Numerologisk energi juli måned 2021

Numerologisk energi juli måned 2021

Juli måned er numerologisk set kontrastfuld, energien er på den ene side meget feminin, rolig og spirituel, samtidig med at der også er kraftfulde energier omkring ansvar og mestring til stede.

Juli har overordnet en indadvendt og rolig energi. Det er en måned der lægger op til afslapning og laden op. Det er dog også en energi der gerne vil hjælpe dig med at opnå klarhed omkring hvordan du egentlig har det i dit hverdagsliv, hvordan dit arbejdsliv eller uddannelse bidrager eller ikke bidrager til det du ønsker.

Månedens energi vil gerne bringe klarhed og hjælpe dig med at lære fra dine personlige erfaringer og indsigter.

Er du træt af at læse?

Husk du kan lytte til månedens blog via online produktet om 2021 – måned for måned.
Alle 2021 produkter er nu til halv pris!

De overordnede temaer for juli er:
• Afslapning og lade op
• Tage ansvar for hverdagslivet
• Penge og flow
• Plads til indsigter og mestring

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal.

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne.

Numerologisk energi juli måned 2021 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Juli måned 2021 – Årets frokostpause

Juli måned er naturligt ment til for os mennesker at lade op. Det er en indadvendt og rolig energi. En måned der lægger op til afslapning og laden op. Generelt ligger der også en meget spirituel energi hen over juli måned, hvor der kan komme mange budskaber til os fra oven.

Jeg siger ofte til mine studerende på Den Klassiske Numerolog Uddannelse, at hvis året var en arbejdsdag, så var juli måned frokostpausen. Kalendertallet for juli er 7 og 7 er tallet for pauser. Du husker måske den klassiske skabelsesberetning fra folkeskolen, at Gud skabte jorden på 6 dage og på den 7. dag holdt han fri? Det er 7-tallet, tallet for pausen.

Juli måned er naturligt skabt til eftertænksomhed, ro, afslapning og til at lade op til resten af året.

Sensommeren og efteråret er ofte nogle måneder med mere maskulin energi der har meget fokus på at gøre og ordne en masse ting. Juli er som det dybe åndedræt – der trækker energi ind.

Så træk vejret smukke sjæl. Træk vejret dybt.
Du har fortjent en pause. Du har brug for en pause. Pauser er vigtige og essentielle for bæredygtighed, både på det globale plan, men også i det personlige liv.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Juli måned 2021 – tage ansvar for hverdagslivet

Udover den rolige tematik i juli, så kommer der et tema om at tage ansvar for hverdagslivet som sådan, for sin karriere og arbejdsliv. Det er enormt interessant, når energiens naturlige udtryk i juli er at slappe af og lade op, at der så samtidig numerologisk set ligger et så stort fokus på vores hverdags- og/eller arbejdsliv.

Det ideelle scenarium her ville være at man kunne holde fri og have tid til at tænke over, hvordan det går med arbejdet.
Hvordan har jeg det med det jeg laver?
Er der noget der fungerer rigtig godt?
Er der noget der fungerer mindre godt?
Er der noget jeg kunne tænke mig var på en anden måde?

Det at have tid til den refleksion på en rolig måde ville være den optimale anvendelse af månedens energi og tematik.

Nu er det bare ikke sådan at alle kan holde fri i juli måned. Der er naturligvis rigtig mange mennesker, der oplever at have travlt hen over sommeren.

Det man kan opleve hvis man ikke har mulighed for at tage den her mere rolige tilgang til juli måned, er at det kan byde på nogle konkrete og måske lidt skubbende indsigter. Der kan godt ligge lidt grobund for nogle misforståelser, at man føler sig misforstået eller måske forbigået.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Juli måned 2021 – penge og flow

Juli måned har også et tema omkring økonomi og penge.

For nogle kan det betyde at juli måned kan give en lavere indkomst end vanligt eller hvad man havde forventet. Men omvendt kan det også sagtens handle om, at man får flere penge end man plejer eller forventede. Fx at man får en højere løn, men så skal man arbejde hver anden lørdag – ofte handler en lønstigning om en øget indsats.

Og det er måske netop kernen i månedens tema: en refleksion og overvejelse omkring indsats og løn og balancen imellem dem.

Det kan bringe mange overvejelser op:
Er det nu det værd?
Hvad er værdifuldt? Tid? Penge?
Er det nuværende scenarie værdifuldt for mig?
Er det sådan her jeg synes mit arbejdsliv skal være?

År 2021 har overordnet set et tema om penge, som du kan høre mere om i den gratis lydfil jeg lavede om årets energi.

Penge er numerologisk set bevægelse og flow. Juli måned prikker lidt til det tema og vil gerne bringe fokus på de områder hvor der måske er en form for blokeret flow – netop for at hjælpe dig med at genoprette eller skabe en sundt flow.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Juli måned 2021 – plads til indsigter og mestring

Juli måned vil gerne hjælpe dig med at tage ansvar for det flow du er med til at skabe.

Temaet om ansvar kan dog også handle om at tage ansvar for at modtage indsigter!

Du kan hjælpe dig selv ved at skabe mere plads i dit liv til indsigter. Du er medskabende.

Det at tage ansvar for sit arbejdsliv indebærer også at man hele tiden er villig til at lære, at man hele tiden er villig til at se på sin egen rolle i det der sker.

Se nøgternt på det, observer. Det handler aldrig om at placere en form for skyld.

Det her års tema prøver virkelig at lære os noget om, at det hele bare er energi og bevægelse og vi kan nogle gange styre den i en anden retning.
Det er meget i 5’erens natur (2021 er et 5’er år) som årets energi sætter i centrum at få mere bevidsthed om, at det er okay at begå fejl, det er okay at prøve igen eller prøve noget andet.

Der er en lethed tilgængelig for os i juli måned, hvis vi er villige til at se på tingene med den ånd af at ”nå det er ikke gået så godt, skal vi se om vi kan gøre det bedre?”. Der er en lethed i at tingene ikke behøver at være så sort-hvide, ting kan godt flyde eller hoppe i en anden retning. Der kan ske noget nyt, når vi er villige til at være åbne og refleksive omkring det.

Der kan ligge en kontrast i juli måned, his man ikke har lyst til at gøre det, hvis man ikke vil se på hvordan man selv bidrager til tingenes tilstand og flow.
Såfremt du er åben overfor at se din egen rolle i det der er foregået, det at du tager ansvar for det du kan lære hele tiden, så kan juli blive en rigtig skøn måned.

Juli opfordrer til at tage hånd i hanke og virkelig tage ansvar for hvordan vi selv bidrager til tingenes tilstand. Vi er selv en del af problemet, men vi er så sandelig også en del af løsningen!

Vi kan ændre på det, som vi sætter os for at ændre.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Juli måned 2021 – opsummeret

Juli måned lægger op til at reflektere omkring ens hverdagsliv, arbejdsliv eller uddannelse. Energien støtter overvejelser omkring hvad der giver mest mening for dig at gøre.

Er der noget der ikke længere giver mening?

Det er ikke sikkert du skal handle på disse overvejelser denne måned. Energien lægger op til at opnå en bevidsthed omkring din hverdag og overveje hvad du kan gøre konstruktivt fremadrettet.

Det er en bevidsthed omkring hvordan du kan blive en del af løsningen der hvor du er. Måske er der noget du kunne gøre eller komme med forslag omkring?

Det ser ud som om at de refleksioner og den meget spirituelle energi der ligger i juli måned kan hjælpe dig med at få nogle indsigter omkring hvad du fremadrettet kan gøre.

Så selv hvis du har meget travlt i juli måned, så vil jeg helt sikkert opfordre dig til at prøve at bruge noget tid og energi på at tillade dig selv at reflektere over hvordan det egentlig går med din hverdag, økonomi og arbejdsliv eller uddannelse, det er de helt basale hverdagsting der er i fokus.

Jeg håber at du også får mulighed for at slappe lidt af og lade op, det er også tid til det smukke sjæl.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Vil du vide mere om energien i 2021?

UDSALG
50% rabat på alle 2021 Numerologi produkter. Køb til halv pris.

Du kan fx allerede nu lære om august måneds numerologiske energi.

Jeg har lavet en masse lækkert materiale til dig om energierne i 2021, både måned for måned, så du kan være på forkant med energien, men også det særlige tema som ligger i året 2021 for netop din grundenergi.

2021 | Numerologiske Temaer for alle 12 Måneder

Hver enkelt måned gemmer på et særligt tema, hjælper dig med en bestemt udvikling.
Lær temaerne at kende for alle månederne med det samme.
Lad denne viden hjælpe og støtte dig på din 12 måneder lange rejse ind i 2021’s energi og formål.

Numerologisk tema og energi i år 2021 - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde Ét produkt pr. grundenergi.

pris 295,-

Udsalgspris 147,50,-

2021 – Numerologiske Temaer for hver Grundenergi

Hver enkelt grundenergi har sit personlige formål med året.
Lær din grundenergis tema at kende med det samme.
Kend og brug årets formål for netop din grundenergi og få et fantastisk år smukke sjæl.

Numerologisk tema og energi i år 2021 - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde Ét produkt pr. grundenergi.

pris 250,-

Udsalgspris 125,-

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.

Krystallen for juli måned 2021 er Iolit-Solsten

 

Numerologisk energi juli måned 2021 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde - juli månedens krystal

Nøgleord til Iolit-Solsten krystallen:

Iolit-Solsten er, som navnet antyder, en kombination af stenene Iolit og Solsten.

Krystallen handler om:
– produktiv handlekraft
– fysisk vitalitet
– forstærket intuition
– selvdisciplin
– følge konkrete planer for at opnå mål
– beslutninger
– mod og lederskab
– tage ansvar
–forener visionen fra det tredje øje chakra med de viljestærke solar plexus–

Farve: blå iolit med orange solsten –  dette kan være mere eller mindre udtalt. Nogle iolit-solsten er lige dele af hver krystal. Nogle iolitter har solstens glitter i dem som kan være mere eller mindre tydelige, men ikke desto mindre lige powerfulde. Der er en særlig variant som ligner nattehimlen, hvor glitteret er mikro solstensstykker.
Chakraer: det tredje øje og solar plexus chakraet.

Bonus info: Iolit-solsten er en af de virkelig powerfulde sten til at omsætte ideer til virkelighed, eller til at forene indsigter med virkelighed, hvorfor den passer så godt til juli måneds energi, hvor vi bliver bedt om at finde en ny balance i hverdagslivet mellem det spirituelle og indadvendte med det aktive liv.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Jeg ønsker dig en skøn juli måned. Tak for nu og tak for dig.

KærligstNumerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med smukke sjæl. Del eller kommenter endelig hvis du har lyst.

2 Comments

 1. Niels Erik Mogensen-Larsen | | Svar

  Udtrykket / sloganet ”Nå det er ikke gået så godt, skal vi se om vi kan gøre det bedre?” er bare fantastisk at have med sig, i alt hvad vi laver eller kommer ud for. Dog med tilføjelsen/ indskudt sætning, at “hvad skal vi så ændre” … så vi kan gøre det bedre”.
  Rigtig god at starte en ny uge med. Tak 🙂

  PS: Det handler også om, at glemme alt om nogens eller ens egen skyld eller fejl og blot prøve at se på udfordringen med ‘nye øjne’, en anden indfaldsvinker eller tilgang, og vigtigst prøve og prøve igen, hvis det er der ‘hunden ligger begravet’
  Ved således at bevare overblikket, kan vi også hurtigt se, om vi fortsat skal arbejde videre eller slippe det og komme videre…

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Tusind tak for dine vise ord, det er en super fin måde at italesætte det på – helt uden fordømmelse og bare se på det der er. 😊 Ønsker dig en fortsat dejlig sommer og tusind tak fordi du læser med. ❤️ Kærligst Millicentt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *