Numerologisk energi i oktober måned 2020

Numerologisk energi i oktober måned 2020

Gave til dig: lyt til dette blogindlæg:

Jeg ved jeg har et par følgere, der har svært ved at holde fokus under læsning, til ære for jer, så har jeg indtalt månedens blog som en lille podcast.

I oktober måned i 2020 begynder vi allerede at mærke lidt til næste års lettere og meget energiske 5’er energi. Der er altid et vist overlap af årsenergierne på ca. 3 måneder. Det her år har været forunderligt langsomt med mange gennemgribende tiltag, læs mit blogindlæg om Corona virussen her, alligevel er vi på mystisk vis nået til årets sidste kvartal. November og december kommer med mere intense energier for at afrunde dette år.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få besked som den første når mine numerologiske prognoser for måneder og år er parat til dig.

Set i dette lys er oktober måned nok den mindst dramatiske energi vi har set længe, fra et numerologisk perspektiv i hvert fald.

Oktober måneds højeste budskab er en reminder om kærlighed, skaberkraft og legende lethed.

Det betyder ikke, at måneden ikke kan byde på udfordringer, men det er numerologisk set en lille oase af skønhed midt i en rodet byggeplads.

Temaerne i oktober måned numerologisk set er:
-Bevægelse
-Kærlighed
-Skaberkraft
-Kommunikation
-Livsvej
-Budskaber
-Simpelhed
-Flow og frihed

Bemærk at der astrologisk er retrograd aktivitet, der påvirker energien. Mars er fortsat retrograd og Merkur kommer til at gå i retrograd i oktober måned.

Her nedenfor vil jeg uddybe de overordnede temaer, så du kan få mest muligt ud af månedsenergien. Hver måneds numerologiske energi udtrykker altid et spektrum af energi; der er positive aspekter og der er mere udfordrende aspekter af den samme energi.

Sidst i indlægget vil jeg herudover introducere månedens krystal.

Hver måned kommer med et potentiale for læring og vækst inden for et bestemt område. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vækste inden for et givent område på alle mulige andre tidspunkter, men blot at energien på verdensplan, og den globale cyklus vi alle er en del af, understøtter bestemte energier på bestemte tidspunkter. Det letteste er at bruge energierne og ikke forsøge at trumfe noget andet igennem.

Dagsenergien d. 10/10 kan du allerede nu bogmærke, da den kommer med et særligt budskab.

Husk følge min Instagram eller facebook side hvor jeg jævnligt deler dagsenergierne.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Oktober numerologisk måned 2020 – bevægelse, kærlighed og skaberkraft

Det opsummerede tema for oktober 2020 er bevægelse – bevægelse mod den kærlighed og det flow du ønsker.

Det har været en vild tur det her år, på så mange niveauer og måder. Oktober indleder afrundingen af årets vilde energi og påbegynder bevægelsen mod næste års energi.

Oktober kommer hvert år med en meget powerfuld energi omkring skaberkraft og manifestation, et budskab om at vi selv skaber vores skæbne. Oktobers energi i år fortæller om at den måde vi skaber mest muligt flow på lige nu er gennem sjov, lethed, latter, leg, ved at have et nysgerrigt hjerte med i alle beslutninger.

Handling fra hjertet er en nøgle til manifestation. Det er muligt at manifestere fa viljens kraft, men der er risiko for at det der skabes eller trækkes ind, ikke er for det højeste bedste, men mere udtrykker egoets vilje og vej.

Manifestation fra hjertet kontrollerer ikke, men søger at trække det ind i ens liv, som vil være for det højeste bedste. Det handler blot om at gøre det som skaber mest glæde og lethed i hjertet, så tiltrækker man mere glæde og lethed.

Oktober inviterer til at finde oasen i denne ørkenvandring som er 2020, finde oasen i dit hjerte. Det sted med uendelig skønhed og kærlighed, din sjæls bolig, din smukke lysende sjæl og lade den energi vise dig vejen.
Dette er også et budskab om at huske at gøre ting i dit liv, som nærer dig, nærer din sjæl. Hvis vi bliver lidt ved ørkenmetaforen, så kan du ikke vandre gennem ørkenen (som her anskues som november og december) uden at have fyldt godt op med vand og proviant i den oase som er oktober.

Hvad kunne være opløftende for dig at gøre denne måned?

Hvad mærker du i hjertet på det spørgsmål, smukke sjæl? Prøv om du kan gøre mere af det der fylder dig op.

Numerologisk energi i oktober måned 2020 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Oktober numerologisk måned 2020 – kommunikation, livsvej og budskaber

Oktober kommer med en unik mulighed for kommunikation af dine budskaber. Men temaet er også bredt og kan også handle om at finpudse din kommunikation. Måske er det tid til at gå dine sager igennem og se om dit udtryk udadtil stadig matcher den du er blevet?
Det vil være arbejdsmæssigt/uddannelsesmæssigt at dette er relevant, som fx gå standardprocedurer igennem for kommunikation via mail, gå hjemmesiden igennem for tone og udtryk etc.

Energien på verdensplan skubber til dig, så du får mere fokus på at formidle dine budskaber, de budskaber som er sande for dig.
Oktobers hjerteorienterede energi fremmer særligt den kommunikation der kommer fra hjertet. Det vil også sige den kommunikation, som kommer fra et rent og velovervejet sted.

Det kan handle om alt muligt, privat, arbejde, gammelt, nyt etc. men der er stor sandsynlighed for at fokus er på den arbejdsrelaterede kommunikation.

Din livsvej, din karriere, uddannelse, måden du tjener til dagen og vejen på, det du fylder dine dage med, er i særligt fokus i oktober måned.

På verdensplan må man da også sige at netop temaet omkring penge er særligt i fokus og mange har store udfordringer pga. pandemien. Det numerologiske højeste budskab i oktober omkring dette er at økonomisk flow følger når lethed, glæde og kærlighed er startpunktet.
Spirituelt set er penge blot en energi, penge er flow eller energi i flow, og der er stagnation når hjertet ikke er med.

Måneden søger derfor at fremme kærlighed til din livsvej.

Måske er der nogle ting eller elementer ved din unikke nuværende situation på din arbejdsplads eller uddannelsessituation, som du ønsker var anderledes?

Tiden er ikke til spontane beslutninger (fordi Mars og Merkur er retrograd), men tiden er perfekt til at handle på de velovervejede beslutninger.
Tiden er også perfekt til endelig at træffe de beslutninger som du har udskudt igen og igen.

Husk der er ikke nogen perfekt måde at gøre noget på, ingen af os er perfekte. Vi prøver alle sammen at gøre tingene så godt som muligt. Træf de beslutninger du kan lige nu. Du kan altid vælge noget andet senere, men gør det lige nu som give mest mening for dig.

Måneden er meget fin til åbne op for budskaber omkring hvordan du bevæger dig fremad. Månedens tema om kommunikation og budskaber går begge veje.

Det kan være budskaber fra mennesker omkring dig til dig, men der er stor sandsynlighed for at disse budskaber kommer fra højere vibrerende væsner til dig, som fra engle, lysvæsner, guider, opstegne mestre etc.
Sløret mellem dimensionerne er meget tyndt på verdensplan nu og særligt disse årets sidste måneder kommer med mange budskaber til os.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Oktober numerologisk måned 2020 – Retrograd

Energien i oktober måned påvirkes udover det numerologiske aspekt også markant af astrologiske fænomener. Her vil jeg særligt fremhæve det der kaldes retrograd. Astrologiske fænomener understøtter altid de numerologiske budskaber og vice versa, tingene har det med at hænge sammen.

I hele oktober er Mars fortsat retrograd.
Helt overordnet så handler Mars retrograd om at vi går fra en udadrettet handlen til en mere indadrettet handlen.
Mars handler om at få gjort noget ved tingene, få gjort tingene færdige. Det er en udpræget handle orienteret energi, som Mars repræsenterer. Så når Mars han går retrograd, når han tager en tur på ferie, så det kan være lidt sværere end ellers at få handlet på tingene her nede på Jorden, fordi Mars ikke er der til at hjælpe.
Det handler om at universet beder dig om at se dig for, før du springer, det er den visdom der ligger i Mars retrograd.
Budskabet fra Mars er at tage det lidt stille og roligt og ikke springe spontant ud i noget. Omvendt er det en fin energi til at handle på noget der har været længe undervejs.

Du kan læse mere om hvad det betyder, når Mars går retrograd i mit blogindlæg herom: “Mars går retrograd i 2020.”

Merkur går så også retrograd i oktober og bliver der indtil det famøse amerikanske præsidentvalg. Merkur tager på ferie til underverdenen d. 13. oktober og begynder at bevæge sig frem d. 4. november igen.

Merkur er planeten for blandt andet kommunikation, budskaber, intellekt, teknologi, transport og kontrakter. Når Merkur er i retrograd er de disse ting som vi må reevaluere og ofte må give ekstra opmærksomhed til.

Læs hele mit indlæg ”Når Merkur er i retrograd – få en god periode” her og bliv klogere på hvad denne retrograd betyder for dit liv.

Når Merkur er i retrograd er det godt lige at træde blødt på bremsen, når det kommer til de helt nye ideer.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Oktober numerologisk måned 2020 – hold det simpelt

Smukke sjæl. Du har klaret det så godt i år. Du har gjort alt hvad du kunne.
Husk der har været en mening med alt der er sket og med alt det der ikke er sket. Du har rykket dig så meget, du er et mesterværk i evig udvikling.

Lad oktobers smukke kærligheds oase fylde dig op og lad budskaber komme til dig, men hvis det er helt nye ting der popper op for dig denne måned, så vent med at handle på dem til efter retrograd periode slutter i november, bare for en sikkerheds skyld.

Formålet med oktobers energi er at skabe mere frihed. Sådan som jeg tolker ind i den energi, så kunne en strategi omkring simpelhed være særlig virksom denne måned. Der foregår så meget, både indeni dig og omkring dig.

Retrograd perioden er en gave til dig, som du med fordel kan drage nytte af – en periode hvor det er naturligt for dig at kigge lidt tilbage, se på ting/hændelser/projekter igen med friske øjne og få nye indspark til fremtiden.

Du vil opleve at hvis du gør dig umage for at holde fokus på nogle enkelte målsætninger, fremfor at have gang i mange jern i ilden, så sker der hurtigere fremgang.

Retrograd energien og det numerologiske tema i oktober måned vil gerne hjælpe dig med at få kigget på hvor du ligger din energi henne. Måske skal der ryddes lidt op, så din energi ikke spredes for meget ud og dermed spildes, budskaberne hvirvler i luften.

Denne måned inviterer til at simplificere for på den måde at skabe mere rum i og omkring dig.

Du kan fx:
-Rydde op i dit hjem
Find de ting som bare fylder og som ikke bidrager med god opløftende energi, eller som reelt støjer
Fjern de ting som du ikke længere bruger og som bare fylder
Du kan aflevere tingene til genbrug, sælge dem eller smide dem ud
Nyd den plads der kommer, både i dit hjem og i dit indre

-Rydde op i dit digitale hjem (Yikes, den var værre…)
Fjern de apps og programmer du ikke bruger
Ryd op i dokumenter
Hvis du har en hjemmeside eller andre platforme, så ryd op (det kan både være i det synlige udtryk, men så sandelig også i det bagved, som fx gamle billeder og filer der optager unødvendig plads)
Ryd op i dine indbakker
Ryd op i dine billeder, måske er det tid til at få slettet nogle eller endda fremkaldt nogle?

Oktober inviterer til at finde oasen i denne ørkenvandring som er 2020, finde oasen i dit hjerte. Det sted med uendelig skønhed og kærlighed, din sjæls bolig, din smukke lysende sjæl og lade den energi vise dig vejen.

Hvordan kan du skabe mere plads til dig?
Hvad kunne være opløftende for dig at gøre denne måned?

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Vil du vide mere om energien i 2020?

UDSALG
50% rabat på alle 2020 Numerologi produkter. Køb til halv pris.
Du kan fx allerede nu lære om november og december måneds numerologiske energi eller dykke ned i det særlige tema som har ligget i år 2020 for netop din grundenergi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Månedens krystal

Månedens krystal udtrykker en energi som understøtter månedens numerologiske tema og formål. Der vil naturligvis altid være flere og andre krystaller som også vil være relevante at arbejde med, men jeg vælger hver måned en som jeg mener udtrykker månedens udviklingspotentiale.

Krystallen for oktober måned 2020 er Andalusit/Chiastotle.

 

Numerologisk energi i oktober måned 2020 - klassisk numerolog Millicentt Rosamunde

Nøgleord til Andalusit / Chiastotle krystallen:

Nogen kalder denne krystal for Andalusit, andre for Chiastotle. Andalusit anvendes ofte i dens smykkekvalitet og Chiastotle i dens mere rå naturlige udseende.

– Renselse, renser auraen
– Trøstende, venlig
– Understøtter adgang til Akasha
– Beskyttelse

Farve: Brun. I dens rå form fremkommer ofte et sort kryds. I smykkekvalitet er den mere klar brun, kan have grønt skær.
Chakraer: Rodchakra og Pandechakra (det tredje øje).

Andalusit er en rigtig lysarbejder sten, den hjælper sensitive personer med at føle sig godt tilpas og føle sig hjemme på jorden.

Den har en mere langsommelig energi, rolig som Moder Jords hjerteslag. Det er en sten der har dyb hukommelse og kan derfor hjælpe med at opnå adgang til Akasha arkivet.

Det er en meget beskyttende sten, beskytter mod negativ energi. Den er reparerende for aurafeltet.

Bonus info: Andalusit er rigtig gode venner med Moldavit, som var sidste måneds krystal, hjælper med at harmonisere de høje frekvenser.

Du kan fx arbejde med krystaller ved at meditere med dem, have dem stående i nærheden af dig (på sofa- eller arbejdsbordet) eller have dem på dig (i lommen eller i et smykke), så energien er i dit aurafelt og kan arbejde med din energi.

Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi - match numerolog psykolog Millicentt Rosamunde

Tak fordi du læser med. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
KærligstPsykolog Match Numerolog Millicentt Rosamunde

1 Comment

  1. Christina Wind | | Svar

    Tusind tak Rosamunde 🙏❤️
    Denne beskrivelse af oktober måneds energi var lige hvad jeg havde brug for. ✨🧚‍♀️🏝 Jeg glæder med til at søge efter mit hjertes oase og træde videre på min livsvej❤️

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *