Numerologisk energi maj måned år 2023

Numerologisk energi maj måned år 2023

Den naturlige energi i maj måned er en meget aktiv, udadrettet og energisk energi som handler om bevægelse og vigør. Der ligger meget spontan energi samt tematikker omkring kommunikation.

Generelt er maj måned et tidspunkt på året, hvor der er godt gang i energierne på verdensplan. Der er man kommet ud over det spæde forår, det hele står i flor (i hvert fald her på den nordlige halvkugle). Her er generelt en ret høj energi, solen er kommet frem og der er mere overskud når vi når hertil på året.

Temaerne i maj måned påvirkes dog af årsenergien og astrologiske fænomener, så månedens energi er altid et helt unikt produkt af sin tid.

Temaerne i maj måned i 2023 er:
– Kommunikation og Merkur i retrograd
– Dit arbejdsliv, uddannelse og hverdag
– Penge og flow
– Højere perspektiver

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal.

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne.

Numerologisk energi i maj måned år 2023 - klassisk master numerologi Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2023 – Kommunikation og Merkur retrograd

Vi starter maj måned med en retrograd energi. Som jeg var inde på i blogindlægget om april måned, så gik Merkur altså retrograd d. 21. april og er retrograd frem til d. 14. maj. Så igen har vi en måned, der er delt op i to energimæssigt.

Den første del af maj måned vil altså være meget påvirket af at Merkur er retrograd, særligt fordi vi generelt har et tema om kommunikation i maj måned.

Det er så modsatrettede energier, som kunne lægge op til at tingene ret let kan gå i kludder i denne periode.

Det er meget vigtigt ikke at bekymre sig unødigt om det her med at Merkur går retrograd fordi det er helt normalt og sker ca. 4 gange om året.

Det som energien lægger op til og fortæller noget om, det er at der er noget her i maj måned som det er okay at vi lige går lidt nøjere igennem.

Det kan sagtens handle om nogle af alle de her fantastiske ideer som du fik i april måned eller noget af alt det nye du startede op i marts. Måske er der noget her i starten af maj måned, hvor det er rigtig fint at det lige tager lidt længere tid om at blive til noget, at det har trukket ud med at få handlet på det. Der er måske noget her som skal arbejdes lidt grundigere igennem som detaljer der har brug lige at blive set lidt mere efter i sømmene.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2023 – Dit arbejdsliv, uddannelse og hverdag

Den numerologiske energi og tematik i maj måned handler om dit arbejdsliv.

Selve formålet med måneden er at opnå indsigt omkring dit arbejdsliv og hverdag.

Hvis du er under uddannelse vil det handle om dette. Såfremt du ikke er i arbejde og også er udenfor uddannelsessystemet, så vil temaet relatere sig til din hverdag i mere generel forstand.

Så særligt den første del af måneden ser ud til at være der hvor man får, modtager og opnår en masse indsigter – der bliver skruet lidt op for det indadvendte pga. Merkur i retrograd.

Den første del af måneden ser derfor også ud til at være mere observerende og passiv frem for handlepræget. Det er som om der er nogle detaljer du skal bemærke.

Hvad fungerer godt?
Hvad fungerer mindre godt?

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2023 – Penge og flow

Maj måned byder også på et stort tema om penge og flow fordi det ofte er igennem vores arbejde at vi tjener vores penge, der er en udveksling af energi der kan skabe mere eller mindre flow (penge).

Det der kan være udfordrende med den her energi i maj, er tendensen til bekymring. Lige så snart der er et tema om penge, så kan det frembringe en stor del frygt.

Vil du vide mere om hvordan månedens energi er for dig?

Udover denne generelle energi, som vi alle sammen står i denne måned, så ligger der særlige temaer til os alle alt efter hvilken grundenergi vi er. For dig som er 1’er er der et andet tema end for dig som er 2’er osv.

Du kan lære om årets tema for dig og din unikke grundenergi, samt temaerne i alle årets 12 måneder specifikt for dig smukke sjæl.

Jeg har lavet 9 online produkter, et til hver grundenergi,  til 250,- hvor jeg grundigt og kærligt gennemgår hvad du har brug for at vide om årets energier for dig.

Penge er meget vigtigt for vores overlevelse i den her del af verden der er, så det er helt naturligt. De fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres liv, i et eller andet omfang, bekymret sig om penge.

Det som er rigtig vigtigt at få øje på her, det er at det egentlig ikke handler om penge som sådan. Det som ligger bagved er en mere generel frygt, en utryghed eller en usikkerhed over at om man kan klare sig og forsørge sig selv og sin familie fx

Måneden handler ikke om, at noget kommer til at gå galt eller man kommer til at have færre penge. Numerologisk ser det ud til i langt højere grad at være en energi der handler om en bevidsthed om hvordan tjener du dine penge.

Om det fortsat er noget der giver mening for dig?

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2023 – Autenticitet og din hverdag

Maj måned vil gerne hjælpe dig med at finde den mest autentiske vej for dig.

Fordi der ligger også en tematik vævet ind i den her maj måned, særligt pga. 5:5 portalen d. 5/5 omkring autenticitet. Det er en energi der gerne vil støtte dig i at være autentisk, at være den du er og leve et autentisk liv.

Så hvis du nu har haft en oplevelse af eller lige nu har en oplevelse af, at dit arbejde måske ikke rigtigt er dig længere eller måske er der nogle ting ved det som du har lyst til at lave lidt om på.

Det kan også være at du har brug for en pause.

Husk den første del af måneden er lidt mere langsommelig, det kan være at en lille pause her kan være lige præcis det der er brug for.

Nogle gange er det nogle ganske små justeringer der skal til. Det er i hvert vigtigt at gå bevidst ind i det her. Det kan være der er nogle arbejdsopgaver du er lidt træt af, måske er der en kollega der kan overtage dem, så du kan fokusere på de opgaver som du er rigtig god til og som føles naturligt for dig at udføre. Det er igen det her fokus på autenticitet der er i spil i maj.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Maj måned 2023 – Højere perspektiver

Opdelingen af måneden kunne meget vel handle om, at der kan være noget i starten af måneden der går lidt mere trægt, lidt mere langsomt. Du bliver måske meget opmærksom på hvad fungerer og hvad fungerer ikke.

Den anden del af måneden kommer med en friskere energi der støtter dig i at få handler på de indsigter og få justeret nogle af de her ting.

Det du bare skal passe på med her, er ikke at være for meget oppe i hovedet.

Der ligger en energi i maj måned som ser ud til at den kan blive meget mental og handle om at ville ”regne det hele ud”. At hvis jeg tænker længe nok på det, eller bekymrer mig rigtig om det, så skal jeg nok løse det.

Men det vi skal huske på, det er at der aldrig er nogen der har løst nogle problemer via bekymring. Man siger også inden for den spirituelle verden, at bekymring er ligesom at lave en bøn og bede om det du ikke vil have! Udfordringen er selvfølgelig at jo mere man bekymrer sig jo mere er man ovre i en negativ energi og det kan være svært at slippe.

Maj måned lægger op til at prøve at se tingene fra et højere perspektiv, fra et højere sted. Nu er vi jo også i det her meget spirituelle 7’er år, der støtter spirituelle indsigter. Energien opfordrer til at tage helikopteren op så at sige og se udfordringerne fra et højere sted.

Se på hvordan dit arbejdsliv, dit personlige liv og dine personlige ønsker og drømme er vævet sammen.
Prøv at se på hvordan der er en mening med det der udspiller sig og også hvordan du kan handle dig ud af det.

Det er en meget powerfuld måned til at komme endnu mere på plads i dig og endnu mere på plads i dit arbejdsliv eller hverdag.

Hvordan er din hverdag skruet sammen?
Kunne den være skruet sammen på en måde der tilgodeser dig endnu mere?

Maj måned kommer med en meget powerfuld energi, der gerne vil hjælpe dig med at skabe en hverdag der støtter dig. Både i forhold til at få lov til at være dig og bruge dine gaver i din hverdag, men altså også i forhold til hvordan din hverdag støtter dig økonomisk og i forhold til et naturligt flow i din hverdag.

Smukke sjæl, prøv at lægge mærke til og åbne for hvad den her måned gerne vil fortælle dig om de emner.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Vil du vide mere om energien i 2023?

Jeg har lavet en masse dybdegående og meget kærligt materiale til dig om energierne i 2023, både måned for måned, så du kan være på forkant med energien, men også det særlige tema som ligger i året 2023 og månederne i 2023 for netop din grundenergi.

2023 | De Numerologiske Temaer i alle 12 Måneder

Gennemgang af årets generelle temaer og krystaller for alle årets 12 måneder.
År 2023 numerologisk måned for måned - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

pris 250,-

2023 | Det Numerologiske Tema for din Grundenergi

Gennemgang af det unikke tema for din grundenergi i året og alle 12 måneder.
År 2023 numerologisk for din grundenergi måned for måned - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

pris 250,-

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.

Krystallen for maj måned 2023 er Røgkvarts.

Numerologisk energi i maj måned år 2023 - klassisk master numerologi Millicentt Rosamunde

En af de bedste krystaller til at rense og grounde din energi.

Den kan bruges alene eller i samarbejde med krystaller, der arbejder med de højere chakraer for at grounde deres energi i det fysiske liv. Røgkvarts er en krystal, der kan hjælpe os tilbage til kroppen og mærke os selv. Det er en praktisk krystal, der også renser og holder energien ren – helt perfekt at have på skrivebordet når der skal arbejdes.

Husk at rense din røgkvarts jævnligt, fx under rindende vand.

Nøgleord til Røgkvarts krystallen:

  • Grounding
  • Transmutere negative energier
  • Praktisk organisering
  • Rensende energi
  • Beskyttelse
  • Manifestation af ens drømme

Farve: Brun, fra helt lys klar til mere dyb og mørk brun

Chakraer: Rodchakraet

Rodchakraet er et ofte overset chakra i spirituelle kredse, det er måske sjovere at booste det tredje øje og krone chakraet, men handlingen og manifestationen af vores drømme i vores liv sker altså gennem rodchakraet.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *