|   Hvad er numerologi?

Numerologi er en ældgammel videnskab om tal og vibrationer. I hvert tal og i hvert bogstav ligger der en vibration. Der findes kun ét sandt numerologisk system, det originale vibrationssystem, også kaldet oldtidens numerologi, baseret på det kaldæiske alfabet. Når nogle kalder sig numerologer uden at vide dette, handler det om at kun ganske få personer gennem verdenshistorien har fået overleveret denne viden – førhen foregik overleveringen af numerologien udelukkende ved mundtlig overbringelse, intet blev skrevet ned af fare for at nogle ville misbruge numerologien. Det har desværre ført til en del forvirring i dag, hvor mange har stykket nogle ting sammen og digtet videre på brudstykker af numerologisk viden. Det originale vibrationssystem står dog ikke til at ændre, det er det eneste sande numerologisk korrekte system. Du kan her på siden læse meget mere om numerologi.

  |   Er det numerologisk navneskifte for alle?

Jeg mener ikke, at det nødvendigvis er noget for alle at skifte navn numerologisk.

Enhver der har et (fra et numerologisk synspunkt) uharmonisk numeroskop vil kunne opleve lettelse og forandring gennem et navneskifte. Men det er ikke sikkert at personen ønsker den forandring. Jeg synes personligt det er vigtigt at respektere andre personers synspunkter og holdninger uanset de er anderledes end ens egen.

Vi er alle på hver vores rejse og ser tingene fra lige nøjagtig vores eget ståsted og perspektiv.

Vi har alle valgt en vej i livet, en skæbne og en læring, som vores navne og vibrationerne bag navnene fortæller om. Hvis det undervejs i livet hænder at vi bliver færdige med den læring som lå i vores navne, så vil vi støde på numerologien for at få mulighed for at justere vibrationerne og skæbnen fremadrettet. Det er altså ikke alle, der er er færdig med deres givne skæbne (navne).

Hvis du føler dig meget draget af numerologien (eller har meget modstand på numerologien, hvilket er udtryk for det samme), så er der en god chance for at du er klar til en anden læring og ny skæbne i resten af dit liv – da vil et numerologisk navneskifte være noget for dig.

  |   Skal man tro på numerologi før det virker?

Nej, man skal ikke tro på numerologien før at det ’virker’, sådan hænger det slet ikke sammen.

Numerologien er et udtryk for en analyse af de vibrationer, som findes i vores verden. Alt i verden er energi, alt er vibration, lige meget om vi vil det eller ej, det er blot sådan verden er skabt. I numerologien går vi ind og arbejder aktivt med disse vibrationer for at opnå og skabe det vi ønsker.

Vi har alle en vibration i verden. Ud fra vores grundenergi, hele den numerologiske essens og vores navne har vi alle et numeroskop som samlet er vores vibration i verden. Det har vi alle, uanset om vi har været hos en numerolog eller ej.

Din samlede vibration tiltrækker alt som er et match til den, uanset om du tror på det eller ej, uanset om du vil det eller ej – det er loven om tiltrækning. Den universelle lov om tiltrækning siger, at lige tiltrækker lige. Hvis du ikke tiltrækker de ting i dit liv som du ønsker, så kan jeg med min numerologiske viden gå ind og justere din vibration. Når dine navnevibrationer er høje samt i harmoni med din grundenergi efter en numerologisk navneændring, så vil din samlede vibration i verden være helt anderledes og du vil med lethed og nydelse kunne transformere længsler til glæde, hvad enten du tror på det eller ej, så vil det ske.

  |   Hvordan vælger man den rigtige numerolog?

De fleste numerologer i Danmark anvender det korrekte numerologiske system. Der kan dog være stor forskel på den enkelte numerologs viden, kunnen, talent og ikke mindst hvordan han eller hun forvalter sin viden.

Mit bedste råd er derfor altid at se på den numerolog du overvejer at gå til. Hvilke resultater har han eller hun skabt for sig selv? Virker hun glad? Har hun succes med penge, et godt familieliv eller andre værdier som du værdsætter?

Læg også mærke til hvordan numerologen promoverer sig selv, for det fortæller meget om den oplevelse du kan forvente til den personlige numerologiske session; er det via skræk- og skræmmekampagner, der presser folk til at skifte navn gennem frygt eller kommer budskaberne fra et kærligt sted?

Vi kan kun løfte andre til der hvor vi selv er. Det er derfor en god idé, når du ser efter en numerolog, at finde en der afspejler de værdier og resultater du godt kunne tænke dig at opnå i dit liv. Hav tillid til at du vil tiltrække den numerolog der kan give dig den oplevelse du har brug for og den opgradering du er klar til.

Alt er godt, du kan ikke vælge forkert.

Læs her lidt mere om hvordan du vælger den rigtige numerolog

  |   Hvorfor har jeg modstand på at skifte navn?

Hvis du mærker modstand på at skifte navn kan det handle om flere ting. Hvis du føler dig enormt draget af numerologien men samtidig mærker at det provokerer dig rigtig meget, så er det højst sandsynligt dit ego, der støjer og prøver at overbevise dig om at du da ikke bare kan ændre dit liv. Den der støjende modstand, der fylder meget i tankerne er ofte en indre konflikt om på den ene side brændende at ønske sig en forandring men på den anden side være skræmt fra vid og sans ved tanken.

Du kan læse mere emnet her.

  |   Er udkommet af en numerologisk session altid at man skal ændre navn?

Vores samfund har ændret sig fra et ’skomager bliv ved din læst’ samfund til et ’skab din egen lykke’ samfund og derfor er det naturligt i en numerologisk og vibrationsmæssig sammenhæng, at vi justerer vibrationer oftere og individuelt ved at foretage navneændringer gennem livet.

Vi kan ikke gøre som vi plejer og så forvente nye resultater.

Du kan altså ikke beholde dit gamle navn og alle dine gamle vibrationer og samtidig forvente nye fantastiske resultater. Der må grundlæggende ændringer til for at vi på et helt grundlæggende niveau kan opnå forandring. Det handler om, at vi for at udfylde en ny rolle, for at gå en anden vej i livet, må have andre vibrationer der støtter os i den kurs vi ønsker. De navnevibrationer der ikke støtter dig længere må derfor udskiftes.

  |   Skal man gå ud med hele sit fulde navn før det virker?

Det er nok et de mest stillede spørgsmål, der dukker op i min praksis.

Det hurtige svar på det spørgsmål er: Nej, det er det navn, som du er registeret med som tæller.

Vi er den vibration vi er registreret med. Dette gælder lige meget om du er registeret med tunge eller høje navnevibrationer. Det gælder lige meget om du bruger alle de navne du er registreret med eller ej. Mange mennesker hedder fx fire navne, men i hverdagen bruger de kun deres fornavn og efternavn – det er stadig alle deres fire navne der ”tæller”, som er vibrationsmæssigt gældende og som skaber deres livsomstændigheder.

Vi bliver alle sammen kaldt alt muligt, som vi slet ikke hedder. Fx mor, far, søs, skat osv. Kælenavne/kaldenavne har ingen numerologisk betydning. Din samlede vibration i verden ligger i din grundenergi og dine navne. Så når du foretager navneændring og ændrer dine navne til nye høje vibrationer i harmoni med dig, så er det op til dig, hvor meget du har lyst til at ændre på det du plejer at blive kaldt. Hvis det føles godt at gå ud og fortælle alle, at du har ændret navn, så er det fint. Hvis du fortsat ønsker at bruge dit gamle fornavn selvom du på papiret hedder mere, så er det også fint. Numerologisk giver det samme resultat, såfremt vibrationerne er i orden.

  |   Hvor hurtigt mærkes forandringen?

Det er helt utroligt individuelt hvor hurtigt forandringen efter et numerologisk navneskifte mærkes.

Nogle mærker vibrationerne med det samme og oplever lynhurtigt lettelse både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. For andre kan der gå længere tid.

Jeg oplever, at forskellen på hvor hurtigt man mærker en forandring ikke har noget særligt at gøre med hvad man har haft med af vibrationer før. Der er masser af eksempler på personer med meget tunge energier, der skifter vibration lynhurtigt og omvendt personer der ændrer noget minimalt men er længere tid om at integrere det nye. Det ene er ikke bedre end det andet, vi er bare allesammen forskellige og er forskellige steder i vores individuelle udvikling. Nogle udvikler sig støt varigt og roligt, men andre tager store ryk og begge dele er helt perfekt.

Læs mere om proces og udrensning i min guide herom.

  |   Hvad med alt det praktiske?

Kørekort, pas

  |   Hvordan foregår en navneændring?

Navneændring foregår lettest digitalt via www.borger.dk med nem ID/digital signatur.
Det koster 510 kr. pr. 1. januar 2016 at sende en ansøgning om navneændring. Du kan nemt og hurtigt betale med dankort på borger.dk. Hvis I er flere i familien, der skal ændre navn pga. samme navneændring (fx nyt efternavn) betales kun ét gebyr, det kan derfor også gebyrmæssigt svare sig at fortage navneændring på flere familiemedlemmer samtidigt.
Hvis det fornavn eller efternavn du ønsker, ikke står på listen over godkendte fornavne eller listen over frie efternavne, så kan du søge om at få navnet godkendt. Det sker helt automatisk, når du ansøger om navneændring. Hvis din ansøgning skal behandles af statsforvaltningen, fx ved godkendelse af et nyt fornavn sender sognet din ansøgning videre til statsforvaltningen og de træffer afgørelse i sagen. De kontakter dig, du skal ikke gøre mere – der er dog ofte en ventetid på 4-12 uger.

  |   Hvordan søger man om et helt nyt efternavn?

Nogle gange må et efternavn slippes som følge af et numerologisk navneskift. Hvis du ikke kan forlige dig med at tage et af de frie efternavne som dit, så har du mulighed for at skabe dit eget pga. den frie navnelov. Vær opmærksom på, at dit nye efternavn får den rigtige numerologiske vibration, som du har fået at vide ved din numerolog, brug fx den numerologiske vibrations udregner her på siden.
Der er ikke meget tilgængelig viden omkring ny skabte efternavne på internettet, her er et par fif:
Når du skaber et nyt efternavn er det første kriterium, at det skal have efternavnskarakter, dvs. dit nye efternavn kan ikke blot være et fornavn du søger om at hedde til efternavn, med mindre du har slægtsmæssig tilknytning til det. Fx kan man kun hedde Lykke til efternavn, såfremt det er et slægtsnavn og dermed har haft funktion som “mellemnavn” hvormed det godt kan opgraderes til efternavn, hvilket skal kunne dokumenteres.
Det kan være en god idé at sammensætte flere ord eller navne. Inden du sender din ansøgning ind, så er det en god idé at tjekke, at det reelt er et nyt navn du har fundet på. Det gør du på danmarks statistiks hjemmeside. Tjek også gerne nærliggende stavninger. For at et nyt efternavn kan godkendes, skal det være helt nyt.

  |   Hvad med omgivelserne?
  |   Hvad er udrensning?

Alle der foretager navneændring og ændrer navnevibrationer ved et numerologisk vibrationsløft som den numerologiske personlige session er, oplever efterfølgende en udrensningsproces på 6-8 mdr.

Det handler dybest set om, at de gamle vibrationer må vige pladsen for de nye høje vibrationer. Det kan opleves som en periode der føles lidt rodet, fordi du i din udrensningsperiode bor i begge numeroskoper, du står billedligt talt med et ben i hvert numeroskop. Nogle dage/uger/måneder vil du opleve det som om at du er flyttet helt over i det nye højtvibrerende numeroskop og nogle dage/uger/måneder føles det som om du er tilbage i det gamle numeroskop.

Med tiden vil du befinde dig mere og mere i det nye numeroskop. Det nye numeroskop bliver et match til de resultater du oplever i dit liv, som det gamle var det. Det kan ikke være anderledes, det er loven om tiltrækning. Alt hvad du tiltrækker er et match til dine vibrationer. Jo længere tid vi har heddet vores navne, jo dybere integreret er de i vores system og jo mere har de manifesteret sig i vores liv.

 

Har du flere spørgsmål?

Hvis du efter at have læst alle disse spørgsmål og svar alligevel sidder med nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig.