Guide – proces og udrensning

Denne guide er særligt til dig som overvejer at skifte navn numerologisk eller som allerede har skiftet navn numerologisk.
I min guide omkring proces og udrensning deler jeg de 6 faser som alle gennemlever i forbindelse med et numerologisk navneskifte, herunder udrensning.

Guide til numerologi: Proces og udrensning - Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Du kan læse guiden her på min hjemmeside eller du kan downloade dokumentet som pdf og læse offline, hvis du ønsker, naturligvis helt gratis.

download guide til proces og udrensning som pdf - Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Faser i den numerologiske navneproces

Alle numerologiske navneskift udfolder sig efter den samme model. Der er 6 forskellige faser, som opdeler processen.
Disse faser kan både opleves som simultane (samtidige) og som adskilte. Generelt tager vi de første faser med videre til de næste, vi er hele tiden et produkt af tidligere indsigter.
Den 3. og 4. fase er begge karakteriseret ved en afviklingsproces (udrensning af gamle navnevibrationer og mønstre i det gamle numeroskop) og en indviklingsproces (integrering af de nye navnevibrationer og etablering af nye vaner og mønstre).

1. FASE – BEGYNDELSE

Begyndelsen er for nogle det første skridt i retning af en spirituel opvågning.
Starten eller initieringen af den numerologiske navneproces kan se ud på flere forskellige måder.
Det begynder ofte, når man booker sessionen eller i nogle tilfælde sker det allerede når beslutningen er truffet om at  booke en session senere. Man begynder måske at spare sammen eller har på anden vis besluttet sig for at et numerologisk navneskift skal være en del af ens fremtid.
Begyndelsen kan sagtens indeholde indsigter, at man fx finder noget litteratur eller materiale omkring numerologi og for første gang læser om sig selv og sit numerologiske set up, men disse indsigter er fortsat præget af en ”kan det nu også være rigtigt” tankegang.

Begyndelsen er karakteriseret ved:

 • Usikkerhed
 • Håb
 • Tvivl
 • Beslutsomhed
 • Frygt
 • Styrke

Begyndelsen er ofte ledsaget af en erkendelse af, at det liv man lever lige nu ikke er tilfredsstillende, at der må en forandring til. Det kan være en smertefuld erkendelse. Nogle kan blive længe i den 1. fase fordi det kræver styrke at begynde at skabe forandring bevidst. Forandring kan betyde afsked, med personer, omgivelser eller den man var.
Det er en periode hvor man generelt kan opleve at ens personlige styrke ved egne overbevisninger udfordres af omgivelserne.
Spirituelt set er det en slags test for at se om du virkelig ønsker en forandring i dit livs skæbne.

2. FASE – INDSIGT

Den 2. fase, indsigten, kommer som oftest i forbindelse med selve sessionen hos en numerolog.
Starten på fase 2 er det første tidspunkt, hvor man kan tage en beskrivelse eller tolkning af de personlige vibrationer ind i sit system som sandhed.
Energetisk sker der en markant åbning i indsigtsfasen. Det kommer af, at man for at tage ny viden ind, må åbne sig op, så forudsætningen for indsigtsfasen er en villighed til at åbne sig op til nyt. Åbningen kan ske både bevidst og ubevidst.
Nogle personer kan meget bevidst vælge at lukke sig ned og kommer derfor ikke i en position hvor den 2. fase kan blive aktuel.
Andre personer er generelt mere nysgerrige og åbne og er derfor mere modtagelige for nye indsigter.

Indsigten er bl.a. karakteriseret ved disse modsatrettede tendenser:

 • Beruselse af indsigt
 • Sommerfugle i maven over fremtiden
 • En følelse af chok
 • Vrede, frustration over ens lod i livet
 • Nysgerrighed på at undersøge nye ting af spirituel karakter
 • Powerlessness, følelsen af at være et offer for universets kræfter
 • Empowerment, erkendelsen af at man nu kan tage sin skæbne i egen hånd

Tolkningen af de gamle vibrationer, oplevelsen af hvordan ens navne har påvirket ens liv er overvældende.
Indsigten er en fase, hvor egen-forståelsen og verdensforståelsen er under transformation.

3. FASE – UDRENSNING

Udrensningen kommer som følge af det numerologiske navneskift og starter, når navneskiftet er en formel realitet.
Udrensningen er de første 3-12 måneder efter navneskiftet.

Udrensningsprocessen er også en slags afviklingsproces, hvor man vikler sig ud af gamle overbevisninger, tankemønstre, handlemønstre og begrænsninger. Det kan tage tid, tålmodighed er en god og selvkærlig strategi. Samtidig initieres en indviklingsproces der handler om integrering og udvikling.

Den primære udrensning, som den 3. fase beskriver, varer:
3-6 mdr. for børn (0-10 år).
6-8 mdr. for voksne. (Under særlige omstændigheder kan udrensningen fortsætte op til 12 mdr.)

I den 3. fase udrenses der indenfor flere områder:

 • fysiske skavanker og/eller ubalancer
 • tankemønstre
 • følelsesmæssige blokeringer
 • mønstre i relationer
 • eventuelle blokeringer i spirituelle lag

Afviklingsprocessen
3. fase er starten på en længere ”afviklingsproces”, som også strækker sig til og med den 4. fase.
I udrensningen er det primære formål at vikle sig ud af de gamle mønstre. Billedligt talt kan man forestille sig, at man som person er viklet ind i gamle mønstre at tænke, handle og føle ud fra, som var man viklet ind i lange tråde som fra et garnnøgle. Udrensningen er altså en frigørelse, en viklen sig ud af de her tråde, som i en kludder-mor leg. De gamle vibrationer kan holde godt fast og man kan være godt viklet ind.

Indviklingsprocessen
3. fase igangsætter også en slags ”indviklingsproces” eller en udviklingsproces, som fortsætter helt til og med syntesen, den 6. fase. Processen med at integrere de nye vibrationer, det nye numeroskop, er langsommelig; både fordi der skal være energimæssigt plads til det nye (derfor den samtidige udrensning) og fordi det menneskelige ego og den menneskelige krop tager længere tid om at skabe forandring end andre lag i vores eksistens.

Udrensningsperioden er generelt bl.a. karakteriseret ved disse kontraster:

 • Indre uro, mental som fysisk >< Indre ro
 • Sorg, tristhed >< Glæde
 • Selvlede, selvforagt >< Selvkærlighed
 • Intense drømme >< Vågner udhvilet
 • Problemer med søvn/sovevaner >< Ændret søvnmønster
 • Indre splittelse >< Mærke egen indre styrke
 • Modløshed >< Forhåbning for fremtiden
 • Støj i relationer, isolation >< Accept, ansvar og deltagelse i relationer
 • Opleve og genopleve gamle vaner >< Nye vaner etableres med succes
 • Offerrolle >< Bevidsthed på eget ansvar
 • Tvivl, forvirring >< Stoler på egen dømmekraft
 • Frygt >< Tillid
 • Fysisk desorientering >< Høj kropsbevidsthed
 • Manglende jordforbindelse >< Realitetssans
 • Personlig krise >< Personlig udvikling
 • Spirituelt lukket ned >< Spirituel vækst

Enhver udrensning er individuel

Den 3. fase igangsætter også altid en helt generel personlig numerologisk proces i forbindelse med afviklingsprocessen, udrensningen og indviklingsprocessen, som omhandler den numerologiske essens. Under enhver udviklingsproces kan grundenergi og hele dem numerologiske essens komme i over- eller underbalance inden en ny balance etableres.

Det tidligere numerologiske set up er helt unikt for hver enkelt person, kombineret med lige nøjagtig den numerologiske essens.
Emnerne og tematikkerne inden for de fem søjler i udrensningen vil derfor afhænge af hvad der lå i det gamle numeroskop.
Generelt er der en åbenhed i den personlige energi, alle er derfor mere modtagelige over for andres energier under udrensningen og også for vibrationerne på verdensplan.

4. FASE – TILPASNING

Generel udrensning og tranformering af gamle energier fortsætter i den 4. fase, men tilpasningen af livet til de nye energier begynder at fylde mere og mere. Udrensningen er i den 4. fase en bagvedliggende proces, der kulminerer og forløses endeligt i den 5. fase hvor de gamle energier slippes helt.

Som den 3. fase, så er den 4. fase også præget af modsatrettede tendenser, fordi man energetisk stadig bærer noget energi fra det gamle numeroskop i denne fase.

Tilpasningen er karakteriseret ved flere overgangsfænomener, det vil sige midlertidige oplevelser; nogle oplever nogle af dem og nogle oplever dem alle:

 • Øget følsomhed og sensitivitet, i forbindelse med et harmonisk skifte åbnes der energetisk op – det kan føles som at sluserne åbnes, man kan opleve store udsving humørmæssigt.
 • Mangel på lidenskab, enten i en kortere eller længere periode
 • Manglende jordforbindelse, det kan føles som om man ind i mellem har et ben i den anden verden – der er åbnet op for en ny bevidsthed, som lige skal lande.
 • Pludseligt skift i karriere eller job, det er tegn på at den personlige forandring rykker, når verden omkring en også forandrer sig.
 • Tilbagetrækning fra familiære relationer. I forbindelse med et numerologisk navneskifte kan der ske ændringer i sjælskontrakter pga. karma. Efter en pause eller frigørelsesproces kan er udvikles nye relationer til dem.

I tilpasningsfasen begynder der at ske forandringer på flere livsområder, indre som ydre.

5. FASE – GIVE SLIP

Den 5. fase hvor man slipper karmisk i sin navneændring kan vare helt ned til en måned, men såfremt det karmiske slip forekommer i årstalsrækkerne i forbindelse med en karmisk periode kan slippet også strække sig så længe som et halvt år. Det ene er ikke bedre eller mere grundigt end det andet, udkommet vil være det samme, men oplevelsen er forskellig.

Større beslutninger i livet bør som udgangspunkt ikke træffes under en karmisk periode, fordi man kan være lidt ”ved siden af sig selv” energimæssigt. Det er fordi man i forbindelse med slippet er mere ovre i de gamle energier end i de nye, grundenergien og den numerologiske essens støttes derfor ikke optimalt.
Det karmiske slip er heller ikke en særlig optimal periode til at starte nye ting op. Det man starter under den karmiske periode holder som regel ikke i længden. Man bør dog ikke lade sig begrænse af sit karmiske slip, men blot være lidt varsom og opmærksom.
Perioden opmuntrer generelt til selvkærlighed, refleksion og introspektion. I det hele taget er den 5. fase en mere retrograd periode; det vil sige at det letteste er et fokus på at fortsætte ud den vej man er påbegyndt og måske gen-kigge på tidligere projekter og erkendelser.

Udrensning og afvikling
Det karmiske slip er på flere måder kulminationen på det numerologiske navneskift. Det er her afviklingsprocessen afsluttes, på dette tidspunkt slippes de sidste tråde, der førte tilbage til det gamle numeroskop, de gamle vibrationer.
Den måned eller periode hvor man slipper karmisk kan man derfor opleve, at de gamle vibrationer og mønstre i at handle, føle, tænke etc. popper op igen. Nogle karmiske slip kan føles som en slags mikro udrensning – det er fordi de sidste rester fra det gamle renses ud i det karmiske slip.
Det kan fx være helt specifikke fysiske skavanker, men i teorien omhandler slippet alt man rensede ud i fra det gamle numeroskop. Tidligere måder at gå til verden på duer ikke længere, så der kan være generel uro. Relationer kan støje, der kan være konflikter i denne periode.

Læring
Det karmiske slip kan også handle om en bevidstliggørelse af den læring som navneskiftet har ført med sig. Universet har det med at lade tidligere scenarier udspille sig igen under det karmiske slip, så man får lov at se det igen, men med nye øjne. Det kan være et meget præcist play back, som om universet har trykket på en ”repeat” knap. Fx en hændelse, diskussion, situation, dilemma eller konflikt fra år tilbage udspiller sig på ny, men med andre aktører – timingen af dette play back skaber en bevidsthed omkring den tematik, ofte med en efterfølgende erkendelse af hvor meget man egentlig har rykket sig.

Det karmiske slip i navneændringen er bl.a. karakteriseret ved:

 • Kontraster, en periode med op og ned – noget i livet vil være super skønt og fantastisk samtidig med en bevidsthed på at noget andet bare ikke er det.
 • Glæde
 • Bevidsthed på processen
 • En større følsomhed, risiko for at være nærtagende
 • En åbenhed i den personlige energi, derfor mere modtagelig over for andres vibrationer og vibrationerne på verdensplan
 • En indre uro
 • Et indre skift i bevidsthed
 • Kropslige ubalancer bliver tydelige
 • Frygt og tillid i tæt sammendans

Kontraster
Det karmiske slip er generelt en kontrastfyldt periode. Ethvert karmisk slip er både en skøn periode med mange vidunderlige ting, men er også altid en periode hvor noget i livet bare ikke er som ønsket. Det er kontrasten mellem det vi ønsker og det vi ikke ønsker, som skaber mulighed for at slippe karmisk i denne periode – der er en åbning for en erkendelse gennem kontraster. Bevidstheden på hvad de gamle vibrationer har tiltrukket for et liv, vejes op imod bevidstheden omkring ens ønsker og drømme for fremtiden.

6. FASE – SYNTESE

Syntesen er den fase der begynder, når man har sluppet de gamle energier ved det karmiske slip. Syntesen er udtryk for et karmisk udviklingspunkt i livet, hvor der vibrationsmæssigt er harmoni mellem sjælens energi og den jordiske energi; hvor livsbetingelserne via navnevibrationerne støtter bedst muligt op omkring den livslange skabelsesproces.
Processen med at integrere vibrationerne i numeroskopet slutter dog ikke her, for livet fortsætter. Livet er skabelse og forandring i evig dynamik.

Syntesen er karakteriseret ved:

 • Ny begyndelse
 • Et skift i livet, forandring
 • Et indre skift i bevidsthed
 • Et skift i de ydre omstændigheder
 • Større tillid generelt
 • Overvejende balance i grundenergi og årsenergi
 • Signaturenergi som ressource
 • Livsformål er fortsat i vækst gennem livslektionen (eller livslektioner)

Den 6. fase fortsætter i teorien resten af livet efter et numerologiske navneskifte.

Syntesen kan dog for nogle personer igangsætte en ny numerologisk navneproces, såfremt man justerer sit navn igen. Indsigterne vil være på et højere niveau end før og hele processen vil påvirkes af det høje bevidsthedsniveau.
Der er stor forskel på om man har heddet sine navne i tre eller ti år, hvor længe man har befundet sig i syntesen. Jo længere man har stået i sit balancerede numeroskop, jo mere integreret vil det være.

Hvis du har brug for støtte i din proces, så tilbyder jeg mentoring sessioner herom.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Blev du inspireret?

facebook- Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Hvis du har kommentarer, reaktioner, oplevelser eller noget du gerne vil dele omkring denne guide eller udrensning generelt, så er du meget velkommen til at kommentere på min facebook side.