energierne i dit navn påvirker udtrykket af din essens. Man kan have tunge/svage/stærke energier.

Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det mest din essens, dit numeroskop er et ekstra lag du har på i dette liv. Og selv med det helt rigtige numeroskop, der støtter dig helt optimalt, så vil du stadig have lektionerne i din essens. Du slipper aldrig for dem, det er derfor det hedder livs-lektioner. Du vil altid skulle arbejde med dig selv, det er sådan det er at være menneske, for at opnå nye og større resultater i dit liv.

Det er et indre arbejde at manifestere, at skabe og opnå resultater.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Dine numerologiske livsformål og livslektioner

Dine livslektioner og livsformål fortæller dig hvordan du gør, ikke bare om dit potentiale, men hvordan du kommer i essens, men hvordan du rykker dig op på næste niveau i dit liv. Og det elsker jeg ved numerologien, at den er så vidunderlig specifik.

Dine livsformål fortæller om hvad det er meningen du skal med dit liv, hvordan du finder glæde og gejst samt hvor din passion ligger.
Dine livslektioner fortæller om hvordan du kommer derhen, hvor du kan udleve dine livsformål.

Dine livslektioner kan gå fra at være lektioner til at være powerfulde ressourcer der hjælper dig med at manifestere og skabe det liv du ønsker. Bevidstheden om hvad dine lektioner overordnet handler om, gør det allerede lettere at arbejde med.

Du mærker særligt sin livslektion ved vækst – hver gang dit livsformål skal vækste kan du opleve at din livslektion støjer, det er dybest set et godt tegn når de larmer!

En numerologisk livslektion handler ikke om et område som du ikke mestrer, men om et område som er mindre udviklet i dig.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

1 Comment

 1. Niels-Erik Mogensen Emlund | | Svar

  Hej smukke dig

  I beregningen af Sjæls-signaturen viser du resultatet 17/8.

  Er 8-tallet summen af 1+7, eller er det summen af dag og månedstallene (15/02)??

  Således vil jeg med fødselsdag 30-03-55 ( Grundenergi: 3 / Månedsenergi 3 / Årsenergi: 1 (10)) have:
  enten –
  6/6 som sjæls-signatur, og skal jeg så addere dag plus måned = 6 til 3+3 = 12 så resultatet bliver 12/6 (findes ikke?) –
  eller –
  3+3+5+5= 16/8 (hvor 8 kommer fra navneenergien i Niels)??

  Er i gang med et navneskift, så det er fantastisk spændende

  Tak og knus for alt det du giver…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *