Numerologisk energi maj måned 2022

Numerologisk energi maj måned 2022

Maj måned kommer overordnet med et budskab om lige at trække vejret. Der har været nogle meget driftige energier i både marts og april måned, så det er blevet tid til at trække vejret og mærke efter hvordan det føles indeni.

Det er en energi der gerne vil hjælpe dig med at mærke dig selv, hvordan du har det, hvad du har brug for, hvilket på sigt vil hjælpe dig med at skabe det flow du ønsker og drømmer om.

Månedens energi vil gerne bringe dig en naturlig indre pause, hvor du kan finde mere intention og en rolig centrering i dig.

Vil du hellere lytte og få flere detaljer med?

Husk du kan lytte til månedens blog via online produktet om 2022 – De Numerologiske Temaer i alle 12 Måneder.

Her deler jeg numerologisk info om hver enkelt måned i 2022 og månedens krystal på forhånd.

Temaerne i maj måned er:
• Sensitivitet
• Pause
• Mærke hvordan du har det
• Centrering fremfor stress
• Merkur i retrograd og nærvær

Bemærk, at Merkur er i retrograd det meste af maj måned, hvilket er med til at sætte tonen for månedens energi.

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal.

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne.

Numerologisk energi maj måned i år 2022 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2022 – Øget sensitivitet og behov for pause

Maj måned i år 2022 er numerologisk set en feminin blid energi, der kan frembringe en større sensitivitet.

Den naturlige energi i maj måned (som er den samme hvert år) er en spontan aktiv energi, en maskulin energi, der gerne vil have noget bevægelse og noget flow. Men kombineret med 2022’s årsenergi, som er mere forbundet med Jorden og handler om kærlighed og støt bæredygtig fremgang, så får vi et mere nuanceret tema i maj måned.

Temaet i maj måned handler om, at måden vi på sigt opnår flow på, måden vi kan fordre den her udvikling af flow og bevægelse som vi ønsker os i vores liv, det er faktisk ved lige nu i maj måned at stoppe lidt op, tage en pause og mærke efter.

Nogle gange er flow og bevægelse ikke et udtryk for at det skal gå hurtigt, nogle gange er det også et udtryk for at være mindful og for at være til stede.
Det her med mindfulness kunne være et ord og begreb man kunne arbejde med i maj måned. Der ligger et stort tema om virkelig at gå ind og mærke hvordan du rent faktisk har det.

Den sensitive blide energi, som maj måned numerologisk emmer af påvirker os på en sådan måde, at vi kan opleve os selv som mere sensitive, åbne og modtagelige. Det er fordi der er noget som det er meningen vi mærker lige nu, på dette tidspunkt i vores liv.

Så brug meget gerne den her måned på at mærke efter hvordan du egentlig har det.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2022 – Mærke hvordan du har det

Maj måned i 2022 har som nævnt et tema om at mærke dig selv – det handler om virkelig at mærke ind i hvordan du har det og hvordan det føles inde i dig.

Hvordan har du det i din krop?
Hvordan har du det i dine følelser?
Hvordan har du det i dit hjerte?
Hvordan har du det i dit sind?
Hvordan har din sjæl det?

Ethvert numerologisk tema er altid et spektrum for energi. I den ene ende af det spektrum, så er det her en måned hvor man virkelig kan mærke ind i hvordan man har det, skabe en god hverdag og måske lave de forandringer der er nødvendige for at man kan have det godt. men hvis man vælger at overhøre den indre stemme, hvis man ikke vil lytte til hvordan man egentlig har det, så ligger der i den modsatte ende af det energispektrum oplevelsen af travlhed og stress.

Det hænger også nøje sammen med Merkur i retrograd, se nedenfor.
Alt numerologisk og astrologisk siger lige nu i maj 2022: Tag farten af, tag den med ro.

Der er brug for lidt mere ro på nu, der er med stor sandsynlighed noget der skal bearbejdes, der er noget der skal implementeres, der er noget der skal mærkes, føles og fornemmes. Det ser ud til at der er noget der skal justeres i det indre. Der har været nogle intense måneder, både marts og april har haft fuldt drøn på fremaddriften. Det har været en tid med en masse igangsættelse og en masse ting der er blevet handlet på.

Nu kommer maj måned og siger, okay, dyb indånding og pust langsomt ud, centrer dig selv i din egen energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2022 – Merkur i retrograd og nærvær

Merkur går retrograd d. 10. maj og indtil d. 2. juni, så det er noget der påvirker det meste af maj måneds energi.

Det er forunderligt hvordan de astrologiske retrograde energier i år 2022 understøtter de månedlige temaer. Der er ikke en kontrast her, det er snarere modsat – energierne arbejder sammen.

Det at Merkur går retrograd på samme tidspunkt, som denne dynamik omkring at mærke dig selv er helt perfekt, det understøtter dynamikken.

Det der vil kunne skabe problemer denne måned, er hvis man virkelig ikke vil eller ikke har lyst til at mærke hvordan man egentlig har det.

Husk på at Merkur retrograd i sig selv ikke er problematisk overhovedet. Det er kun et problem, når vi prøver at gøre det modsatte af hvad universet guider os til at gøre.

Du kan læse meget mere om hvad det betyder, når Merkur går retrograd i de to blogindlæg jeg har skrevet om emnet:

Når Merkur er i retrograd – få en god periode

Må man skifte navn når Merkur er i retrograd?

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2022 – Centrering fremfor stress

Formålet med månedens energi er at centrere dig i dig.

At centrere dig i dine følelser, i din energi, så du fra den her måned og resten af året kan handle fra dine intentioner, så du kan handle fra en energi af hvad der går dig glad – at du ikke bare farer hovedløst rundt så at sige. Det er en måned der ligger op til nærvær og pauser til at ære og nære dine unikke og personlige behov.

Det her tema omkring centrering fremfor stress er meget interessant – det er som to modsatrettede versioner eller udtryk af den samme energi.

Der er helt sikkert mange der den her måned vil have oplevelsen af at have supertravlt, at der sker rigtig mange ting, det hele går lidt hurtigt og man kan føle at man ikke helt kan følge med og det udtrykker den ene ende af energien.
Men det er sådan, at når vi har den der oplevelse af at have supertravlt, så er det faktisk et budskab fra universet om at stoppe op og mærke efter ”hov hvorfor er det egentlig jeg farer sådan rundt?”

Så hvis du har en oplevelse af at have supermeget at se til, så er det et budskab om at tage farten lidt af.

Problemer opstår denne måned ved at blive ved med at presse sig selv – dette kan være i spil på personniveau men også på nationalt politisk og internationalt niveau. På grund af dette spændingsfelt denne måned, vil der være mange der vil opleve denne Merkur retrograd som særligt vanskelig.

Som sagt, alt astrologisk og numerologisk beder os om at tage farten af og være nærværende til stede i os selv. Hvis man så insisterer på at gøre det modsatte og kører på og er skubbende eller frembrusende i sin energi, så vil man med stor sandsynlighed opleve kommunikationsmæssige brist.

Der er altså mulighed for at føle sig ekstra stresset eller simpelthen gå ned med stress denne måned, så tag dine symptomer alvorligt smukke sjæl. Numerologisk set så opstår stress når man undgår at se indad når man overhører hvordan man har det og gør tingene alligevel.

Når det her tema ligger her så tydeligt, så kan det indikere at mange af os går en travl måned i møde. Det kan være arbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt (eksamener etc.) eller private udfordringer af forskellig art. Alt dette kommer for at hjælpe dig med at mærke ind i, hvordan det føles.

Så, smukke sjæl, hvis du oplever denne måned som meget travl og du har måske svært ved at implementere den der indre fred og ro, så er det ikke fordi du skal tænke, at så klarer jeg det dårligt eller noget, det er slet ikke på den måde. Det er mere et spørgsmål om at blive opmærksomt og nøgternt observerende på hele situationen.

Læg mærke til hvad der sker omkring dig og hvordan du har det.

Den her måned er som en lang øvelse i at mærke dig selv.

Husk at hver måned kommer med nogle tematikker vi kan arbejde med at lære at mestre, det er et potentiale vi kan lære igennem. Prøv om du kan se det på den måde, at alt hvad der kommer til dig den her måned det kommer kun for at hjælpe dig med at komme hjem i dig. Alt der kommer til dig den her måned hjælper dig med at mærke hvordan du har det og hvad du har brug for.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2022 – opsummeret

Den her måned kommer med en fin mulighed for og støtte til at kunne mærke hvad der føles godt for dig.

Månedens højeste vibration (og den modsatte ende af spektret fra stressenergien) det er at kunne mærke efter inde i dig, hvad der giver dig ro, hvad der giver dig glæde, hvad du synes er sjovt, hvad der giver dig nydelse og gå med det. Men det kræver at du tager de stille stunder og giver dig selv lov til at mærke. Det behøver ikke at betyde, at alt skal stoppe eller pauses i dit liv, overhovedet. Den måned handler jo om flow! Det som energien fortæller om, er en dynamik omkring mindfulness og nærvær samt den bevidste intention, der skaber flowet.

Det at Merkur er retrograd denne måned er også en opfordring til at se lidt mere indad, være mere nærværende i de ting vi gør og være mere grundige. Den retrograde energi er i harmoni med månedens numerologiske energi, de støtter op omkring hinanden og forstærker budskabet om at den her maj måned i år 2022 er en måned til at stoppe op og mærke efter, se tingene lidt efter i sømmene

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Vil du vide mere om energien i 2022?

Jeg har lavet en masse dybdegående og meget kærligt materiale til dig om energierne i 2022, både måned for måned, så du kan være på forkant med energien, men også det særlige tema som ligger i året 2022 for netop din grundenergi.

2022 | De Numerologiske Temaer i alle 12 Måneder

2022 – De Numerologiske Temaer i alle 12 Måneder - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde

pris 295,-

2022 | Det Numerologiske Tema for din Grundenergi

2022 - Det Numerologiske Tema for din Grundenergi - Den numerologiske energi i år 2022 - Millicentt Rosamunde

pris 255,-

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.

Krystallen for Maj måned 2022 er Angelit.

Numerologisk energi maj måned i år 2022 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Nøgleord til Angelit krystallen:

– Engle kommunikation
– Nænsomt udtrykke sig selv
– Indre fred
– Udvidet bevidsthed

Farve: Lyseblå, der kan være små hvide eller beige inklusioner/aftegn
Chakraer: Halschakra, Pandechakra (det tredje øje) og Kronechakra.

Angelit er en dejlig blid og støttende krystal. Den kalder dine skytsengle ind i dit felt, når du arbejder med den eller har den på dig.

Angelit hjælper med kommunikation, både fra højere væsner til dig og den hjælper dig i med kommunikere og udtrykke dig frit.

Angelit er en rolig sten, som dog bestemt ikke skal undervurderes – den kan hjælpe på det spirituelle niveau der er relevant for dig. Fra støtte til at finde ro til at hjælpe med budskaber fra tidligere liv og sjælsarkivet (akasha).

Bonus info: Angelit kan være en dejlig sten at have tæt på sig ved sovetid, kan berolige og hjælpe med at finde fred og ro, også god til børn.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Med ønsket om en smuk maj måned. Tak for nu og tak for dig.

KærligstNumerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med smukke sjæl. Del eller kommenter endelig hvis du har lyst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *