Millicentt Rosamunde > Blog > Astrologi og Verdensenergi > Numerologisk energi juni måned i år 2024

Numerologisk energi juni måned i år 2024

Numerologisk energi juni måned i år 2024

Den naturlige energi i juni måned, som vi oplever hvert år, er overvejende feminin. Det er en energi der handler om kærlighed, familie, hjem.

Juni repræsenterer også en energi, der fordrer stabilitet og velstand.

PODCAST
Du kan også lytte til denne blog som podcast, hvis du ønsker.

Herudover så påvirker hvert års særlige energi månedens energi og skaber et overordnet tema – det vil sige at energien i år 2024 drejer energien i en bestemt retning måned for måned, som er det vi vender os mod nu.

Når vi kigger dybere på den numerologiske energi, så får månedens energi tilført nogle andre temaer.

Numerologisk reflekterer tallene i juni en meget aktiv energi og juni er da helt sikkert også en af de sjovere måneder på året, med en relativ let energi.

Temaerne i juni måned i 2024 er:

 • Bevægelse
 • Relationer
 • Sjov og latter
 • Være i nuet
 • Penge, flow og velstand
 • Kommunikation og formidling

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal.

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne.

Numerologisk energi i juni måned år 2024 - klassisk numerologi - Millicentt Rosamunde

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Juni måned 2024 – Bevægelse

Juni måneds temaer er en dejlig fortsættelse af den friske energi vi oplevede i maj måned. Der er fokus på at fortsætte med det flow man kan have oplevet i maj. Det er helt sikkert en måned med en langt lettere energi, end det vi kommer til at se senere på året.

Årstidsmæssigt er vi også i en sommermåned og der er meget der numerologisk set peger på, at det bliver en dejlig juni måned, en dejlig sommermåned hvor man har mulighed for at være sammen med andre mennesker.

Så den her meget aktive energi fra maj måned fortsætter og opfordrer til at blive ved, vær i bevægelse, hold dig i gang. Det her er ikke en stillestående energi, omvendt er det heller ikke noget med at være så aktiv at man bliver stresset – det er bare en dejlig energi af at blive ved og vedligeholde sit flow.

Det kan selvfølgelig være lidt en udfordring, når der er så aktiv en energi til stede, som der er i juni måned fordi energien virkelig skubber dig til at komme ud og være i gang og holde dig i gang.

Det kan måske for nogle kamme over til at man oplever, at man simpelthen har for travlt den her måned. Det er dog ikke en bekymring. Dog er det altid en god idé at mærke efter hvor mange aktiviteter man kan overkomme, hvor meget man egentlig har tid og lyst til at engagere sig i.

Samtidig er det heller ikke en måned til at være passiv. Det er noget med at finde en balance imellem at være i gang og til også nogle gange at få noget ro og have mulighed for at være sig selv.

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Juni måned 2024 – Relationer

Emnet om relationer fylder meget i juni måned.

Det kan være hjerterelationer fordi juni er en kærlighedsmåned, så hjerterelationer kan fylde meget denne måned. Det kan være familierelationer, børn, søskende, forældre og parrelationer/kærester/ægtefælle.

Men jeg synes også det kunne se ud som om, at er et lille nik tilbage til februar måned i forhold til, at der måske er nogle af de relationer og det relationelle arbejde så at sige, som man gjorde i februar, som kan bære lidt frugt her i juni måned.

Så hvis du fx mødte en ny partner i februar, så kunne det meget vel se ud som om man her i juni kan tage et skridt videre, eller relationen fx bliver et niveau dybere.

Det kan også være lidt et genbesøg til en energi af at mærke hvor ens hjerte er og lade sig guide af den hjerteenergi.

Du bliver bedt om at lade hjertet guide dig til at finde din vej.

Der er meget fokus på hjerterelationer i juni måned og en dejlig måned til at give noget energi til de mennesker man holder af, være der for hinanden og sørge for at have noget god kvalitetstid sammen.

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Juni måned 2024 – Sjov og Latter

Men der er også en markant energi til stede omkring at have det sjovt!

Så det er ikke fordi det hele skal være meget alvorligt og dybt, slet ikke. Der ligger rigtig meget energi omkring latter, at have det sjovt, grine og være fjollet.

Der er en meget let energi i juni måned, når det kommer til de her relationer. Det er et rigtig godt tidspunkt til at lave noget sjovt sammen.

Hvis det for dig handler om dating, eller det handler om at møde nye mennesker, så er det også en måned der taler meget ind i det. Det kunne være en god måned til at date og virkelig prøve at have nogle sjove oplevelser med det – det bakker månedens energi meget op omkring.

Det der kan være udfordrende ved den energi og det tema er tendensen til at isolere sig, for der er altid den modsatte dynamik til stede. Så man kan også opleve at man bare har lyst til at gemme sig væk i juni måned, blive hjemme. Det kan være at helt har opgivet datingverdenen hvis det er der man er.

Men numerologisk set, så kommer energien/universet virkelig og siger: Kom ud! Det er tid til at komme ud, det er tid til at være sammen med nogle andre, det er tid til at komme ud og have det sjovt.

Det kan naturligvis handle om alt muligt, det behøver ikke handle om at date. Det kan også være at du måske pga. arbejde har haft supertravlt og ikke har haft tid til at lave noget socialt med dine venner, eller ikke rigtig har set din familie i lang tid, så er den her måned virkelig optimal til komme ud, mødes med nogen, ses med nogen, komme ud og få noget sol i ansigtet og vind i håret og drikke en kop kaffe til overpris på en café.

Være i nuet

Juni måneds energi opfordrer til at komme ud og være sammen med andre. Der er noget i forhold til at skabe noget momentum. Den her glæde, den her lette spontane legende energi – der er noget omkring det flow som er muligt i den her juni måned. Det kræver altså at man gør noget, det kræver at man kommer ud, det kræver at man deltager.

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Juni måned 2024 – Penge, flow og velstand

Temaet omkring penge, flow og velstand denne måned hænger rigtig godt sammen med den naturlige energi i juni af at skabe noget stabilitet og velstand. Så det kunne godt se ud som om, at den her juni måned har en rigtig fin og støttende energi omkring netop penge og økonomi.

Nu var jeg lidt inde på, at maj måned godt kunne lægge lidt op til at købe/sælge bolig og lignende skift og investeringer – det er lidt den samme energi der flyder videre her i juni. Men det kan også være det tager en anden drejning i forhold til andre køb og salgsmuligheder, det er en måned, der har rigtig meget fokus på det økonomiske og på det økonomiske flow.

Juni er en måned der kan være god til at investere i noget eller bede om den lønforhøjelse, eller i hvert fald et fokus på det økonomiske og det der skaber flow.

Måske er der nogle muligheder nu, som du ikke har haft før. Det kan være du oplever vækst og flere penge mellem hænderne. Uanset, så er det et virkelig stort tema, så læg endelig mærke til hvad der dukker op i dit liv af muligheder for det er som om måneden gerne vil hjælpe dig med og støtte dig i at skabe mest muligt flow på alle områder, men altså særligt på det økonomiske område.

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Juni måned 2024 – Kommunikation og Formidling

Der er et stort og flot tema omkring kommunikation og formidling i juni måned.

Igen har vi en energi, der skubber på for at få os ud af fjerene.

Der er noget vi skal ud at sige, der er noget vi skal ud og formidle. Der er noget som det er meningen du skal sige til nogen i den her måned. Eller det kan også være, at der er nogen der skal sige noget til dig, så kommunikationen kan komme fra dig eller være rettet mod dig. Så igen er vi lidt tilbage ved det sociale, at der er meget energi på at være sammen med andre mennesker denne måned.

Men emnet omkring kommunikation og formidling kan også handle om noget mere personligt i forhold til måske at få delt et eller andet du ikke har kunne dele før.

Det kan fx være at tale om et emne hvor du har holdt dig tilbage. Men det kan også handle om helt generelt, at det er på tide at sige det du gerne vil sige. Det kan være det handler om noget på din arbejdsplads, noget du gerne har ville dele, noget du gerne har ville komme ud med.

Hvis der er et eller andet budskab, som du gerne har ville dele med andre, så kommer juni måned og støtter dig i at få det sagt og få det ud.

Det sidste tema er et som godt kan flyde lidt med over i juli måned, så det er ikke fordi du skal opleve at du har travlt, at du skal skynde dig med det – det er noget der kommer til at løbe henover de næste par måneder det her med at udtrykke sig og virkelig få sagt det man gerne sige og vise verden det man ønsker. Men vi ser altså nogle indledende manøvrer her i juni måned, på at starte med at åbne op for at sige og gøre det som du gerne vil.

Opsummerende, så er det en måned til at komme ud og være i gang og have det sjovt.

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Vil du vide mere om energien i 2024?

Jeg har lavet en masse dybdegående og meget kærligt materiale til dig om energierne i 2023, både måned for måned, så du kan være på forkant med energien, men også det særlige tema som ligger i året 2023 og alle månederne i 2023 for netop din grundenergi.

2024 | De Numerologiske Temaer i alle 12 Måneder

Gennemgang af årets generelle temaer og krystaller for alle årets 12 måneder.
År 2024 numerologisk måned for måned - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

pris 250,-

2024 | Det Numerologiske Tema for din Grundenergi

Gennemgang af det unikke tema for din grundenergi i året og alle 12 måneder.
År 2024 numerologisk for din grundenergi måned for måned - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

pris 250,-

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.
Som noget nyt i år 2024, så tilbyder jeg nu disse krystaller i min online krystal shop.
Du finder en oversigt over krystallerne for år 2024, måned for måned lige her.

Krystaller for år 2024

Månedens krystal i juni er Larimar.

Numerologisk energi i juni måned år 2024 - månedens krystal larimar - klassisk numerologi - Millicentt Rosamunde
xr:d:DAF3mtCi-n8:2,j:697347743591537769,t:24011619

Larimar Krystallen

Larimar er en utrolig smuk og fantastisk krystal, som inkorporerer både vandelementet og ildelementet, da den er skabt ved undersøiske vulkaner.

Nøgleord til Larimar krystaller:

 • Beroligende, afkølende
 • Kommunikation
 • Feminin styrke, det guddommelige feminine
 • Slippe stress og spændinger
 • Fredfyldt

Larimar er kendt for at være afkølende, dette kan både være fysisk som psykisk og følelsesmæssigt – den er også kendt for at kunne dæmpe feber hvilket jeg har gode erfaringer med. En larimar under hovedpuden i varmen eller når man er syg kan gøre underværker.

Farve: Klar blå, ofte med smukke mønstre med grønne, hvide, orange og brune nuancer.

Chakraer: Halschakra og 3. øje chakra.

Larimar har en meget beroligende støttende feminin energi, men samtidig en sten der fremmer en utrolig råstyrke og power.

Det er en gudinde energi vi kommer i kontakt med gennem larimar, det at ære de naturlige cyklusser. Flyde med energien og lade tingene ske.

Bemærk, at larimar kan være svær at få fat på, ofte kan det være ganske små stykker det kan betale sig at importere, men størrelsen er heller ikke det essentielle, så længe energien er der.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Gå direkte til Krystal Shop

Lightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstLightcode Millicentt Rosamunde - Rose Præstinde - Klassisk Master Numerolog - Auralite 23 Krystaller

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *