Stor Auralite 23 update på vej 30. april 2024 i krystalshoppen ♡
Millicentt Rosamunde > Blog > Numerologi > Klassisk og ny numerologi

Klassisk og ny numerologi

Klassisk og ny numerologi

Alle har ret til deres egne holdninger, men ingen har ret til deres egne fakta.

I denne artikel vil jeg adressere de strømninger af såkaldt ny numerologi, der støjer indenfor den numerologiske branche. Jeg skriver og deler dette med hensigten at oplyse og informere.

Som klassisk numerolog, uddanner af klassiske numerologer i den klassiske numerologis visdom og stifter af Instituttet for Numerologi står numerologien mit hjerte utrolig nært og jeg opfatter det som min opgave at værne om det helt fantastiske værktøj det er og ikke mindst sikre at dets visdom ikke går tabt for eftertiden.

Numerologi er et helt fantastisk værktøj til at opnå indsigt i os selv og til at skabe forandring gennem det vibrationsløft og frekvensskift som navneskiftet er. At arbejde med numerologi er at arbejde med energier og vibrationer på et meget dybt og på et meget højt niveau.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - Match Numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Numerologiens fineste opgave og formål er at sprede lys og kærlighed, numerologers rolle er at fremme lyset i os alle.

Numerologien har altid været her og er en måde at aflæse og påvirke skæbnen her på Jorden.
Det vigtigste at forstå er, at der ikke kommer ny numerologi hele tiden. Numerologien er en ældgammel åndsvidenskab, hvis virke og videnskab baserer sig på overleveret viden, der går mange tusinde år tilbage i menneskets historie.

Der kommer ikke noget nyt numerologi. Derfor er det ironisk, at så mange numerologer markedsfører sig på at de arbejder med ”ny numerologi”. Det som ny-numerologi egentlig betyder er, at vedkommende selv har digtet det numerologi de arbejder med eller er uddannet hos en der selv har digtet det numerologi de har lært.

Så er der de numerologer, som på godt dansk kaldes for ”bondefangere” – det vil sige numerologer, der anvender markedsføringsteknikker, der har til formål at misvise forbrugeren, så denne bliver forledt til at købe det samme produkt i ny forklædning gang på gang.

Disse numerologer fremsætter deres ”nye numerologi” som værende gammel numerologi som de har afdækket/fundet/kanaliseret eller lignende uden at være i stand til at fremvise kildeteksten og til trods for at denne nye viden ikke har nogen umiddelbar sammenhæng eller validitet i relation til den gamle visdoms dogmer og principper som numerologien baserer sig på.
Denne gamle/nye numerologi bliver så genstand for at forbrugeren skal skifte navn på ny og igen.

Det virker til tider som om at ny-numerologerne konstant forsøger at overgå hinanden i opfindelsen af ny viden for at være toneangivende indenfor netop ny-numerologien.

Den klassiske numerologi

Den klassiske lære bygger på diverse grundprincipper, der er blevet videreformidlet gennem utallige generationer.

Den klassiske numerologi bygger på særlige dogmer, der i overensstemmelse med den hellige geometri og andre skabelsesberetninger definerer numerologien og vibrationerne i vores verden.

Den klassiske numerologi er dybt funderet i arbejdet med lys og er spirituel samt holistisk i sin grundessens.

Ny-numerologi

Ny-numerologi er en gren inden for numerologien, hvor numerologen finder på sin egen teori og arbejder ud fra denne.

Ny-numerologi baserer sig ad-hoc på den gamle viden, men respekterer ikke disse som sandheder og ændrer på disse efter forgodtbefindende.

Ny-numerologi er ikke funderet spirituelt og arbejder overvejende materialistisk med numerologi i sin søgen efter blandt andet materiel succes og velstand.

Hvad er fremtiden for numerologien så?

Det hele virker til tider meget broget og det kan virke forvirrende for forbrugeren, der søger navneskift og indsigt i egne vibrationer, at der dukker så meget ”ny viden” op konstant, der hele tiden søger at underminere den gamle.

 

Numerologi og spiritualitet

Her må man huske på som forbruger, at selvom numerologien er en åndsvidenskab og placerer sig indenfor det man kunne kalde ”den spirituelle branche”, så er det langt fra alle numerologer der er spirituelle.

Siden numerologien er blevet mere almindelig i Skandinavien, så er antallet af numerologer vokset.
Mange af disse nye “numerologer” lader da heller ikke til at være indviet i den gamle visdom og tager meget lettere på tingene.

Der er mange numerologer i dag, der ikke er spirituelle, men arbejder med dele af numerologiens principper på en verdslig, objektiviseret og simplificeret måde, hvor mennesket ikke ses som en kompleks individuel skabning, men derimod som et objekt man kan fikse og rette på ved hjælp af navneskiftet.

Det er klart, at når arbejdet som numerolog ikke er knyttet til et højere formål, når arbejdet med mennesker ikke er knyttet til ønsket om at støtte og hjælpe unikke individer, når arbejdet med numerologi ikke medtager det spirituelle, det sjælelige aspekt af mennesket, men udelukkende baserer sig på det som kan ses, måles, vejes, så opstår der numerologer som arbejder for at tjene penge og for personlig succes, fremfor det større formål i at hjælpe andre mennesker og Jorden som helhed.

 

Uddannelse til numerolog

Som uddannelsesleder på Den Klassiske Numerolog Uddannelse og stifter af Instituttet for Numerologi er det naturligvis bekymrende at opleve hvordan der findes og uddannes numerologer, som ikke tager hånd om den gamle viden, men som efter forgodtbefindende ændrer på de dogmer, som selve numerologien baserer sig på og i øvrigt virker mere interesserede i at tjene penge og opnå personlig succes, berømmelse og magt, end på at hjælpe og oplyse.

Antallet af numerolog uddannelser er støt vokset og da der inden for den spirituelle branche ikke er kontrol med den slags, så kan enhver, der har lyst faktisk starte en numerolog uddannelse.

Læs her mit blog indlæg om hvorfor jeg stiftede “Instituttet for Numerologi”

Traditionen indenfor numerologien er, at det udelukkende har været særligt udvalgte individer der har værdige til at modtage den gamle visdom. I dag er der langt større spredning fordi numerologien ikke længere skal skjules, som det har været tilfældet i mange år pga. magtmisbrug. I dag er det meningen, at numerologien deles og anvendes, det er en vigtig del af verdens ascension eller opstigning mod højere dimensioner og frekvenser.

 

Fakta overfor subjektive holdninger indenfor numerologi

Det er som udgangspunkt meget positivt, at numerologien vinder mere frem. Dog er det bekymrende for faget og forbrugeren, at personer mener sig magtfulde nok til at ændre på en så gammel visdom efter forgodtbefindende og i markedsføring øjemed.

Som jeg ser der, så har alle ret til deres egne holdninger, men jeg mener ikke at nogen har ret til deres egne fakta. Fakta er ikke noget vi kan fabrikere, det hedder en holdning.

Som jeg ser der, så har alle ret til deres egne holdninger, men jeg mener ikke at nogen har ret til deres egne fakta. Fakta er ikke noget vi kan fabrikere, det hedder en holdning.

Faktum er at hver person har ét numeroskop, en merkaba, en fysisk krop, et hoved, et sæt chakraer, en lyskrop osv.
 • Vi har ikke undernumeroskoper, underhoveder, ekstra kroppe, undermerkabaer og eller flere lyskroppe.

Det er en på alle måder personlig oplevelse, at vi skulle have flere af disse kroppe og ikke noget der på nogen måde afspejler den klassiske numerologis dogme om individualisering af altet og universets helhed.

Faktum er at den klassiske numerologi, som anvender det kaldæiske alfabet ikke skelner mellem vokaler og konsonanter.
 • Derfor giver det ingen mening at tale om det der er blevet kaldt for ”undervibrationer”, hvor navne deles op i vokaler og konsonanter.

Indenfor den vestlige numerologi, hvor man opfandt sit eget vibrationsalfabet lavet ud fra det engelske alfabet og plottede tallene ind taler man om vokaler og konsonanter. Men dette system kommer ikke fra den klassiske numerologi, dette er udelukkende et logisk system – det baserer sig ikke på vibrationerne bag tallene.

Dette system har mange ”ny-numerologer” ladet sig inspirere af og har fundet på konceptet med undervibrationer.
Det er dog helt misforstået – de to systemer kan ikke blandes sammen, da de baserer sig på to vidt forskellige forståelsessystemer og videnskabsteorier, den ene vibrationsmæssig og den anden symbolsk.

Ad hoc sammenblandingen af det vestlige logiske system fra 1200 tallet (tal og bogstaver fra det engelske alfabet sat ind i et diagram) med den klassiske numerologi der er sammenfaldende med den hellige geometri samt astrologien (tråde til Yeshua, kabbala, hebræerne, Babylon etc.) er udtryk for en komplet manglende viden og forståelse for numerologiens opståen og anvendelse.

Herudover er det pudsigt at det engelske alfabet differentierer anderledes mellem vokaler og konsonanter end det danske (red. vokaler og konsonanter er ikke ens på dansk og engelsk) hvilket disse ny-numerologer lige har glemt at tage højde for i deres udregninger.

Faktum er at enhver numerologisk essens er perfekt og indeholder enormt og uendeligt potentiale.
 • Der findes ikke numerologiske essenser, der er bedre eller dårligere end andre. Man kan ikke være født på et uheldigt tidspunkt eller være dømt til en hård skæbne. Man kan ikke have en dårlig sjæl.

Derfor er det nedslående og rent ud sagt frygteligt, at mange ny-numerologer forsøger at overbevise deres klienter om at de har særlige vanskelige energier med i deres fødselsdato, som kun deres særlige produkt og navn kan afhjælpe.

Enhver sjæl er unik og perfekt. Ingen af os er bedre eller dårligere stillet end andre. Vi er her alle for at lære, vi er her alle for at udvikle os og vi har alle udfordringer på vores vej til at blive os selv.

Frygt og skræmmetaktikker er effektfulde salgsstrategier, men det harmonerer ikke med den klassiske numerologis ophav og formål at presse en vækst frem.

Jo vidst er det numerologiske navneskifte powerfuldt, men der kan aldrig komme noget positivt ud af en proces der startes med frygt, sjælen løftes ikke af dette.

Den klassiske numerologi arbejder kun med det højeste lys, for det højeste bedste og det indebærer erkendelsen af at enhvers rejse er unik og udover skæbnen bestemt af den frie vilje.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - Match Numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Alle har ret til deres egne holdninger, men ingen har ret til deres egne fakta.

Den klassiske numerologi er en søjle af lys, der søger at oplyse, bringe indsigt og opløfte vibrationer. Den klassiske numerologi arbejder med det højeste lys og er funderet i kærlighed.
Jeg finder det utrolig vigtigt at holde fast i denne rene form for vibrationslære.

Den klassiske numerologi bygger på særlige dogmer, der i overensstemmelse med den hellige geometri og andre skabelsesberetninger, som astrologien, kvantefysik, chakrateorien, psyke-soma forbindelse etc. der definerer numerologien og vibrationerne i vores verden.

Selvom numerologien er en såkaldt åndsvidenskab så bygger den på dogmer og principper, der ikke står til at ændre uden at underminere selve grundlaget for arbejdet med vibrationer.

Læs evt. mit blog indlæg om “Den klassiske numerologi – dogmer og visdom”

Der kommer ikke noget nyt numerologi. De dogmer og læresætninger som numerologien baserer sig på stammer fra tidens begyndelse, intet mindre, og står ikke til at ændre. At ændre på vibrationsteorien og lave sin egen numerologi svarer til at sige, at nu er Solen en planet og ikke en stjerne, en påstand der underminerer hele systemet og den forståelse al vibrationslære baserer sig på.

Det er naturligvis ethvert menneskes ret at have sin egen holdning og ytringsfriheden er helt essentiel for vores samfund og fremtiden. Alle må helt bestemt have deres egen holdning til hvad de vil, også når det kommer til numerologien.

Men som en vogter af den klassiske numerologi, som klassisk numerolog og underviser af klassiske numerologer under Instituttet for Numerologi må jeg være fornuftens og visdommens stemme her.

Alle har ret til deres egne holdninger, men ingen har ret til deres egne fakta.

Smukke sjæl. Hvis du har læst hele vejen herned, tusind tak. Jeg håber du har fået noget med du kunne bruge, måske viden, indsigt eller sjælefred.
Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstNumerolog psykolog Millicentt Rosamunde

PS. Hvis du har lyst til at kende numerologien i dybden, så er Den Klassiske Numerolog Uddannelse måske noget for dig.

6 Comments

 1. Sofiia Søgren | | Svar

  TAK fordi du lyser så klart og står op for alle os ✨?

 2. Ritta Andreasen | | Svar

  Hey Millicentt,

  Mange tak for dine indlæg og Godt skriv! 🙂

  Jeg bliver draget til numerologien på en eller anden måde, selvom jeg ikke helt tror på at livet ændrer sig ved at få et nyt navn – OG når så jeg ser alle de forskellige bekendte personer skifte navn på navn på navn, ja så tænker jeg – håber du finder hvad du søger, men mon ikke det er et andet sted du skal grave.

  Det er jo mange der har skiftet navn både 2-4 gange og tænker sådan set ikke de har fået nogle andre problemer af den grund, så ville de vel ikke skifte navn igen og igen. Har aldrig forstået at hvis man får et 10’er navn fra starten af – hvorfor skal der så pludselig laves om på det igen….

  Men du skiftede jo også navn to gange, så vidt jeg husker…. hvordan kan det så være – bortset fra det var umuligt at stave til ? 🙂 🙂

  Du har en meget æstetisk
  måde at formidle på og det er “lækkert” at læse dine input, så tak for det. 🙂

  mvh
  Ritta

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Kæreste du
   Det er helt sikkert vigtigt, at man forstår at man ikke kan rende fra sig selv selvom man skifter navn. Vores essens (i numerologien fødselsdatoen) vil altid være der med alle dens udfordringer og lektioner – navnene påvirker hvad vi får ind i vores felt, men “aben flytter med” så at sige. Vi bliver mere os selv når vi skifter navn og det er en proces der kan være helt magisk og tage os nye og fantastiske steder hen. Kærligst Millicentt

 3. Hanne Uldal | | Svar

  Kære Millicent.

  Tak for dine smukke ord om klassisk numerologi.

  Kærlig hilsen

  Hanne
  Numerolog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *