Auralite 23 Krystal – spirituel energi og betydning

Auralite 23 krystal med record keepers - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Auralite 23 er en helt utrolig magisk og aktiverende samt balancerende krystal.

Det er en krystal, der søger at hjælpe os med at virkelig være os selv. Den søger at rense os for det som ikke er os og forstærker vores sande energifelt, så vi kan udleve vores sande spirituelle og sjælelige formål i dette liv.

Auralite 23 er en krystal der sætter dig i forbindelse med dine spirituelle guider og kan give oplevelsen af at være i selskab med en magisk energi. Selve krystallen kan opleves som en guide, en ven, en allieret, der udelukkende ønsker at støtte dig lige hvor du er lige nu.

Auralite 23 er en sten der vibrerer med det man kan kalde det guddommelige blueprint. Det betyder at krystallen sætter os i forbindelse med, og søger at fremelske, vores sande blueprint. Et blueprint er som den oprindelige plan. Så Auralite er en healende krystal på dna og celleniveau ligesom den søger at reetablere sjælens energi her på Jorden i det daglige levede liv.

Hvis du ønsker virkelig at blive dig selv, finde dig selv, udleve dit fulde og mest guddommelige potentiale, så er der måske en Auralite krystal der kalder på dig smukke sjæl.

Gå til Krystal Shop her

 

Autentisk Auralite 23 kommer fra Canada

Auralite 23 krystaller kommer udelukkende fra en mine i Canada, i det såkaldte Thunder Bay område. Den fik sit navn fordi den har en positiv “oplysende” effekt på den menneskelige aura og energifelt og fordi den kan indeholde helt op til 23 forskellige mineraler.
Der kan være store individuelle forskellige og udsving i forhold til sammensætningen af den enkelte Auralite 23 krystal, men generelt indeholder Auralite 23 krystaller nogle af de mineraler listet herunder.

De 23 Auralite 23 mineraler er kendt som følgende:

Titanit, cacoxenit, lepidokrosit, ajoite, hematit, magnetit, pyrit, goethit, pyrolusit, guld, sølv, platin, nikkel, copper, jern, limonit, sphalerit, covellit, chalcopyrit, gialit, epidot, bornit og rutil.

Udover ametyst, der ofte ses tydeligt ved den lilla farve, så er der altså mange andre krystaller samlet i én krystal.

Det gør rent praktisk, at denne krystal egner sig til mange forskellige formål
og at den faktisk afstemmer sig til dig og dine behov.

 

Farver

Primært Lilla i forskellige nuancer, men kan have flere lag og farver (hvid, lyserød, guld, rød, brun, guld, grøn etc.) da de mange lag den er vokset af kan være mere eller mindre synlige.

Chakraer

Hjertechakra
Tredje øje
Kronechakra
Sjælsstjernechakra

Nøgleord

Aktivering af sjælens blueprint
Forstærkede psykiske og spirituelle evner
Renselse
Regenerering og forfriskning af kroppen, sindet, psyken

 

Mineraler i den enkelte Auralite

Auralite 23 fik sit navn fordi man fandt krystaller med hele 23 forskellige identificerbare mineraler.

Auralite 23 krystaller blev formet for ca. 1,2 milliarder år siden og er en af de ældste krystaller der findes.

Som med så mange andre mineralrige steder på Jorden, så menes det at der engang har været et meteornedslag i området, der har bidraget til rigdommen i undergrunden.

Den gennemsnitlige Auralite indeholder dog “kun” et sted mellem 7 og 17 forskellige mineraler.

Bemærk, at det ikke er antallet af indeholdte mineraler, der bestemmer om en Auralite 23 krystal er ægte eller ej – det handler om lokationen, Auralite 23 kommer udelukkende fra et bestemt område i Canada hvor minen er.

Mineraler i Auralite 23:

Der er ofte synlige lag af kvartsbaseret krystal i Auralite krystaller, særligt den lilla ametyst er ofte meget tydelig og kendetegnende for Auralite 23. Lagene kan minde om dem i den såkaldte chevron ametyst, men i Auralite er der andre mineraler til stede udover ametysten. Det er almindeligt med tydelig klar kvarts (bjergkrystal), citrin og grøn kvarts, men ofte er der kanter og aftegninger i mange farver/mineraler i farver som rosa, guld, sølv og hvid.

Se fotos herunder for eksempler på hvordan Auralite 23 krystaller kan se ud og hvor varierede de kan være i udtryk og energiaftryk.

Auralite 23 krystal - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Auralite 23 krystal - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

De mange Auralite 23 vibrationer

Personligt, så finder jeg det mindre interessant og unødvendigt at hænge sig i om en Auralite 23 krystal nu indeholder 9 eller 23 forskellige mineraler. Det som jeg oplever er, at det område hvor Auralite 23 kommer fra er så rigt energimæssigt og bærer på en hel særlig vibration der holdes af krystallerne – det er denne vibration vi kan identificere som fx ametyst og platin etc.

Jeg elsker at alle Auralite 23 krystaller er forskellige.

Nogle er meget mørke, nogle har røde spidser, nogle er mere rosa og jeg har endda set eksemplarer der næsten er helt hvide. Dette hænger selvfølgelig rent geologisk sammen med de forskellige krystaller/mineraler den indeholder, men hvad der er endnu mere interessant er det meget individuelle energiaftryk som hver Auralite 23 krystal har.

Auralite 23 har naturligvis en generel frekvens og guddommelig Krystal Deva der holder denne frekvens.

Herudover, så er der flere områder med forskellige energier, som vi ser som forskellige typer/farver/familier af Auralite 23 krystaller. Og naturligvis, så er der et særligt væsen og energiaftryk i den enkelte krystal, ligesom vi kender det fra sjæle her på Jorden.

Hvilken Auralite frekvens er din?

Jeg synes og oplever at netop denne mangfoldighed i sammensætningen af de forskellige Auralite er en smuk refleksion af mangfoldigheden i sjæle på Jorden. Vi er alle forskellige og det er Auralite krystallerne også.
Derfor giver det også god mening, at Auralite krystaller ofte connecter meget individuelt med en enkelt sjæl eller familie/gruppe (særligt når der er record keepers til stede).
Ofte vil man helt umiddelbart drages af en eller flere Auralite krystaller, ofte med lignende nuancer og energiaftryk. Det bedste du kan gøre er at lade din intuition og hjerte mærke efter hvilke Auralite krystaller vibrerer til din energi, hvilke du synes er smukke og dragende.

 

Lær om de forskellige typer af Auralite 23 krystaller her:

Auralite 23 krystal med record keepers - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Auralite 23 Krystallers grundlæggende energi – Sjælelig Vækkelse

Alle Auralite 23 krystaller relaterer til den samme guddommelige Krystal Deva, der holder og nærer Auralite frekvensen i alle Auralite krystaller. Denne frekvens er centreret omkring den lilla farve, hvad der undertiden benævnes the Lilac Light from Source eller the Violet Flame. Uanset hvad vi kalder den frekvens der holder og arbejder via den lilla farve, igennem de mange lilla/violette nuancer der findes, så handler det alt sammen om Spirituel Vækkelse og om at bringe en spirituel energi frem i dette liv, i denne inkarnation, til den verden som vi betræder lige nu.

Alle Auralite 23 krystaller er portaler – de bærer på muligheden for at bringe en energi igennem hertil.

Når du connecter med en Auralite 23 krystal, så kan du opleve at komme i forbindelse med dybden af din egen sjæl, med din sjæls latente gaver.

Som jeg oplever det, så er Auralitens ophøjede formål at hjælpe os guddommelige sjæle der lige nu er inkarneret her på Jorden med at huske hvem vi er, huske vores gaver og talenter, huske vores storhed og i ydmyghed og ærbødighed dele og anvende vores gaver til gavn for andre. Auraliten vil gerne minde os om hvem vi er, så vores frekvens bliver mere lig det sande sjælelige lys – for så er vi mere til gavn i denne transformerende verden.

Køb Auralite 23 Krystaller her

 

Auralite 23 krystal med healer energi - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Auralite 23 Krystaller med Healer energi

Som udgangspunkt er alle Auralite 23 krystaller healerkrystaller i et eller andet omfang fordi de altid vil søge at aktivere og genetablere personens sande blueprint.

De fleste Auralite 23 krystaller søger altså at heale de mennesker de kommer i kontakt med og ofte er de knyttet til en enkelt sjæl i en krop, hvis originale blueprint de søger at reetablere og heale.
Der er dog nogle som er mere fokuserede på den fysiske healing end andre. En healerkrystal vil ofte identificeres ved at den selv har været ude for en “skade” som den så på egen hånd har healet. Krystaller er her anderledes end fx de fleste sten eller fx plastik, her vil en skade vedblive, men levende krystaller vil søge at heale det slag de har fået, heale det sted hvor en flig er blevet slået af osv.

En selvhealet krystal er meget powerfuld, levende og klar til at heale personer med sin energi.
En Auralite 23 Healer Krystal kan have record keepers, men har ofte ikke den type markering, det handler mere om krystallens indre kraft som den har båret på i over 1 milliard år.

Køb Auralite 23 Krystaller her

 

Auralite 23 krystal med healer energi - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Auralite 23 Oplader Krystal

Det er min oplevelse og erfaring, at nogle Auralite 23 krystaller søger at arbejde, ikke med mennesker, men med andre krystaller. Jeg har valgt at kalde disse for “Oplader Krystaller”.

Det er ofte de mere rå krystaller, dem som ofte bliver overset eller lagt væk som usælgelige, men det kan også sagtens være de helt naturlige Auralites uden record keepers. Disse naturlige og nogle gange rå krystaller bærer på meget kraft fra undergrunden og Jordens indre energifelt. De søger at oplade andre Auralite 23 krystaller, men kan også anvendes til at oplade andre krystaller man har. Nogle gange knytter de sig til en enkelt anden krystal, men kan ofte bruges helt generelt til at oplade andre krystaller med.

Det kan være meget powerfuldt, og praktisk i hverdagen, at have et oplader sted til sine krystaller – et sted hvor de kan lande efter deres arbejde. En Auralite 23 Oplader Krystal kan fint indgå i den type alter og være ansvarlig for at holde frekvensen høj i dine andre krystaller. Nogle oplader krystaller er måske mindre konventionelt smukke og prangende end andre, men jeg oplever dem alle som fuld af urkraft, stærke uden sidestykke, og helt utrolige kærlige og støttende.

Køb Auralite 23 Oplader Krystaller her

 

Auralite 23 krystal med record keepers - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Auralite 23 Krystaller med Record Keepers

Nogle krystaller har helt naturligt såkaldte “record keepers”, der kan låse op for din sjæls unikke fortid, evner og gaver samt talenter.

Record Keepers er et generelt udtryk og der findes record keepers på flere forskellige typer af krystaller, så den efterfølgende information omkring de forskellige typer af record keepers kan du overføre til andre typer af krystaller, som fx Lemuria krystaller, Super Seven og andre.

Så hvad er “Record Keepers”?

Record Keepers er nogle særlige naturligt forekommende markeringer, formet som små trekanter, på krystaller, der fortæller om at krystallen er blevet kodet med en information eller fungerer som en portal, der kan åbne op for en information, viden eller visdom. Det kan være en særlig viden, en hellig kode, en sjælegruppe specifik visdom eller noget endnu mere personligt som krystallen kan hjælpe med at åbne op for.

Krystaller med Record Keepers er som udgangspunkt meget højfrekvente.

Det er dog ikke alle der vil opleve det som noget særligt fordi Record Keepers som udgangspunkt er ganske sjælspecifikke. Det vil altså ikke være enhver person, der kan “låse” op for det som den enkelte record keeper bærer på.

Record Keepers er som oftest skabt af en eller flere sjæle, der har gemt/lagret en information i jordens undergrund til eftertiden, efterkommere eller til sig selv i en fremtidig inkarnation – derfor vil det også kun være efterkommere af denne sjæl eller disse sjæle, der kan åbne op eller låse op for det som de specifikke record keepers bærer på.

 

Køb krystaller med Record Keepers her

 

De forskellige typer af Record Keeper markeringer:

Dette er relevant for alle krystaller, der bærer på record keepers, ikke kun Auralite 23

Auralite 23 krystal med record keepers - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Opadvendte og hævede/løftede Record Keepers.
Record Keepers er sjældne og meget unikke; denne type er dog nok den mest almindelige type record keepers, hvis man skulle nævne en.
Den siges at være udtryk for at krystallen er en slags portal eller mini bibliotek for en viden – som om at man ved kontakten med krystallen får adgang til en viden. Ved at lade fingrene løbe henover disse små portaler får man adgang såfremt krystallen tillader det. Det er som en aktivering af noget man som sjæl allerede ved.

Auralite 23 krystal med record keepers - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Nedadvendte og sænkede Record Keepers.
Dette er en langt mere sjælden type Record Keeper. På nogle Auralites optræder de dog ofte i kombination med de opadvendte/hævede record keepers. De nedadvendte og sænkede små trekanter siges at være endnu mere personbestemte end den hævede/løftede type.
Eftersigende skulle man som sjæl selv have sendt energi/viden ned i Jorden under en tidligere inkarnation, som så senere vokser op i en krystal. Denne krystal vil så gøre sig tilgængelig og kalde, så man finder den og får adgang til denne gemte del af sig selv.

Auralite 23 krystal med record keepers - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Markeringer og koder som Record Keepers.
Markeringer og koder eller endog hieroglyffer er nogle ret brede begreber. Det der kan optræde på Auralite 23 krystaller er ofte forskellige koder og hieroglyffer, som små naturligt forekommende former, som et glemt eller ulæseligt sprog. Det siges at denne type Record Keeper er placeret i krystallen af medlemmer af ens sjælegruppe, der søger at hjælpe en med en viden og/eller tilstedeværelse. Ved at holde krystallen aktiveres energien og man kan føle sig rummet og holdt af sin sjælefamilie.

Auralite 23 krystal med record keepers - Klassisk Numerolog og Psykolog Millicentt Rosamunde

Markante Trekant Record Keepers.
Dette er den absolut mest sjældne form for record keepers. Rent praktisk så vil tilstedeværelsen af denne type helt automatisk skrue prisen op for krystallen, da det er så uhyre sjældent. De kan være meget små og lidt svære at se (se pilen på billedet) men ikke desto mindre meget powerfulde.
Denne type record keeper er den mest personspecifikke. Når du er draget af en krystal med denne type på sig, så vil det med stor sandsynlighed være din sjæl der har lavet den. Det vil kun være den person der har skabt mærket og indkodet krystallen som vil kunne låse op for dens viden.

Gå til Krystal Shop her