Numerologisk energi i marts måned i 2021

Numerologisk energi i marts måned i 2021

Marts måned i år 2021 er årets første forårsmåned og byder da også på en markant anderledes energi end vi havde i februar.

Hvor både januar og februar havde tematikker omkring kærlighed, så kommer marts med en langt mere maskulin og kraftfuld energi. Der er en potent og kraftig manifestionsenergi i marts måned, der virkelig gerne vil hjælpe med at skabe mere rigdom og mere værdi til os alle på verdensplan, men også på det personlige plan.

Marts måned har et stort tema omkring penge, et tema der allerede er vævet meget ind i årets energi fordi 5-tallet er et tal der relaterer til penge og flow.

Du kan læse om den numerologiske energi i selve året 2021 lige her og gratis lytte til den 34 min. lange og uddybende lydfil.

Økonomi og penge vil være et meget stort tema på verdensplan måneden igennem. Marts har en energi der støtter op omkring større økonomiske aftaler fx nationalt, internationalt, politisk og i mange andre typer sammenhænge. Det er en energi af noget der skal kommunikeres, fastlægges eller aftales i et eller andet omfang.

Er du træt af at læse? Husk du kan lytte til månedens blog via online produktet om 2021 – måned for måned.

Temaet om penge og flow påvirker også dit personlige liv, men det stikker også langt dybere og skubber til personlig udvikling samt manifestationsprocesser.

De overordnede temaer for marts er:
– Økonomi og penge
– Værdi og rigdom
– Manifestation
– Indre proces, spejle

Marts opfordrer til at se på værdier og bevidst skabe det der føles værdifuldt for dig. Denne måned vil gerne hjælpe dig med at manifestere din indre rigdom.

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal.

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne.

Numerologisk energi marts måned 2021 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Marts måned 2021 – økonomi og penge

Økonomi og penge er månedens store tema måneden igennem.

Som nævnt ovenover, så ser det ud til at dette tema om økonomi, økonomisk flow og alt vedr. penge er et meget stort tema på verdensplan. Efter måneders lock down for mange lande, så kunne dette indikere, at marts byder på et behov for og et reelt skift i retning af mere salg, handel og kommunikation generelt.

Dette kan også handle om og påvirke dit personlige liv. Der er numerologisk set god sandsynlighed for et større flow af penge denne måned, eller at denne måned bliver springbrættet for nye økonomiske eventyr eller potentialer.

Hvis der opstår muligheder for dig der kan støtte din økonomi, så er det energimæssigt generelt set et godt tidspunkt til at træffe beslutninger herom.

Temaet om penge stikker dog også dybere – nogle andre ord man kunne bruge til at beskrive energien i marts er flow, værdi og rigdom.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Marts måned 2021 – værdi og rigdom

Det der gør os rige, er ikke altid penge

Når vi løfter temaet fra penge og økonomi til værdier og rigdom kan vi se på det bredere og mere konstruktivt.

Nogle gange har det der gør os rige meget lidt at gøre med penge.

Hvordan kan du skabe mere flow?
Hvad har værdi for dig?
Hvad er værdifuldt for dig?
Hvad skaber rigdom for dig?

Jeg oplever jævnligt i min praksis som numerolog at jeg har klienter, der i forbindelse med en navneskiftesession kan finde på at sige noget i retning af: ”jeg vil gerne have at der står noget om penge i mit nye navn”, ”jeg vil gerne have flere penge” eller ”jeg vil gerne have mange penge”.

Det der altid sker, når jeg prikker lidt til det ønske, fx ved at spørge ”hvorfor vil du gerne have flere penge?”, er at det ønske omkring penge altid handler om noget andet om noget større.

Det handler altid om at man gerne vil have flere penge fordi man har et ønske, der stikker dybere, som fx kunne være:
– et ønske om mere frihed
– et ønske om mere plads (et større hus med rum til alle børnene etc.)
– et ønske om at opleve noget (fx tage ud at rejse).

Der ligger altid en dybereliggende årsag til at vi har et fokus på penge og det er nøglen til at arbejde med den meget kraftige manifestations energi der ligger i marts måned.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Marts måned 2021 – manifestation

Nøglen til at manifestere

Nøglen til at manifestere penge er ikke at fokusere på penge. Penge er dybest set fuldstændig ligegyldige. Penge er kun et symbol for det der egentlig har værdi, som er fx glæde, kærlighed, tryghed, omsorg, tid, plads og oplevelser.
Hvis du gerne vil skabe eller manifestere noget i marts måned, så vil mit råd til dig være at prøve at have fokus på, hvad det egentlig er du gerne vil have.
Hvad er grunden til at du ønsker flere penge?
Hold dit fokus på det, lad det guide dig.

På den måde har du ikke din energi på et resultat langt ude i fremtiden, men på processen og på dit hvorfor.

Der er en potent og kraftig manifestionsenergi i marts måned, der virkelig gerne vil hjælpe dig med at skabe mere rigdom og værdi.

Er du træt af at læse? Husk du kan lytte til månedens blog via online produktet om 2021 – måned for måned.

Når vi fokuserer på vores værdier og på hvad der giver os følelsen af at være rige, så handler det mere om hverdagen og livet i sig selv. Manifestationen kan så blive, at man lander i et mere simpelt liv med en lavere indtjening, men et mere balanceret og fuldt liv med mere plads og tid.

Det er interessant hvordan den her måned prikker til os alle for at blive mere bevidste om hvad det egentlig er der er værdifuldt for os.

Hvad er det egentlig vi gerne vil skabe mere af?
Hvordan kan vi skabe en større balance i vores liv?

Flow og penge er selvfølgelig en del af det fordi vi lever her på Jorden hvor alt er meget jordisk og konkret. Vi har også nogle helt basale behov vi skal have dækket fysiologisk, følelsesmæssigt osv.

Men hvad er det egentlig der kunne skabe større balance?

Det er i min mening selve nøglen til manifestation. At finde ud af hvad man egentlig gerne vil have, hvad man kan bidrage med og have fokus på det.

Det der er nøglen til at manifestere, er ikke at ønske sig noget, men i stedet at have fokus på kernen i ønsket, for så kommer der en dybde og et højere formål, som skaber momentum.

Manifestation for manifestationens egen skyld, det virker som regel ikke.
Hvad er formålet med ønsket?

Rigdom har ofte meget lidt at gøre med penge. Rigdom er en indre følelse af at føle sig mødt og rummet.

I dybeste instans så er rigdom noget vi skaber indeni os selv. Der er ikke nogen ydre ting, andre personer, ydre omstændigheder eller materielle ting der kan skabe følelsen af rigdom.

Værdi og rigdom er noget vi må mærke indeni os selv.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Marts måned 2021 – indre proces og spejle

Dit indre spejles i det ydre

Så selvom marts tema om manifestation og penge kan virke som nogle meget ydreorienterede og resultatorienterede temaer, så ligger der også et andet tema om at se det her som et inside job.

Det handler om hvordan vi har det indeni.
Den måde vi har det på indeni os selv, det er det som vores omgivelser afspejler.

Så hvis vi oplever, at vores omgivelser afspejler mangel fx, at der er noget vi ikke har, der er noget vi mangler, der er noget vi savner, så er det nogle gange et budskab til os om mærke ind i, hvordan vi kan begynde at give det til os selv, for så vil det begynde at blive afspejlet i vores omgivelser.

Det er et udtryk for den her spirituelle tanke om at vi hele tiden møder os selv.

At alt hvad du ser, er en form for spejl, alt hvad du oplever, er en form for spejl og dermed en kilde til vækst og udvikling. Så hvis der afspejles mangel i ens omgivelser fx, så kan man tage den med sig selv og prøve at mærke lidt ind i det.
Hvis jeg føler der er noget jeg mangler i mit liv, hvad er det så jeg mangler at give til mig selv?

Hvis man har lyst til at gøre det indre arbejde, eller være undersøgende omkring spejlinger, så kan den her marts måned blive en meget indsigtsfuld måned.

Det er en måned der energimæssigt lægger op til at mærke dybt ind i sig selv og derfor også skabe nogle store resultater i sit liv.

Det kræver dog at man har modet til at kigge indad. Det er store sager det her med at kigge på sine egne skygger. Det er ikke let og det er noget som vi som mennesker kan blive udfordret meget på. Vi gemmer nogle gange på rigtig mange ting, fra det her liv, men det kan også være fra tidligere liv. Det er derfor nogle store tematikker der er i spil her i marts 2021. Der er potentiale for at der virkelig kan være en gennembrudsmåned for mange mennesker. Det kræver en villighed til at se på og gå i dybden med tingene, men en måned der virkelig belønner det indre arbejde.

Marts 2021 er numerologisk en måned der kan hjælpe med en form for gennembrud, i det indre, ydre eller begge.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Vil du vide mere om energien i 2021?

Du kan fx allerede nu lære om april måneds numerologiske energi.

Jeg har lavet en masse lækkert materiale til dig om energierne i 2021, både måned for måned, så du kan være på forkant med energien, men også det særlige tema som ligger i året 2021 for netop din grundenergi.

2021 | Numerologiske Temaer for alle 12 Måneder

Hver enkelt måned gemmer på et særligt tema, hjælper dig med en bestemt udvikling.
Lær temaerne at kende for alle månederne med det samme.
Lad denne viden hjælpe og støtte dig på din 12 måneder lange rejse ind i 2021’s energi og formål.

Numerologisk tema og energi i år 2021 - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde Ét produkt pr. grundenergi.

pris 295,-

2021 – Numerologiske Temaer for hver Grundenergi

Hver enkelt grundenergi har sit personlige formål med året.
Lær din grundenergis tema at kende med det samme.
Kend og brug årets formål for netop din grundenergi og få et fantastisk år smukke sjæl.

Numerologisk tema og energi i år 2021 - den klassiske numerologi - Millicentt Rosamunde Ét produkt pr. grundenergi.

pris 250,-

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.

Krystallen for marts måned 2021 er Karneol.

 

Numerologisk energi marts måned 2021 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Nøgleord til Karneol krystallen: (på engelsk carnelian)

– Mod
– Vitalitet
– Selvsikkerhed
– Handlekraft

Farve: changerer fra lys orange til mørk orange samt dyb rød
Chakraer: særligt fokus på rod chakraet, hara chakraet og solar plexus chakraet.

Karneol er en powerfuld sten til at forstærke en følelse af mod og handlekraft, forstærker kreative energier og livslyst. Da den arbejder på alle de tre nederste chakraer er det en god allieret til manifestationsarbejde.

Mit tip: Du kan med fordel kombinere din karneol krystal (på engelsk carnelian) med mere spirituelle sten hvis du ønsker en mere spirituel aktivering, som fx moldavit, phenacit petalit eller danburit.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Jeg ønsker dig en dejlig marts måned. Tak for nu og tak for dig.

KærligstNumerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med smukke sjæl. Del eller kommenter endelig hvis du har lyst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *