OBS. 20 % rabat i krystalshoppen* i uge 30 med kode: AURALITE-RABAT-2024 (Ordrer sendes i uge 31)
Millicentt Rosamunde > Blog > Numerologi > Navneændring på bryllupsdagen – numerologisk set

Navneændring på bryllupsdagen – numerologisk set

Navneændring på bryllupsdagen – numerologisk set

Navne handler om identitet, de fortæller noget om hvem du er og hvor du kommer fra. Et navn er personligt og fortæller altid en værdifuld historie.

OBS. Dette blog indlæg er oprindeligt fra 2019, men er blevet rykket op på siden.

Numerologien beskæftiger sig med vibrationen bag dine navne for den vibration fortæller om dit livs omstændigheder, det er historien bag dine navne. Den vibration eller frekvens der ligger i lige nøjagtig dine navne spiller sammen med din essens (din numerologiske essens udregnes på baggrund af din fødselsdato) og fortæller om hvad du tiltrækker af tilbagevendende udfordringer i dit liv, den fortæller om din sundhed, din relation til dig selv og andre og meget andet – dine navne og historien/vibrationen bag dine navne fortæller om din skæbne i dette liv. Med mindre du vælger at ændre din skæbne.

Det er meget almindeligt at ændre navn i forbindelse med indgåelse af ægteskab

– både samfundsmæssigt, identitetsmæssigt og vibrationsmæssigt markerer det et skift i energi og skæbne.

En navneændring er, lige meget om det er med vilje eller ej, en ændring i din vibration, i din unikke personlige frekvens – en ændring i din skæbne.

Denne artikel handler om det navneskift som de allerfleste danskere foretager, de fleste uden tanke for konsekvenserne – nemlig navneændringen på bryllupsdagen.

Navneændring på bryllupsdagen - numerologisk set - Match Numerolog Psykolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Ægteskab og fælles efternavn

I Danmark har vi en lovgivning der i stor grad opmuntrer til navneændring på bryllupsdagen.

Normalt koster en navneændring et gebyr, men ændrer den ene eller begge parter i et parforhold deres navn pga. indgåelse af ægteskab, så er det altså ganske gratis.
(I øvrigt interessant at bemærke, at det koster almindeligt ekspeditionsgebyr at ændre navn i forbindelse med skilsmisse!)
I Danmark har vi da også en lang tradition for at ændre efternavn, når vi bliver gift.

Frem til 1982 i Danmark var det helt standard at kvinde tog sin mands efternavn, når hun blev gift.

Sidenhen har reglerne ændret sig og der kom efter 1982 mulighed for også at tage sin mands mellemnavn, og fx beholde sit eget efternavn, men have fælles mellemnavn. I dag er der mange muligheder for at sammensætte navnene.
Interessant er det, at vi i individualiseringens tidsalder stadig prioriterer det fælles slægtsnavn meget højt.

Når vi stifter familie i dag i Danmark, er der oftest et stort ønske om at skabe en fælles ramme, som synliggøres med et eller flere fælles slægtsnavne.
Vi har et stort behov for fælleskabet, familien og tilhørsforholdet kombineret med et stort ønske om unikhed.
Nogle par graver dybt i slægtsbøgerne for at finde noget specielt som få hedder i Danmark, så den nye familie hedder noget langt mere specielt til mellem- og efternavne end deres forældre.
Mange par vælger at tage navne fra begge sider af familien og sammensætte dette til en ny speciel kombination. Det kan være et stort puslespil at finde en kombination af navne hvor begge parter og deres respektive slægter tilgodeses. Det kan fx ende ud i, at begge parter i forholdet efter brylluppet hedder kvindens mellemnavn og mandens efternavn.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt RosamundeEfter brylluppet – Intimitet og navneskifte

Som numerolog har det altid skurret i mig, når folk uden omtanke ændrer deres navn i forbindelse med brylluppet. Det er vibrationsmæssigt set at spille hasard med parforholdet.

Når du ændrer dit navn, ændrer du din personlige frekvens på et meget dybt niveau.

Det er naturligvis svært at komme med konkrete eksempler her, da ethvert navneskifte altid er personligt og den måde du er blevet påvirket af dit navneskifte vil altid variere i forhold til naboen.

Helt generelt kan et navneskifte påvirke din relation til dig selv og din partner.

Såfremt vibrationerne i dit numeroskop ændres markant ved skiftet, kan du opleve at helt generelle måder at være på ændres:

– Din selvfølelse kan være markant forandret.
– Din krops tilstand kan forandres, herunder sundhed, energiniveau, tematikker omkring nydelse, sexlivet kan forandres
– Din personlige udvikling og lyst til selvudvikling kan ændres, fx blokering på udvikling eller evt. en ekstrem selvoptagethed
– Dit følelsesliv, du kan opleve problemer eller forandringer i måden du udtrykker dine følelser på

Det er naturligvis muligt at ændre noget til det positive. Nogle får det måske bedre på ét område efter et navneskifte, men noget andres forandres negativt – det er utrolig individuelt og afhænger også af om du blot udskifter ét navn eller du har udskiftet eller tilføjet flere navne.

Det mest almindelige jeg ser i min numerologiske praksis er kvinder der i forbindelse med navneskifte på bryllupsdagen (fx ved at have have taget ægtemandens efternavn) har fået tunge energier ind i deres numeroskop på en måde, der påvirker deres fordøjelse, vægt, underliv, sexliv og selvfølelse negativt.

Jeg har ikke tal på hvor mange gange jeg har set det, den er næsten sikker hver gang. Naturligvis vil der så være andre detaljer hos den enkelte person der vil variere, men helt generelt så ser jeg lige nøjagtig de symptomer meget ofte.
Mange er tilbøjelige til at anskue disse ændringer nøgternt og (bort-)forklare personlighedsændringerne med andre forhold end navneskiftet (fx vi fik børn, vi flyttede, jeg fik stress etc. etc.).

Samhørighed, nærhed og intimitet er helt utroligt vigtige faktorer for et parforholds beståen. Helt utrolig vigtige.

Derfor er det meget paradoksalt, at langt de fleste får tunge energier ind i deres navn i forbindelse med navneændring på bryllupsdagen. Som følge af navneskiftet kommer der tunge energier i deres liv og deres krop, som lukker ned for at mærke følelser og lyst i forbindelse med ægteskabets begyndelse.

Det er desværre en klassiker blandt numerologer, at kvinden efter indgåelse af ægteskab får tunge energier ind i sit solar plexus center – dette kan forandre og/eller lukke ned for at hun kan mærke lyst – lyst til at have det sjovt, være kreativ og/eller mangel på seksuel lyst.

Mange er hurtige til at bortklare dette skift i lyst og intimitet i parforholdet med at man fik børn eller andre omstændigheder, men fra et numerologisk perspektiv er det som oftest tydeligt at det er navneændringen på bryllupsdagen, som er synderen og katalysatoren.

 

Navneændring på bryllupsdagen - numerologisk set - Match Numerolog Psykolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Skilsmisse og navneskift

Jo længere du hedder et navn, jo længere du bærer de vibrationer, jo dybere integreres den skæbne i dit liv.

Så lige i starten kan det måske gå fint for nogle, men efter et par år med de nye navne, så vil de være mere i spil og her opstår problemerne.

Det kan se ud på mange måder:

– I nogle ægteskaber kan det være den ene part der har ændret navn og som forandres uden den anden gør det.

Det har været det mest almindelige scenarie i mange år, at kvinden ændrede sig efter indgåelse af ægteskab, men manden fortsatte som vanligt.

– I andre ægteskaber ændrer begge navne – her sker der ofte et markant skift i energien og begge parter kan have svært ved at genkende parforholdet; det hele kan være forandret eller noget kan føles off og skilsmisse bliver resultatet i sidste ende.

I det sidste scenarie kan det være ganske markant og svært at blive sammen. For når begge personer forandres på så dybt et niveau, så må relationen imellem dem også forandres, det kan ikke være anderledes. Det er så bare ikke sikkert, at man passer sammen længere med de nye energier.

Når den mest grundlæggende energi ved en selv er forandret, så kan det være svært at genkende ikke bare parforholdet men også sig selv og det kan sende begge parter ud på hver deres vej, i forskellige nye oplevelser, der ikke fordrer fællesskabet i parforholdet, men mere bliver en individuel søgen efter identitet.

Den identitet der blev søgt så grundigt i forbindelse med navneændringen på bryllupsdagen, har spillet fallit og man kan ikke længere genkende sig selv.
For nogle par mærkes ændringen hurtigt. Det er fx de par der været sammen i årtier papirløst, har fået et par børn og så endelig bliver gift, for så at blive skilt 1-2 år efter.
For andre kan der gå flere år, fordi de prøver at få parforholdet til at passe ind i den nye vibrationsmæssige ramme.

Lidt skilmisse statistik til dig

2014 var det år i Danmark med det højeste antal skilsmisser nogensinde, med en skilsmisseprocent på 54,39, givetvis også pga. muligheden for at søge skilsmisse digitalt og omgående uden forudgående separation. I 2018 var den på 46,51

Der har været en generel stigning i antallet af skilsmisser, men den største skilsmissehyppighed er i de yngste ægteskaber. Det er netop de ægteskaber der bliver dannet med vores nye danske tradition om ikke bare ét fælles efternavn, som tidligere har været normen, men om en generel ændring af begge parters navne i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

Den nye lovændring fra 2013, der gjorde at man i dag kan blive skilt uden forudgående separation spiller naturligvis ind på denne statistik, men det er påfaldende at i takt med frigørelsen af navneloven og nye tendenser i retning af fællesnavne og flere navneændringer også er sammenfaldende med et større antal skilsmisser.
(Kilde: Danmarks Statistik)

Der er naturligvis par der bliver skilt eller går fra hinanden uden at have ændret navn, ligesom der også er par der har ændret deres navne/skæbne ganske omfattende og stadig er sammen. Statistik er altid generelt og udtrykker tendenser.

For personer, der har kraftig modstand på numerologi eller som aldrig har hørt om hvordan navne på et langt dybere niveau end den identitetsskabende kraft påvirker dit liv, så vil der være mange andre forklaringer på skilsmisser end navneskiftet.
Manglen på intimitet og nærhed er der mange der tilskriver stressede arbejdsforhold, børnefødsler eller den nye tilbygning som tog kræfterne. Fra mit perspektiv dukker den slags bortforklaringer og undskyldninger dukker op fordi vi som mennesker ønsker at skabe mening i det vi oplever.

Familielivet kan da bestemt være udfordrende, men det er ikke det nye job, eller den nye baby eller det nye hus, som forandrer dig og hvordan du har det – det er måden hvorpå du reagerer på det nye job, eller den nye baby eller det nye hus og det er noget som dine vibrationer i dit personlige og unikke numeroskop dikterer, hvad end du er bevidst om det eller ej.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt RosamundeKærlighed og navneskift

Hvis du har læst det hele hertil, så har du erfaret, at jeg er meget lidt begejstret for at skifte navn på bryllupsdagen uden at gøre sig bevidst om, hvad det er for en forandring man initierer.

Et navneskift handler altid om et skift i skæbne, et skift i retning i livet, hvad end vi er bevidste om det eller ej.

Jeg synes naturligvis som numerolog at det er mest fordelagtigt at træffe bevidste valg og ikke spille hasard med de største ønsker og drømme i livet som ægteskabet og familielivet er for mange.

Navneændring på bryllupsdagen - numerologisk set - Match Numerolog Psykolog Millicentt Rosamunde
Men navneskift gennem numerologien er ikke nødvendigvis for alle.

Det er ikke sikkert at fordi du ønsker at bruge numerologien til dit navneskift, så du sikrer dig at dine ønsker er i harmoni med det du så rent faktisk tiltrækker i dit liv, at din partner også ønsker at ændre navn numerologisk.
Der er heller ingen garanti for, at hvis I begge ændrede navn med numerologisk hjælp i forbindelse med brylluppet, at I så ville leve lykkeligt sammen til jeres dages ende. Livet og numerologien kommer med ingen garantier, det må vi acceptere. Nogle gange er der større ting i spil i verden, som vi ikke er herre over. Som forelskelse, børn og kærlighed.

Men der er rigtig mange valg vi kan træffe bevidst, der er en stor del af vores liv som vi selv skaber, vi har vores frie vilje.

Den numerologisk Personlige Navneskifte Session

Dit personlige numeroskop udtrykker altid vibrationsmæssigt din intention for dit liv og måden du kunne tænke dig at udleve det liv på.

Den store navnesession er til dig som ønsker at blive støttet i at være dig gennem et vibrations- og skæbneskifte på det dybest tænkelige niveau.

Læs om den numerologiske navnesession her

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

PS. Hvis du har lyst til at kende numerologien i dybden, så er Den Klassiske Numerolog Uddannelse måske noget for dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *