Millicentt Rosamunde > Blog > Spiritualitet > Spejlteorien i hverdagen

Spejlteorien i hverdagen

Spejlteorien i hverdagen

Spejlteorien er et helt fantastisk redskab til indsigt og særligt som en måde at blive bevidst om hvad det er for en vibration du sender ud i verden – dine personlige indre processer spejles i dine ydre omgivelser, de sendes tilbage til dig via spejle for at du kan blive bevidst om dem, så du kan eje dine processer og vokse gennem dem.

Spejlteorien kort fortalt:
– Spejlteori – Alt hvad du møder i dit liv er et spejl til dig
– Spejlteori – Hvis noget ikke fungerer i det ydre må noget justeres i det indre
– Spejlteori – Du oplever spejle, der handler om ting du ikke ønsker dig, konflikter, mangler etc. og mærker et ønske om at det kunne være anderledes
– Spejlteori – Du bliver spejlet på dine følelser, hvad end de er bevidste eller skjulte for dig
– Spejlteori – Du bliver spejlet på dit selvbillede, hvad end det er bevidst eller skjult for dig
– Spejlteori – Spejlteorien er en måde at tage ansvar for din egen livsoplevelse på
– Spejlteori – En person, en konflikt, en hændelse, ja alt der sker i dit liv kan anskues som et spejl til dig og er en mulig kilde til vækst

Spejlteorien (det universelle spejl) handler om at anskue verden som et spejl. Formålet med at kende og bruge spejlteorien i dit liv er, at det at blive opmærksom på det der spejles til dig kan være en stor og transformerende kilde til vækst.

spejlteorien - Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Spejlteorien og vibrationer i navne

Spejlteori og numerologi er to sider af den samme sag og derfor synes jeg at spejlteorien har en vis værdi, men den har også sine begrænsninger som jeg vil komme nærmere ind på nedenfor.

Spejlteorien er en konsekvens af loven om tiltrækning, vibrationsloven som numerologien også refererer til. Du tiltrækker hændelser, personer og parforhold som er et vibrationsmæssigt match til de vibrationer du selv har og det universelle spejl, spejlteorien, handler om at du hele tiden får vist hvor dine udviklingspunkter er.

Numerologisk vil du tiltrække det som du er et match til, det er loven om numerologi, vibrationsloven.
Verden er et spejl til dig, så du kan se og mærke hvad din nuværende vibration er, så du har mulighed for at justere. Når du justerer din vibration, vil dit spejl, dvs. det du oplever i dit liv, ændres.
Din nuværende vibration udgøres af din grundenergi og dine navne, når du justerer disse vil dit spejl, din livsoplevelse ændres.

Spejlteorien er en forsimpling

Det er meget vigtigt at huske på at spejlteorien er en forsimpling af noget som er langt mere kompliceret.
Jeg oplever at velmenende sjæle nogle gange misforstår spejlteorien.
Spejlteorien kan ikke bruges til alt.

Det kan spejlteorien ikke fordi den er en forenkling af en langt mere kompliceret teori. Når noget forenkles eller simplificeres, så frafalder der nuancer – sådan er det. Der findes mange forskellige teorier om alt muligt i verden og teorier er ofte meget komplekse – det er når noget forenkles at det bliver let at anvende (det er der meget værdi i), men samtidig går nogle ting tabt, så den nemme let forståelige udgave af en hvilken som helst teori kan altså umuligt det samme som den fulde komplekse teori.

Spejlteorien er en meget forenklet version og sammen-køring af mange spejl- og/eller projektionsteorier, som kendt hos bl.a. Jung, Freud og i nyere tid forskellige psykologiske psykodynamiske teorier vedrørende overføring og modoverføring i terapi.

Lyder det komplekst? Det er det også.

Projektioner og spejle er dynamiske og omfattende, spejlteorien er en måde at gøre det anvendeligt på.

Vi er alle sammen hele tiden givere og modtagere af hinandens spejle.
Alt handler altså ikke om dig.

Vi projicerer alle sammen hele tiden, konstant, vores egne intentioner og ønsker over på andre. Det gælder altså også selvom du følelsesmæssigt bliver på egen banehalvdel i en samtale – det er stadig en projektion, det er stadig en måde du sender noget ud i verden, ud i dine relationer.

Derfor er det en misforståelse, når spejlteorien anvendes ensidigt. For der er aldrig kun spejle til den ene part – på grund af selve opbygningen i vores univers, så er der altid en modtager og en afsender. Når vi går ind i en relation eller en konkret dialog, så kommer vi begge med hver vores som spejles og som sendes tilbage i en anden form – så begge parter i en hvilken som helst dialog modtager et spejl.

Spejlteorien som undskyldning

Når det overses at spejlteorien er en forenklet udgave af noget så komplekst som det meget dynamiske begreb om projektioner, så er det let at falde i og undgå at tage ansvar for egne handlinger ved at bruge spejlteorien som en undskyldning.

Har du mødt nogen eller er du måske selv kommet til at misbruge spejlteorien ved at svare på andres henvendelser med et spejl til dem?

Vi kan alle samme havne i en situation, hvor vi ikke har lyst til tage ansvar for vores egen rolle i den. Men selvom spejlteorien er skøn og givende, så er det altså ikke virkeligt at der kun er et spejl – for i virkeligheden er der altid flere aktører og dermed spejle i en hvilken som helst situation.

Jeg vil her nævne to radikale eksempler på hvordan spejlteorien bliver en avanceret måde at fralægge sig ansvar på, maskeret som spirituel vækst via spejlteorien:

Eksempel 1
Kunde: jeg mangler stadig at modtage min vare som jeg har betalt for.
Mentor: Hvorfor tror du, at du har skabt en situation, hvor du ikke får hvad du beder om?

Men alt handler ikke om dig.
Når din henvendelse, klage eller følelse sendes tilbage til dig med et spejl – så er det at bruge spejlteorien som en måde at undgå at tage ansvar på.
Der er altid to modtagere og to afsendere af spejle. Så i ovenstående eksempel er der helt sikkert et spejl til kunden om at tiltrække sig personer der ikke leverer, men det er klart at mentoren også har et ansvar for at leve op til de produkter, der er blevet solgt.

Eksemplet er lidt ekstremt for at tydeliggøre min pointe. Men det kunne også være en diskussion mellem to venner, hvor spejlteorien bliver en avanceret strategi for at fralægge sig ansvar i en relation:

Eksempel 2
Ven 1: Jeg blev virkelig ked af, at du ikke inviterede mig med til den fest du holdt.
Ven 2: Vi kan kun udelukkes fra de grupper vi ønsker.

Her står ven 1 meget klart i sin egen følelse og formidler det fint til ven 2. Ven 2 har dog ikke lyst til at erkende sin rolle i hændelsen og sender et spejl tilbage om at det var ven 1’s eget ansvar.

Men spirituelle teorier er ikke til for at bortforklare eller fralægge sig ansvar i reelle jordiske fysiske konkrete relationer. Almindelig ærlighed og oprigtighed er ansvar og det er spirituelt.

Spejlteorien har altså sine tydelige begrænsninger. Den er fantastisk som et arbejdsredskab i hverdagen, som et pejlemærke. Vi tiltrækker hele tiden hvad vi er et match til vibrationsmæssigt og det får vi hele tiden vist via vores omgivelser og vores relationer.

Jeg oplever at problemet opstår, når vi ”spiritualiserer” andres oplevelser. At når nogen kommer med en konkret henvendelse, bliver den ændret til et spirituelt ærinde, som så kommer til at handle om alt muligt andet. Nogle gange er ting ikke så komplicerede. Og nogle gange bliver ting super komplicerede fordi vi prøver at simplificere dem.

Du er centrum for din livsoplevelse og når du oplever situationer hvor du bliver følelsesmæssigt påvirket, så er det altid fordi der er noget vigtig læring til dig. Men husk på at vi hele tiden er givere og modtagere af hinandens spejle. Det handler aldrig kun om dig.
Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Tak fordi du læser med. Jeg håber mit indlæg har rørt noget i dig. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.
Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
Kærligst   Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
PS. Vil du gerne opnå dyb og vedvarende forandring i dit liv, så læs mere om den numerologiske personlige session lige HER.

Del dette indlæg:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *