Match Numerolog Uddannelsen

Match Numerolog Udannelsen – Danmarks professionelle numerolog uddannelse under Instituttet for Numerologi

Længes du efter at vide alt hvad der er at vide om numerologi?
Har du støvsuget internettet for information om numerologi, men vil stadig have mere?
Måske har du selv været gennem et forandrende numerologisk navneskifte og ønsker at forstå din egen proces til bunds?
Drømmer du om at være i stand til at skabe den forandring som du selv har oplevet efter dit navneskift, hos andre mennesker?

Match Numerolog Uddannelsen (MNU), er en komplet uddannelse i den klassiske numerologi og en transformerende rejse. Dit liv bliver aldrig det samme igen.

Den dybeste og mest gennemgribende viden om numerologi, vibrationer, skæbne og karma er for en eksklusiv skare, er det dig smukke sjæl?

Match Numerolog Uddannelsen Millicentt Rosamunde

Match Numerolog Uddannelsen

MNU

Match Numerolog Uddannelsen, forkortes til MNU, har til formål at kvalitetssikre numerologien og er den mest grundige og omfattende uddannelse i numerologi i Danmark under Instituttet for Numerologi.

Match Numerolog Uddannelsen er den grundlæggende uddannelse indenfor numerologi, som Instituttet for Numerologi varetager, hvor Master Uddannelsen i Numerologi er den videregående kandidatuddannelse. MNU giver adgang til den beskyttede titel som Match Numerolog.

Numerologi er et redskab til at arbejde med vibration. Den professionelle tilgang til numerologien inkorporerer match metoden fordi Match Numerologen til hver en tid arbejder individuelt med sin klient med at finde det bedste match til den enkelte fremfor at anvende rigide systemer som afspejler en overfladisk og amatør tilgang og forståelse af numerologien.

Certificeret Match Numerolog

beskyttet titel

Titlen som Match Numerolog opnås gennem en komplet Uddannelse i Numerologien og kan kun tildeles via Instituttet for Numerologi.

En match numerolog er en numerolog, der har modtaget en særdeles grundig indføring i numerologien og er blevet indviet i den esoteriske numerologiske visdom og på baggrund heraf er i stand til at træffe velbegrundede og oplyste valg i relation til at anvende numerologi professionelt ved det numerologiske navneskifte og herigennem finde det bedste match til den enkelte klient.

Match metoden er professionel og dynamisk.
Match metoden handler om at tilgodese individets særegenhed og personlige ønsker.
Match metoden tager udgangspunkt i at finde det bedste match numeroskopmæssigt til enhver klient.

Match metoden bygger på mange års resultater og erfaringer og er hele tiden i udvikling og forbedres konstant.

Match Metoden

de 5 søjler

Match metoden er en udvælgelsesmetode til numerologer, hvor valget af et numeroskop tager højde for alle fem søjler i numerologien. Det bedste match indeholder alle fem parametre.
Numerologisk essens – Essensen er helt afgørende for valg af numeroskop.

Numeroskopet – Numeroskopets kvalitet er af meget stor vigtighed.

Årstalsrækker – Hvordan skæbnen udleves. Årstalsrækker skal være så gode som muligt, det vil sige at valget af et numeroskop i høj grad afhænger af om rækkerne er acceptable.

Proces – Der tages højde for hvor personen er lige nu. Processen er essentiel i forhold til hvor stor en forandring der er til personen. Her analyseres det gamle numeroskop, blokeringer, mønster for udvikling, karmiske udviklingspunkter, karmisk slip.

Individualitet – Enhver er unik. Personlige ønsker tilgodeses bedst muligt.

Match Numerolog Uddannelsen – mere end bare en uddannelse

Match Numerolog Uddannelsen er sammensat, så du får al den konkrete numerologiske viden der forefindes om oldtidens klassiske numerologiske system, det eneste sande numerologiske system.

Du vil både modtage den omfattende numerologiske viden jeg er blevet indviet i under min egen uddannelse, den viden jeg har tilegnet mig ved de øvrige numerologiske studier jeg har gjort mig om den klassiske numerologi samt den erfaring jeg har fået og de indsigter jeg har modtaget ved at anvende min viden i praksis.

Med min dybdegående viden om formidling fra min tid som psykolog har jeg sammensat et uddannelsesforløb, der støtter dig bedst muligt i at lære nyt, men samtidig udvikle dig selv.

En uddannelse i numerologien er ikke udelukkende teoretisk, men er i lige så høj grad en praktisk uddannelse, der giver dig konkrete færdigheder, som du kan bruge på tværs af mange ting i dit liv. Herudover så søger jeg altid at trække tråde mellem andre spirituelle grene som astrologi, feng shui, meditation, krystaller og engle, så den dybe forståelse af numerologi kan indfinde sig.

Tilmeld dig info listen om Match Numerolog Uddannelsen og få ekslusive sneak peaks på uddannelsen!

 

Numerologien kommer til at forandre dig. Dit livssyn vil forandres. Dit perspektiv vil ændres, på dig selv, på andre og på livet. En uddannelse ind i numerologiens skjulte visdom er en unik og forløsende rejse. Skal du med?

Optagelse på match numerolog uddannelsen

Struktur og forløb på Match Numerolog Uddannelsen

Uddannelsen er bygget op som et deltids studium, som du kan følge ved siden af hvad du ellers laver til daglig.

Næste opstart af uddannelsen er d. 5. februar 2018 med afslutning og certificering d. 12. oktober 2018.

Uddannelsen kan betales i 9 rater, se den fulde pris og specifikationer for uddannelsen nedenfor, hver rate forfalder den sidste hverdag i måneden, med undtagelse af den første rate som forfalder ved tilmelding.

Henover de 9 måneder som uddannelsen varer, er der i alt 12 undervisningsdage hvor vi mødes i lækre fysiske rammer i min praksis i Nyborg.
Match Numerolog Uddannelsen er med forplejning, det vil sige at alle undervisningsdage er inklusiv frokost, eftermiddags snack, vand og kaffe/the.

Uddannelse i numerologien - Numerolog Millicentt Rosamunde (før Millielil Rosamunde)

Du kan se datoerne for undervisningsdagene på næste holdstart her:

Modul 1 –Grundlæggende Numerologisk Teori – Tirsdag d. 20. + 21. februar 2018 kl. 10-17
Modul 2 –Proces og Vækst – Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 10-17
Modul 3 –Numeroskopet – Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 10-17
Modul 4 –Udvidet Numerologisk Teori – Onsdag d. 25. april 2018 kl. 10-17
Modul 5 –Numerologien på Verdensplan – Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 10-17
Modul 6 –Årstalsrækker – Tirsdag d. 19. + 20. juni 2018 kl. 10-17
Ingen undervisning i juli måned pga. sommerferie
Modul 7 –Karma og Skæbne Numerologisk – Torsdag d. 23. august 2018 kl. 10-17
Modul 8 – Bedste Match Metoden – Tirsdag d. 11. + 12. september 2018 kl. 10-17
Modul 9 –Numerologi i praksis – Fredag d. 12. oktober 2018 kl. 10-17+efterfølgende certificeringsmiddag

Du kan læse lidt mere om de 9 moduler på Match Numerolog Uddannelsen her.

Uddannelse i numerologien - Numerolog Millicentt Rosamunde (før Millielil Rosamunde)

Match Numerolog Uddannelsen - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde

Match Numerolog Uddannelsen er for dig, som:

 • Brænder for at vide alt om numerologien
 • Ønsker læring og dybdegående indsigter
 • Gerne vil kunne navigere i numerologien på egen hånd efter endt uddannelse
 • Ønsker dybdegående værktøjer til at navigere i din egen proces
 • Elsker helheder, nuancer og sammenhænge

Match Numerolog Uddannelsen er ikke for dig, som:

 • ikke har lyst til at udvide din spiritualitet
 • Ikke har lyst til at arbejde med numerologien i form af opgaver undervejs
 • Vil gøre som du plejer, men forventer nye resultater
 • Forventer at få leveret færdige sandheder
 • Elsker når ting er enten-eller i karakter

Strukturen på forløbet

fysisk og virtuelt

Uddannelsen er udover de fysiske undervisningsdage opbygget med et professionelt online space, så du som studerende har adgang til undervisningsmaterialet, når det passer dig, samt et lukket og hemmeligt online grupperum. Grupperummet er ment til sparring mellem kursisterne og som et sikkert rum, hvor jeg vil være til rådighed og besvare spørgsmål efter behov.

I starten af hver måned åbnes der op for adgang til månedens tema og uddannelses materiale. Uddannelses materialet kan bestå af mini e-bøger, pdf filer, lydfiler og/eller videoer og der vil som oftest også være opgaver, der kan arbejdes med i forbindelse med at lære at anvende de forskellige redskaber.
Nogle opgaver er obligatoriske på uddannelsen. Det vil fremgå tydeligt hvad som er obligatorisk og der vil blive fulgt op på disse opgaver løbende.

1:1 Sessioner

personlig mentoring

Ud over gruppe supervisionen i det online grupperum, vil alle studerende modtage to 1:1 sessioner med mig som en del af uddannelsen.

Den ene session er en proces session og ligger i starten af uddannelsen, den anden session er en supervision session og ligger i forbindelse med afslutningen af uddannelsen.
Sessionen kan foregå i min praksis i Nyborg eller via skype.
Hver session er af en varighed på 1 time.

Proces sessionen er en gave til dig. Her har du mulighed for på tomandshånd at drøfte din personlige proces, dit navneskifte eller andet som du ikke ønsker at tage i plenum sammen med hele gruppen.

Supervision sessionen er en afsluttende session hvor du har mulighed for på tomandshånd at drøfte din fremtid som numerolog med Millicentt.

Størrelsen på holdene

nærvær og kvalitet

En uddannelse i numerologien er ikke som enhver anden gængs uddannelse og jeg mener derfor ikke, at et uddannelsesforløb i numerologien kan tilrettelægges som sådan.

En uddannelse til numerolog er en helt unik og transformerende rejse.
Selvom det er en diplomuddannelse, der certificerer dig til at arbejde professionelt med numerologien, så er det i lige så høj grad et selvudviklende eventyr.

Jeg har derfor valgt at lave en begrænsning på størrelsen af holdene, så jeg max tager 5-7 studerende ind på hvert hold.

Der er holdopstart på uddannelsen i numerologi hvert halve år.

Det betyder for dig, at du får et uddannelsesforløb med fokus, dybde, kvalitet og nærvær, hvor der er plads til dig og din proces undervejs.

Match Numerolog Uddannelsen indeholder:

 • Et 9 mdr. langt forløb ind i numerologiens visdom.
 • Uddannelsen består af 9 moduler fordelt på 12 undervisningsdage.
 • Lækre fysiske rammer for undervisningsdagene i min praksis i Nyborg med nærende havudsigt.
 • Forplejning på alle undervisningsdage.
 • Dybdegående indføring i numerologisk teori og praksis.
 • Professionelt online space til dit uddannelses materiale.
 • Uddannelses materiale i høj kvalitet, noget på print, noget digitalt som pdf’er og noget som lydfiler – alt sammen så du kan vende tilbage til stoffet.
 • Et lukket hemmeligt online grupperum til sparring og løbende gruppe supervision.
 • To 1:1 sessioner med mig af 1 times varighed.
 • Fokus og nærvær på mindre uddannelses hold.
 • Vores dage sammen optages som lydfil digitalt i mp3 format, som efterfølgende uploades.
 • Din investering er 39.650,- inkl. moms hvis du tilmelder dig senest d. 15. januar 2018.
 • Match Numerolog Uddannelsen er en diplomuddannelse, det vil sige at såfremt du gennemfører uddannelsen og løser de obligatoriske opgaver undervejs, så certificeres du som Match Numerolog.
 • For optagelse på MNU booker du en afklarende samtale.

Optagelse på match numerolog uddannelsen

Match Numerolog Uddannelsen Millicentt Rosamunde

Husk at kigge forbi FAQ – ofte stillede spørgsmål og svar om Match Numerolog Uddannelsen

Pris for Match Numerolog Uddannelsen

Din investering er lige nu 39.650,- inkl. moms for min uddannelse i numerologien. Uddannelsen kan også betales i 9 rater, én rate hver måned à 4.550,-

Early Bird prisen à 39.650,- gælder ved tilmelding til og med d. 15. januar 2018, såfremt der er ledige pladser.

Da jeg har en begrænsning på antallet af studerende på hvert hold på uddannelsen i numerologi, anbefaler jeg at du henvender dig i god tid. For at sikre din plads på holdet indbetales den første rate i forbindelse med din tilmelding.

1.rate à 4.550,- sikrer din plads på uddannelsen og skal altså senest være betalt d. 15. januar 2018. Såfremt din indbetaling ikke er modtaget rettidigt kan din plads på uddannelsen gives til anden side og/eller du kan ikke længere benytte dig af early bird prisen.

De efterfølgende 8 rater forfalder den sidste hverdag i hver måned på uddannelsen.

Ved senere tilmelding til september holdet end d. 15. januar 2018 koster uddannelsen 45.500,- inkl. moms,
såfremt der er ledige pladser, og kan betales i 9 rater à 5.225,- inkl. moms.

Finansiering af uddannelsen

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller på vej til at blive det, så vil du formentlig kunne trække uddannelsen fra i din virksomhed. Dette kan lade sig gøre enten som en videreuddannelse inden for dit eksisterende erhverv eller som workshop; jeg laver gerne personlige fakturaer til dig og/eller din virksomhed.
Hvis du er momsregistreret kan du i så fald modregne momsen.

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål til det.

Holdopstart på Match Numerolog Uddannelsen hvert halve år – se datoer her:

Uddannelse fra september 2017

– april 2018

datoer for hold 5

Modul 1 – Grundlæggende Numerologisk Teori – Tirsdag d. 19. + 20. september 2017 kl. 10-17
Modul 2 – Proces og Vækst – Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 10-17
Modul 3 – Numeroskopet – Onsdag d. 15. november 2017 kl. 10-17
Modul 4 – Udvidet Teori – Torsdag d. 16. november 2017 kl. 10-17
Modul 5 – Verdensplan – Tirsdag d. 19. december 2017 kl. 10-17
Modul 6 – Årstalsrækker – Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 10-17
Modul 7 – Karma og skæbne – Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 10-17

Ingen undervisning i februar måned pga. vinterferie

Modul 8 – Match metoden – Onsdag d. 14. + 15. marts 2018 kl. 10-17
Modul 9 – Numerologi i praksis – Fredag d. 20. april. 2018 kl. 10-17
+efterfølgende certificeringsmiddag

Der tages forbehold for mindre ændringer.

Uddannelse fra februar 2018

– september 2018

datoer for hold 6

Modul 1 – Grundlæggende Numerologisk Teori – Tirsdag d. 20. + 21. februar 2018 kl. 10-17
Modul 2 – Proces og Vækst – Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 10-17
Modul 3 – Numeroskopet – Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 10-17
Modul 4 – Udvidet Teori – Onsdag d. 25. april 2018 kl. 10-17
Modul 5 – Verdensplan – Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 10-17
Modul 6 – Årstalsrækker – Tirsdag d. 19. + 20. juni 2018 kl. 10-17

Ingen undervisning i juli måned pga. sommerferie

Modul 7 – Karma og skæbne – Torsdag d. 23. august 2018 kl. 10-17
Modul 8 – Match metoden – Tirsdag d. 11. + 12. september 2018 kl. 10-17
Modul 9 – Numerologi i praksis – Fredag d. 12. oktober 2018 kl. 10-17
+efterfølgende certificeringsmiddag

Der tages forbehold for mindre ændringer.

Match Numerolog Uddannelsen Millicentt Rosamunde