Millicentt Rosamunde > Blog > Numerologi > Instituttet for Numerologi

Instituttet for Numerologi

Instituttet for Numerologi

I januar 2016 stiftede jeg Instituttet for Numerologi. Det er rent praktisk sket i forbindelse med, at jeg ændrede virksomhedsform fra enkeltmandsvirksomhed til selskab, som følge af vækst i min virksomhed. Men der ligger mange andre mere idealistiske grunde til hvorfor jeg har ment det essentielt at stifte et Institut for Numerologi og være forgangskvinde herfor.

Klassisk numerologi bruger ikke undervibrationer - Instituttet for Numerologi - Match Numerolog Millicentt Rosamunde

Hvad er Instituttet for Numerologi?

Instituttet for Numerologi er den formelle instans, der administrerer og varetager uddannelse af numerologer indenfor den klassiske numerologi i Danmark via Den Klassiske Numerolog Uddannelse og den eneste beskyttede Numerolog titel, Klassisk Numerolog.

Instituttet for Numerologi har til formål at videreformidle den klassiske numerologis visdom via uddannelse og fællesskab.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Hvorfor er det nødvendigt med et Institut for Numerologi?

  • Men hvorfor er det en særskilt instans som ”Instituttet for Numerologi”, der skal varetage uddannelsen af numerologer?
  • Hvorfor kan det ikke bare være dig Millicentt?
  • Hvorfor er det ”Den Klassiske Numerolog Uddannelse” og ”Instituttet for Numerologi”?
  • Hvorfor er det ikke bare Millicentts numerolog uddannelse?

Den klassiske numerologi og formidlingen af den klassiske numerologi er større end mig. Faktisk handler det meget lidt om mig.

Det har været klart i mit hjerte fra dag 1 som numerolog, at mit virke som numerolog ikke handlede om mig, men at jeg skulle være forgangskvinde og leder for en bevægelse indenfor den klassiske numerologi.

Jeg var helt ærlig tilbageholdende i forhold til at indtage den rolle, selvom al information jeg nogensinde har modtaget om min personlighed, min sjælsenergi, min sjæls agenda og mission ud fra numerologi, psykologiske personlighedsprofiler, håndlæsning, håndanalyse, clairvoyance altid har centreret omkring det samme; at jeg er en leder og det er meningen jeg skal lede og være et eksempel for andre.

 

Men det hænger naturligvis også sammen med at mange af os får udstukket en skæbne, der indebærer at vi oplever at være det modsatte af det vi kan blive.

Dengang jeg fik papirer på min numerolog uddannelse i 2013 (efter et helt årti med selvstudier og utallige undersøgelser) var der stille indenfor numerolog faget og der var en generel ensretning af fagligheden.

I dag er numerolog faget anderledes fragmenteret og opdelt. Der er mange strømninger og holdninger og der er reel fare for at den numerologiske klassiske visdom udvandes med tiden.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde

Den klassiske numerologi er dog i min mening højst bevaringsværdig – dette er den primære grund til stiftelsen af Instituttet for Numerologi.

Instituttet repræsenterer et fundament for den klassiske numerologi. Herfra kan den klassiske numerologi fortsat næres og anvendes i vores moderne verden. Instituttet for Numerologi repræsenterer faglighed indenfor numerolog faget og branchen.

Den sekundære grund til stiftelsen af Instituttet for Numerologi er, at uddannelsen af numerologer som er indviet i den gamle klassiske lære skal kunne fortsætte uden mig, når min tid er forbi. Det er vigtigt for bevaringen af numerologien og for eftertiden, at fundamentet ikke er personbestemt, men derimod formålsbestemt.

Instituttet har et formål om at beskytte den klassiske viden, som overstiger mine personlige ambitioner og som vil strække sig over mange kommende generationer.

Som nuværende direktør i Instituttet for Numerologi er det min rolle at formidle den klassiske numerologis visdom og det er min rolle at værne om den klassiske visdom, beskytte den og bevare den for eftertiden.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Hvad er Instituttet for Numerologis rolle nu og i fremtiden?

Da numerologi er det der kaldes en åndsvidenskab (det vil sige en videnskab, der baserer sig delvis på videnskabelige metoder og delvis åndelig viden uden at leve helt op til de gængse videnskabelige parametre for videnskabelighed), arbejder numerologer indenfor det der kaldes den spirituelle branche.

Den spirituelle branche er ikke underlagt regler eller retningslinjer, men er derimod helt sin egen. Enhver kan starte en forretning med hvad som helst, uden at have nogen særlig uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig baggrund herfor. Alt er tilladt.

Udviklingen inden for den spirituelle branche er varieret og mangfoldig, hvilket har mange fordele.

Bagsiden ved den spirituelle branche er amatører og plattenslagere, da det langt fra er alle med en spirituel forretning, der reelt er spirituelle, det er langt fra alle med en spirituel forretning der har hensigter om lys og det højeste bedste – fordi en spirituel forretning er også en forretning og penge kan for nogle være det eneste mål med at sælge deres ydelser.

Herudover så hersker flersidigheden, da alle kan kalde sig hvad de ønsker, ingen titler er beskyttede af Staten indenfor det spirituelle område, hvorfor der er mange amatører og selvlærte clairvoyante, healere, astrologer, numerologer m.m.

Indenfor numerolog faget har der været en markant stigning af antallet af selvlærte amatør numerologer samt en stigning af uddannede numerologer, der finder på deres egne systemer.

Disse ”ny-numerologer” baserer løseligt deres virke på numerologiske sandheder, men tilføjer og fjerner elementer efter forgodtbefindende og efter hvad der giver mere salg i deres forretning.

Ny-numerologerne og deres relativistiske tilgang til sandhed står i skarp kontrast til den klassiske numerologi og dennes numerologer.

Den klassiske numerologi er en ældgammel videnskab, der er blevet overleveret gennem tusinder og atter tusinder af år – den bygger på helt særlige grundlæggende dogmer, der ikke står til at ændre uden at selve grundlaget for det numerologiske arbejde smuldrer.

Læs evt. også mit blog indlæg om “Klassisk og ny numerologi”

Der kommer ikke ny numerologi, det er i modstrid med numerologiens opståen og skabelse, da den klassiske numerologi allerede indeholder det hele. Vi kan som mennesker højst afdække indsigter og finde nye anvendelser af den overvældende mængde numerologiske visdom der allerede foreligger.

Systemet er som det er og står ikke til at ændre, men vores anvendelse af det numerologiske system er dynamisk og hele tiden i udvikling i vores foranderlige verden der hele tiden kræver nye dybder og højder af indsigt og forandring.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologis fineste og vigtigste opgave, er at værne om den klassiske numerologis sandheder og visdom ved at bevare den gamle lære samt dennes grundprincipper og dogmer.

-Instituttet for Numerologi er forankret i det højeste lys og arbejder for det højeste bedste

-Instituttet for Numerologi værner og beskytter den gamle klassiske numerologiske visdom

-Instituttet for Numerologi videreformidler den numerologiske visdom via uddannelse til numerolog i Danmark, Den Klassiske Numerolog Uddannelse (KNU)

-Instituttet for Numerologi er en lysende søjle af indsigt og kærlighed

-Instituttet for Numerologi varetager Foreningen af Klassiske Numerologer, som gennem dens medlemmer spreder lys, indsigt og forståelse

-Instituttet for Numerologi kommer i fremtiden til at eksperimentere og forske i numerologiske fagområder og grænseområder via Master Uddannelsen i Numerologi. Modsat KNU, som er grunduddannelsen og fundament, bliver kandidatuddannelsen mere udforskende og ønsker at åbne for nye anvendelser af numerologien med respekt for den gamle viden og i tråd med det højeste lys.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Find en Numerolog

Den spirituelle branche kan være vanskelig at navigere i som forbruger, særligt indenfor numerolog faget, hvor der er så mange ny-numerologer der bestandigt finder på nye sandheder for mere salg og succes.

Instituttet for Numerologi arbejder for mere tydelighed og gennemsigtighed for at gøre det lettere for dig som forbruger at finde en dygtig, veluddannet og kompetent numerolog.

Numerologer uddannet i den klassiske numerologis visdom, det eneste numerologisystem der er skabt til navneskift, uddannes nu og fremadrettet hos Instituttet for Numerologi på Den Klassiske Numerolog Uddannelse, hvor de efter endt uddannelse får den beskyttede numerolog titel som ”Klassisk Numerolog”.

Certificeret Klassisk Numerolog - Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Du kan som forbruger se efter Klassisk Numerolog titlen og derved sikre dig at du anvender en numerolog, der har modtaget en kompetencegivende diplomuddannelse i den klassiske numerologi. Numerologer uddannet i den klassiske numerologis visdom, det eneste numerologisystem der er skabt til navneskift, uddannes nu og fremadrettet hos Instituttet for Numerologi på Den Klassiske Numerolog Uddannelse, hvor de efter endt uddannelse får den beskyttede numerolog titel som ”Klassisk Numerolog”.

Du kan finde en certificeret og udøvende klassisk numerolog på Instituttets Find Numerolog side.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Jeg er stolt af og beæret over at være en del af Instituttet for Numerologi og de klassiske numerologernes fællesskab. Det er på alle måder en ære og en gave at få lov til at være med til at forankre lys og kærlighed på så mange fantastiske måder gennem den klassiske numerologi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *