Stor Auralite 23 update på vej 30. april 2024 i krystalshoppen ♡
Millicentt Rosamunde > Blog > Numerologi > Numerologisk udrensning efter navneændring

Numerologisk udrensning efter navneændring

Numerologisk udrensning efter navneændring

I forbindelse med et numerologisk navneskifte kommer der en udrensningsproces, hvor de gamle energier slipper, de nye integreres og en ny balance etableres.

Enhver numerologisk udrensning i forbindelse med en navneændring vil være helt unik, fordi din numerologiske essens (tallene fra din fødselsdato), dit tidligere numeroskop og dettes navnevibrationer i kombination med det nye numeroskop og dettes energier er helt og aldeles unik og din udrensningsproces vil derfor være enestående.

Det er dog muligt at pege på nogle generelle tendenser, som du kan forholde dig til i din numerologiske udrensning.

Jeg vil i det følgende trække nogle generelle træk frem ved den numerologiske udrensning, som helt overordnet er gældende for alle, der skifter navn ved den numerologiske personlige navneskifte session og opnår en clearing af gamle energier og et numerologisk vibrationsløft, som skiftet i skæbnevej er.

BLOG - Numerologisk udrensning efter navneændring navneskifte - Match Numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Hvad er en numerologisk udrensning?

Alle der ændrer navn ved hjælp af numerologien, oplever efterfølgende en udrensningsproces på gennemsnitligt 6-8 mdr. Processen kan være kortere, helt ned til 1-3 måneder, eller længere, op til et år, det mest almindelige er 6 måneder.

Det handler dybest set om, at de gamle vibrationer må vige pladsen for de nye høje vibrationer.

I din udrensning hæves din vibration i verden og alt det som ikke længere er et vibrationsmæssigt match til dig justeres eller falder fra. De gamle energier slipper og kan derfor støje i en periode, som udrensningen markerer.

Husk at al forandring i din udrensningsproces kommer fordi der er brug for den. Alt er godt.

Dit numeroskop, som udgøres af din grundenergi og dine navnevibrationer, udgør din samlede vibration i verden og er et vibrationsmæssigt match til dine livsomstændigheder, hvad enten dit numeroskop er uharmonisk eller harmonisk. Det nye numeroskop bliver også et match til de resultater du oplever i dit liv. Det kan ikke være anderledes, det er loven om tiltrækning.

I din udrensning skal balancen tippes til det nye numeroskop.

 • I din udrensning bor du i begge numeroskoper, både det gamle og det nye. Du står billedligt talt med et fod oven på hvert numeroskop og påvirkes derfor af vibrationerne fra begge numeroskoper. Nogle dage/uger/måneder vil du opleve det som om at du er flyttet helt over i det nye højtvibrerende numeroskop og nogle dage/uger/måneder føles det som om du er tilbage i det gamle numeroskop.
 • Med tiden vil du befinde dig mere og mere i det nye numeroskop.
 • Udrensningsprocessen fortsætter fra et teoretisk synspunkt indtil du slipper karmisk i din navneændring og dine nye vibrationer er fuldt integrerede i dit system, det er individuelt hvornår dette sker, men oftest 3-4 efter dit navneskift.
 • Efter de første 6-8 måneder er udrensningen dog af en helt anden karakter – du udrenser stadig de gamle mønstre, men integrerer og lever fra de nye vibrationer fra et hele tiden dybere niveau.
 • Den første primære udrensning efter navneskiftet er den der mærkes mest, herefter er der som oftest mere ro på.
 • De første 6-8 mdr. er du vibrationsmæssigt mere åben (for at du kan tage de nye energier ind) og du kan opleve at være mere sensitiv end ellers.

Jo længere tid vi hedder vores navne, jo dybere integreres de i vores system og jo mere manifesterer de sig i vores liv.
Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Numerologisk udrensning på flere områder i dit liv

Udrensningen foregår på flere niveauer samtidigt, kropsligt, følelsesmæssigt, relationelt, mentalt og spirituelt.

Nogle oplever at de forskellige områder er som tre faser, der afløser hinanden, mens andre oplever at der udrenses på de forskellige områder på en gang.

 

Kropslig udrensning

Det er meget almindeligt, at en gammel skavank kigger frem i udrensningen, og dermed en gammel måde at begrænse sig selv på.

Har du fx tidligere været plaget af en bestemt fysisk skavank eller har du haft noget sygdom, virus etc. liggende latent i dit system, så er det helt klassisk at det popper frem i din udrensning for at du kan slippe det. Den kropslige udrensning er lidt at sammenligne med anvendelsen af homøopatisk medicin, at noget kan opleves at blive værre kortvarigt, for så at gå væk igen.

Psykosomatisk er hovedpine fx noget som kommer, når vi presser os selv utrolig hårdt og stiller meget store krav til os selv. Når hovedpine eller migræne dukker op i forbindelse med en udrensning, så er det for at fortælle at den måde at leve på ikke dur længere og energien blusser op for at slippe, som en afvikling.

Nogle gange kan smerter i kroppen også handle om at du har brug for en pause, din krop finder simpelthen på noget, som skaber den tiltrængte reaktion, hvile.

Dine kropslige symptomer hænger altid sammen med dine øvrige mønstre. Det hele hænger sammen.

Den kropslige udrensning handler om at de tematikker der har været i spil med dine gamle energier må udspille sig eller måske vise sig tydeligt for at du kan se hvad du må gøre anderledes fremadrettet, for at mærke hvad du har brug for.

Din krop bliver ikke træt eller får skavanker for at irritere dig, den prøver at kommunikere med dig og udstikke en ny retning, lyt til den smukke sjæl.

 

Følelsesmæssig og mental udrensning

Den følelsesmæssige og mentale del af din udrensning handler om din indre vækst og udvikling.

Det kan være en oplevelse af, at mange nye indsigter lander hos dig. Du kan også opleve, at det føles som om du nu kan se fortiden i et andet lys. Din følelsesmæssige udrensning bliver omdrejningspunktet for at slippe de gamle overbevisninger, der ikke længere nærer dig. Dine tanker og følelser er tæt forbundne – den ene påvirker den anden og vice versa.

Den følelsesmæssige del af din udrensning foregår inden i dig og det vil være op til dig, hvor meget du har lyst til at dele det med andre.

Det kan fx være du oplever en opblussen af massive frygttanker, der giver dig en tung følelse indeni. Eller det kan være du følelsesmæssigt holder fast i en gammel smerte, men dine tanker søger nu nye positive veje og det skal du vænne dig til, vænne dig til glæden.

Hvordan du oplever at integrere de nye vibrationer vil være meget individuelt og afhænge meget af hvilke vibrationer du udrenser.

Nogle gamle navnevibrationer kan skabe meget frygt og meningskriser i udrensningen, da kan det være gavnligt at søge hjælp til din proces. Du skal ikke gå alene med tunge tanker, søg hjælp eller fællesskaber med ligesindede.

Vid at numerologiske udrensning, lige meget hvordan din unikke proces opleves, er midlertidig.

Den mentale tankebaserede del af udrensningen hænger nøje sammen med dine følelser og du er efter navneskiftet et nyt sted hvor du virkelig har mulighed for og støttes i at danne nye nervebaner i hjernen, nye måder at tænke på og derfor også nye reaktions- og følelsesmønstre.

 

Udrensning i dine relationer

I forbindelse med det numerologiske navneskift og udrensning af gamle mønstre kan relationer og relationelle mønstre være et tema.

Når vi løfter vores vibrationer vil alt det som ikke længere er et vibrationsmæssigt match til os, falde fra.

Det handler dybest set om at når du bliver mere dig, når du står stærkt i dig og den du i sandhed er, så tiltrækker du andre der er lig dig. Relationer som er usunde eller på en eller anden vis dysfunktionelle vil slippe eller forandre sig med tiden.

Der vil altid være en justering af vores relationer i udrensningsprocessen. Det er dig rigtig vigtigt at understrege at dette behøves ikke at betyde, at du skal slippe en relation, at du skal slippe nogle du holder af, det kan lige så vel være aspekter ved en bestemt relation som må falde fra.

Relationer kan være under transformation i en udrensning, som en slags kalibreringsproces. For det er klart at når den ene part i en relation udvikler sig, så vil selve konstellationen og dynamikken i en given relation være i udvikling. Det er positivt. Relationer skal helst være i udvikling og være dynamiske – det handler om nærvær og omsorg for hinanden.

Hvis du oplever relationsmæssige brud i din udrensning, så vid at det ikke er noget der er forårsaget af dit navneskift. Karakteren af den relation har ligget som et latent udviklingsområde for dig og dine nye høje vibrationer tillader nu at du slipper den relation. Forandringen er til det bedre, selvom der kan være smerte forbundet med at slippe i en periode.

Men udrensning i relationer kan lige så vel handle om, at du oplever konflikter, der fører til forsoning og en endnu tættere kontakt. Udrensningen har til formål at støtte dig i at have nærende og støttende relationer i dit liv.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Alt er godt i din udrensning

Alt som kommer op i din udrensning, kommer for at vise dig en anden vej, så du kan komme tættere på dig selv og din højeste vej og formål.

Det er alt sammen gaver, nogle gange er gaverne bare ikke pakket så pænt ind.

Det som kommer op i udrensningen er et udtryk for ting som er ved at slippe, derfor støjer de. De gamle vibrationer forsøger at holde fast, men må modvilligt vige for de nye vibrationer. Det er en kamp på så dybt et niveau inden i dig, at vi ikke helt forstår det med vores rationelle fornuft.

Alt hvad der kommer op af støj, kommer kun op så du kan sige farvel til det.

Du får i din numerologiske udrensning lejlighed til at kigge på gamle mønstre med nye øjne og slippe gamle begrænsninger. Det er gaver af læring, som du kan tage hvis du ønsker.

Du vil i din udrensning, og i resten af dit liv, tiltrække ting, personer og hændelser i dit liv, som du er et match til vibrationsmæssigt og som vil være støttende i forhold til at lære og udvikle dig mest muligt.

Når du ændrer dine navne til balancerede navnevibrationer, så vil din vibration hæves (dit niveau af lys) og de elementer i dit liv som ikke er et match til dig og din nye platform vil falde fra. Selv når din udrensning er overstået, vil din vibration fortsat hæves, fordi dit numeroskop integreres dybere jo længere tid du har det.

Vi er alle sammen altid i udvikling og jo længere tid vi hedder vores nye vibrationer, jo dybere integreres de i os og manifesterer sig i vores liv.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Støtte til din udrensning – krystaller

Der er mange måder at støtte dig i din udrensning på, her vil jeg nævne krystaller.

Jeg elsker selv at arbejde med krystaller og bruger dem både i de numerologiske sessioner jeg afholder og i forbindelse med undervisning på Den Klassiske Numerolog Uddannelse og Master Uddannelsen i Numerologi samt Foreningen af klassiske Numerologer.

Krystaller er budbringere af budskaber, healere, venner og vibrationsløftere af kaliber.

Jeg ser krystaller som nogle allierede, som nogle virkelig gode loyale venner der altid er klar til at hjælpe med at opløfte og støtte os.

Som jeg oplever det, så er krystaller meget levende, de er bestemt ikke ”døde” sten, men derimod fulde af liv og vitalitet og det er denne vitalitet de kan restaurere i os, når vi arbejder med dem.

Men hvad vil det sige at arbejde med krystaller?

Jeg har mødt mange kursister og klienter efterhånden som er fascineret og interesseret i krystaller (måske særligt når de har haft en session hos mig hvor et særligt korps af krystaller arbejder med deres energi), men som er lidt i tvivl om hvor de skal begynde og hvad de skal gøre for at komme godt i gang. Jeg tænker at første skridt er at finde ud af hvad du gerne vil støttes i og så derfra finde den krystal eller de krystaller, som kan hjælpe dig med det.

Jeg kan hjælpe dig med at finde de krystaller som er de vigtigste for dig.

Der er krystaller, som er særligt egnede for dig, der er forbundne med din energi. Hvert tal og vibration har en og flere krystaller forbundne til den.

De krystaller der passer til dine tal kan være særligt støttende for dig i din udrensning fordi de hjælper dig med at mestre dine livslektioner og udleve dine livsformål.

De her grimt indpakkede gaver jeg nævnte ovenover, er udover selve udrensningen også dine livslektioner, som ligger i din numerologiske essens. Hver gang du er i en form for proces, krise eller udvikling, så vil dine livslektioner aktiveres for at hjælpe dig med at mestre dem på et nyt niveau og dermed blive i stand til at udleve dine livsformål på et højere og mere tilfredsstillende niveau.

Krystaller kan hjælpe dig med denne proces.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

4 Comments

 1. Christie Harper | | Svar

  Kæreste Millicentt
  Hvor er det godt at læse dit nyheds brev.
  Jeg har en helt nærmest uudholdelig spændnings hovedpine, som har varet noget tid. Jeg har aldrig i mit liv haft hovedpine. Men efter dine oplysninger, kan jeg se hvor vigtigt det er jeg giver mig selv plads nu, så mit nye navn, kan få plads til at manifestere sig med sin energi.
  Tusind tak for dig
  Hjerteligst
  Christie Harper

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Kæreste Christie
   Hvor er jeg glad for at du fik noget med fra ugens nyhedsbrev og indlæg. Udrensningen er en meget unik og personlig proces hvor gamle ting og sager kan dukke op, nogle gange noget vi ikke vidste var der. Alt som kommer op, kommer for at vi kan anerkende det og derpå slippe det.
   Din hovedpine er på alle måder et budskab til dig, det er så fint som du tackler denne proces.
   Med ønsket om en dejlig dag, Millicentt Rosamunde

 2. janne | | Svar

  Hej Millicentt,
  Jeg har skiftet til et rent navn/numeroskop. Synes “udrensningen” har været hård og længe varende. Er det normalt, at udrensningen kan gå længere end de 6-8 måneder? Og er udrensning hårdere, hvis man har karmisk slip på et år? Hvornår skal man kunne mærke de nye navne, overvejer om der skal et nyt navneskifte til, hvor længe vil du anbefale, man lever efter de nye navne inden et evt nyt skifte?
  Tak , og god dag 🙂

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Hej kære Janne

   Det er meget forskelligt hvor længe en udrensning varer og hvordan den føles – det kommer meget an på hvilke energier der lå i det gamle numeroskop. Det kan være en ret hård proces når det karmiske slip ligger hurtigt efter navneskiftet, det mest almindelige er et karmisk slip nogle år efter. Såfremt det karmiske slip ligger allerede et år efter (meget sjældent), så vil man nærmest kun lige være blevet færdig med udrensningen inden slippet begynder; det kan være hårdt.

   Nogle mærker effekten meget hurtigt, for nogle er det først efter udrensningen. Som minimum er det en god idé at vente med at skifte navn igen indtil du er helt færdig med udrensningen og da ville jeg nu nok også give det lidt længere tid med mindre noget helt særligt taler for et nyt skift (som fx sygdom eller at det numeroskop man har ikke er helt rent). Hyppige navneskift skaber ekstrem uro i systemet og kan ikke anbefales, det kan også forlænge udrensningen og slippet markant. Hvis du er i tvivl om det numeroskop du har er optimalt for dig, så kan det være en god idé at få en anden numerologs øjne på det, men gør det kun hvis det føles som noget der kan give dig ro i din proces.

   Kærligst Millicentt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *