Millicentt Rosamunde > Blog > Numerologi > Klassisk numerologi bruger ikke undervibrationer

Klassisk numerologi bruger ikke undervibrationer

Klassisk numerologi bruger ikke undervibrationer

Jeg modtager indimellem spørgsmål omkring de såkaldte ”undervibrationer” og ”undernumeroskoper”, som den såkaldte ny-numerologi og/eller under-numerologi er begyndt at anvende i Danmark, hvorfor jeg adresserer emnet i dette blogindlæg og i den forbindelse klargører hvad den klassiske numerologi står for.

Klassisk numerologi bruger ikke undervibrationer - Instituttet for Numerologi - Match Numerolog Millicentt Rosamunde

Der er mange strømninger indenfor den numerologiske niche i Danmark og udlandet, meget af det er trends og hjemmelavede ideer om tal.

Den klassiske numerologi beskæftiger sig med viden om tal. Betegnelsen ”Numerologi” betyder da også videnskab om tal:
Numero = tal, numre
Logi = betegner en bestemt videnskab, lære eller fag

Faktaboks om den klassiske numerologi

Opsummering af artiklens vigtigste pointer

Den klassiske numerologi er den gren af numerologien, som bygger på relationsteorien – teorien om at summen af tal altid fortæller om betydningen og konsekvensen af de tal sammen.

De tre mest centrale numerologiske elementer kommer fra den klassiske numerologi:
Grundenergien -forståelsen af at dagen du er født på er central for forståelsen af din numerologiske essens og det vigtigste tal i din fødselsdato
Skæbneenergierne -det vil sige navneenergierne, selve de faste betydninger af de skæbnetal der ligger bag et navn
Numeroskopet – din grundenergi og dine navne sat sammen, som fortæller om dig og din skæbnevej

 

Den klassiske numerologi beskæftiger sig ikke med vokaler og konsonanter fordi det alfabet som den klassiske numerologi baserer sig på, ikke indeholdt vokaler og konsonanter, men var vibrationer oversat til tal oversat til bogstaver i samklang med skæbnenergierne.

 

Den klassiske numerologi beskæftiger sig derfor ikke med undervibrationer, da anvendelsen af “undervibrationer” er i direkte modstrid med selve forståelsen af hvad vibrationer i bogstaver er.

Det er et spørgsmål om at man ikke kan blæse og have mel i munden samtidig.

Skæbneenergierne (det vil sige de klassiske betydninger af navne) er ikke valide og gyldige samtidig med at navne adskilles i vokaler og konsonanter.

Betydningen af vokalerne og konsonanterne i et navn kan ikke være signifikante samtidig med at summen af disse også er vigtig; ved adskillelsen af navnets bogstaver i vokaler og konsonanter forsvinder summen og derved betydningen af denne.

Den klassiske numerologi anvender ikke de såkaldte undervibrationer fordi det ikke er en del af den klassiske lære om vibrationerne bag tallene.

Ideen om de såkaldte ”under-vibrationer” som ny-numerologer i Danmark er begyndt at prædike er ikke ny, men lånt fra den såkaldte moderne vestlige numerologi der af og til praktiseres under navnet Pythagoras numerologi.

I det følgende vil jeg komme ind på de to store numerologi systemer for at forklare i dybden hvorfor den klassiske numerologi ikke anvender de såkaldte undervibrationer og lignende opfindelser ved at ridse numerologiens historie op og de principper som numerologi bygger på.

Det her er et langt og dybdegående indlæg smukke sjæl, så er du advaret. Jeg ønsker at du er velinformeret og det her emne fortjener synlighed samt gennemsigtighed.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

 

Pythagoras (vestlige eller moderne) numerologi system

Det Pythagoriske numerologi system siges at stamme fra den græske matematiker Pythagoras, som er bedst kendt for sin løsning for hypotenusen af en rigtig trekant (a2 + b2 = c2). Pythagoras’ numerologi er nok det mest kendte og populære numerologisystem, der anvendes i dag.

Pythagoras grundlagde en skole der blev drevet af et religiøst broderskab på grundlag af et trossystem afledt af matematik, astronomi, fysik og filosofi. Desværre overlevede meget lidt af Pythagoras læresæt efter at hans skole var brændt ned.

I det 12./13. århundrede fremkommer det såkaldte Pythagoras talsystem. Det engelske alfabet er sat ind i en kasse og tallene fra 1 til 9 ligeså uden særlig grund udover den naturlige succession og sekvens.

Klassisk numerologi bruger ikke undervibrationer - Instituttet for Numerologi - Match Numerolog Millicentt Rosamunde

Det er dog meget tvivlsomt om Pythagoras har noget som helst at gøre med dette, faktisk er der ikke et eneste litterært eller symbolsk bevis på dette, men lad det nu det ligge for nu.

Det der i denne henseende er interessant, er at det vestlige ”Pythagoras” vibrationsalfabet frigør helt det vigtigste aspekt af numerologi – begrebet vibrationer. Bogstaverne og tallene lader til at være sammenholdt ud fra et praktisk synspunkt – hvad der er let at stille op i et diagram – og ikke ud fra tallet og/eller bogstavets vibration.

Indenfor denne type anvendelse af tal symbolik adskilles vokaler og konsonanter, ved udregningen af navne.

Bemærk i øvrigt at vokaler og konsonanter ikke er det samme på engelsk og fx dansk, hvilket vanskeliggør anvendelsen af systemet internationalt. Danske numerologer der anvender dette system lader til at have overset denne detalje, hvilket man må sige er en fejlmargin.

Års erfaring med udregning af navne, deres energier og historisk nøjagtighed viser, at denne metode (dette alfabet) ikke er nær så præcist som den kaldæiske metode i forhold til at aflæse skæbne via navne.

Der er altså ikke synderlig opbakning til denne inddeling af bogstaver og tal, hvilket sår tvivl om de yderligere teorier inden for denne numerologiske retning, der så alligevel anvendes i stor stil i fx USA.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Den klassiske numerologi

Numerologiens rødder kan spores tilbage omkring 10.000 år til Egypten og Babylonien. Det er også generelt accepteret, at de gamle kulturer i Kina, Japan, Indien, Babylon og Egypten var bekendt med numerologi længe før grækerne og romerne begyndte at bruge det, men de fleste bøger stiler stadig Pythagoras (ca. 500 år f.Kr.) som “faderen til numerologi”.

Den første formaliserede lære af numeriske og astrologiske studier kom fra det kaldæiske samfund i det gamle Babylon og Mesopotamien mellem 2800-1700 f.Kr. Kaldæerne så sammenhængen mellem forskellige videnskabelige områder som algebra, geometri og astronomi. Den første måling af tid blev skabt af kaldæerne. De konkluderede, at jorden, månen og de fem planeter, man kendte til på den tid og solen, alle var en del af et system.

Den klassiske numerologi baserer sig på kaldæernes oversættelse af vibrationer til deres alfabet, som så senere gennem mange års nøje arbejde er blevet oversat til det engelske alfabet, se tabellen herunder. I den oprindelige vibrationsforståelse var der således ingen vokaler og konsonanter, da det gamle alfabet ikke var opbygget sådan.

Det kaldæiske numerologi system (engelsk ”Chaldean”) har sine rødder i det gamle Babylon og er nok det ældste kendte numerologi system, kaldes i dag for Den Klassiske Numerologi.
(I Danmark betegnes Den Klassiske Numerologi nogle gange ’oldtidens numerologi’, betegnelsen klassisk numerologi er dog mere korrekt, da den gamle visdom ikke kan begrænses til oldtiden)

I dette system bestemmes de tal, der er tildelt bogstaverne, ikke i alfabetisk rækkefølge (som den pythagoriske metode), men snarere ved vibrationerne af hvert enkelt bogstav.

Klassisk numerologi bruger ikke undervibrationer - Instituttet for Numerologi - Match Numerolog Millicentt Rosamunde

Kaldæisk numerologi bruger en talformel baseret på beregning 1 til 8 uden et tal tildelt nummer 9. De vidste, at der kun er 8 naturlige noter på musikalsk skala. Lyde som bogstaver, der er sammensat i vores navne, kan også kun være fra 1 til 8 forskellige variationer. Årsagen til dette siges også at være, at kaldæerne betragtede tallet 9 som et helligt tal; derfor holdes 9-tallet adskilt fra andre vibrationer, undtagen når det resulterer som den endelige sum.

Idet selve alfabetets vibrationer baserer sig på rene vibrationer fra et sprog, der ikke indeholdt vokaler og konsonanter, giver det ingen mening at begynde at adskille disse vibrationer i dag i vokaler og konsonanter.

Alle har ret til deres egne holdninger, men ingen har ret til deres egne fakta

Såfremt du er stødt på eller har modtaget en form for analyse af dine såkaldte ”undervibrationer” og har mærket en resonans, så vil årsagen til dette uden tvivl være, at du har den givne energi i din essens som en livslektion eller i dit numeroskop (fx i skyggeenergierne i numeroskopet, hvor der også ligger udviklingspotentiale).

Vær opmærksomhed på, at disse “nye sandheder” alle sammen forsøger at forklare når et numeroskop ikke dur, så du fx skal købe et nyt numeroskop. Desværre er der ny-numerologer der søger at fjerne fokus fra accept og ansvar for livslektioner til et evigt numerologi navneskifte fiks. I sidste er du dog din egen guru smukke sjæl og du kan mærke om et fremtidigt navneskift føles rigtigt eller ej.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Den klassiske numerologi, navneenergier, skæbneenergier og Relationsteorien

Herudover så opererer den klassiske numerologi med det princip der hedder Relationsteorien.
Det er i den klassiske numerologi, at vi finder teorien om numeroskopet, som du givetvis for længst er stødt på, siden du læser denne artikel. (Bemærk i øvrigt at “Pythagoras” numerologien ikke kender til numeroskopet, men udelukkende ser på bogstaverne fra deres egen alfabet forståelse.)

 • Numeroskopet er den oversigt vi arbejder med for at forstå sammenhængen mellem din numerologiske essens (fødselsdatoen) og dine navne.
 • Numeroskopet bygger på relationsteorien.

Relationsteorien er simpel – det handler om at relationen mellem to eller flere tal er vigtigere and tallet alene. Dette kommer til udtryk i fx numeroskopet som alle mennesker har, at hvert navn har en betydning, men summen af navnene har stor magt. Det er kort sagt altid summen der tæller.

Princippet er da også særligt i spil i selve udregningen af et navn, at alle bogstaverne lægges sammen og hvorved findes summen af navnet som fortæller om den skæbneenergi som navnet (og derved personen) bærer på.

Du kan læse om betydningen af dine navne, om dine skæbneenergier her via den numerologiske navneberegner

Alle gamle numerologiske mestre nævner dette princip. Ja faktisk Pythagoras, men også nyere numerologiske mestre som fx Cheiro og Linda Goodman. Summen af bogstaverne i navnet er det vigtige og det som fortæller om navnets betydning. Bogstaverne i sig selv er ikke vigtige her, det er altid summen, der er det vigtige.

Det er netop opdagelsen af dette princip som bærer på numerologiens visdom og gennemslagskraft.

At gå tilbage til at kigge på de enkelte bogstaver er som at gå tilbage til middelalderen, vibrations- og forståelsesmæssigt.

Den klassiske numerologi ser ingen ide eller funktion i at gå tilbage til elementær bogstav fiksering, det brugte vi mange århundreder på (blandt andet oversættelsen af vibrationer til bogstaver), vi har bevæget os videre og fremefter. Fundet af vigtigheden af summen, relationsteorien, er det som gør numerologien anvendelig og brugbar.

Instituttet for Numerologi

På Den Klassiske Numerolog Uddannelse lærer de studerende den klassiske numerologi, ikke trends og døgnfluer.

Du kan læse mere om uddannelsen her og finde en oversigt med certificerede klassiske numerologer her.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Ny-numerologiens mangel på videnskabsteoretisk fundament og gyldighed

Der er ikke pludselig en ny trend indenfor numerologien, der kan ændre det hele uden at fjerne sit eget fundament samtidig.

Hvis dette emne interesserer dig, kan du også læse Klassisk og ny Numerologi.

En numerolog der arbejder med numeroskopet og navneskift og herudover vælger at inddrage de såkaldte undervibrationer og nogle endda også såkaldte under- og over-numeroskoper kan ikke have lært eller forstået de principper som numerologien baserer sig på.

For du kan ikke både arbejde relativistisk og relationsteoretisk uden at forvanske tingene undervejs.

I tilfælde af at man ønsker som numerolog at gå videre med undervibrationer og udforske dette emne, så er det samtidig en forkastelse af de selvsamme skæbneenergier, navneenergierne som anvendes til at lave numeroskopet.

Videnskabsteoretisk clasher ny-numerologien med dens eget ophav.

Det her er ganske numerolog teknisk. Det handler om at numeroskopet baserer sig på relationsteorien, selve udregningen af numeroskopet udtrykker dette – at summen af tal skaber nye tal. Tolkningen af et numeroskop baserer sig på relationsteorien fordi man tolker navnene efter de gode gamle skæbneenergier, der baserer sig på, ja rigtigt gættet, relationsteorien, summen af bogstaverne i et navn fortæller om den bagvedliggende skæbne.

Når man så som ny-numerolog synes man vil begynde at skille navne ad i vokaler og konsonanter og finde mening heri, så er det i kontrast til selve det numerologiske dogme om relationsteorien. Hele teorien handler om at det enkelte tal ikke fortæller om skæbne, men at summen af flere tal gør. Og så baserer det kaldæiske alfabet sig på en vibrationsforståelse hvor der ikke skelnes mellem konsonanter og vokaler.

Numeroskopet, udregningen af dette og betydningen af dette samt de skæbneenergier det indeholder disse baserer sig på relationsteorien som undervibrations ideen gør op med og er derfor uforlignelig.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

3 Comments

 1. Aurora | | Svar

  Burde et numeroskop med underhoroskoper ikke stadig være et godt valg i forhold til det almindelige numeroskop? Jeg tænker at dem der har fået lavet med numerokoper vel stadig har et rent hoved-numeroskop?

  K.h. en novice der spørger af oprigtig nysgerrighed

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Hej, tak for dit spørgsmål. Det er svært at svare på.
   Man kan sige at såfremt selve numeroskop rammen lever op til den klassiske numerologis standarder for hvad et balanceret numeroskop er, så kan det rigtignok ikke “skade” at man har kigget på undernumeroskoper.
   Men i min optik, så vidner anvendelsen om disse såkaldte undernumeroskoper om, at man som numerolog ikke arbejder professionelt med numerologien, hvorfor valget af numeroskop som udgangspunkt virker usaglig. Der er mange numerologer derude, som ikke har modtaget en professionel uddannelse, men som blot lærer hvad en person subjektivt synes giver mening.
   Den klassiske numerologi er langt større end det, der er mange tusind års dogma og viden. Et numerologisk navneskifte handler om et skift i skæbne, en ændring i sjælsarkivet. Som klassiske numerologer er vi her for at guide de sjæle, som er igang med at ændre deres kurs og hjælpe dem på den rejse.
   Kærligst Millicentt

 2. Peter | | Svar

  Hej Millicentt og god formiddag

  Jeg hat lige læst din blog. Jeg skal dog lige læse den igen.

  Jeg har også læst andre blog om det samme emne.

  Jeg har lige 2 spørgsmål.

  Hvis vi tager fat på 2 efternavne såsom “Poulsen” og “Mogensen”, så ser det således ud:

  – Poulsen (hele talværdien 37/1) – konsonantværdi: 19/1 og vokalværdi: 18/9
  – Mogensen (hele talværdien 37/1) – konsonantværdi: 20/2 og vokalværdi 17/8

  Begge efternavne har altså talværdien 37/1. Men i forhold til efternavnet “Poulsen, så har denne en såkaldt ubalanceret 18/9 i undervibration.

  Hvis jeg forstår dit indlæg/blog (undersøgelse) korrekt, så har dette altså ingen betydning? Altså undervibrationen 18/9 i “Poulsen”? Man skal altså gå ud fra hele talværdien, herunder 37/1, og se bort fra vokalværdien 18/9?

  Med andre ord, så vibrerer “Mogensen” og “Poulsen” lige godt i et rent numeroskop?

  I forbindelse med, at jeg har læst om undervibrationer, så er jeg stødt på noget der kaldes “undernumeroskoper”.
  Hvad er forskellen på undervibrationer og undernumersokoper?

  Kan du have en rigtig dejlig dag og på forhånd tak – må solen stråle i dit sind.

  med venlig hilsen

  Peter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *