Den Klassiske Numerolog Uddannelse

Den Klassiske Numerolog Uddannelse – Danmarks professionelle numerolog uddannelse under Instituttet for Numerologi

Længes du efter at vide alt hvad der er at vide om numerologi?
Har du støvsuget internettet for information om numerologi, men vil stadig have mere?
Måske har du selv været gennem et forandrende numerologisk navneskifte og ønsker at forstå din egen proces til bunds?
Drømmer du om at være i stand til at skabe den forandring som du selv har oplevet efter dit navneskift, hos andre mennesker?

Den Klassiske Numerolog Uddannelse (KNU), er en komplet uddannelse i den klassiske numerologi og en transformerende rejse. Dit liv bliver aldrig det samme igen.

Den dybeste og mest gennemgribende viden om numerologi, vibrationer, skæbne og karma er for en eksklusiv skare, er det dig smukke sjæl?

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde

Den Klassiske Numerolog Uddannelse

KNU

Den Klassiske Numerolog Uddannelse, forkortes til KNU, har til formål at kvalitetssikre numerologien og er den mest grundige og omfattende uddannelse i numerologi i Danmark under Instituttet for Numerologi.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse er den grundlæggende uddannelse indenfor numerologi, som Instituttet for Numerologi varetager, hvor Master Uddannelsen i Numerologi er den videregående kandidatuddannelse. KNU giver adgang til den beskyttede titel som Klassisk Numerolog.

Numerologi er et redskab til at arbejde med vibration. Den professionelle tilgang til numerologien inkorporerer den klassiske metode fordi den klassiske numerolog og lysarbejder til hver en tid arbejder individuelt med sin klient med at finde det bedste match til den enkelte fremfor at anvende rigide systemer som afspejler en overfladisk og amatør tilgang og forståelse af numerologien.

Certificeret Klassisk Numerolog

beskyttet titel

Titlen som Klassisk Numerolog opnås gennem Grunduddannelsen den klassiske numerologie og kan kun tildeles via Instituttet for Numerologi.

En klassisk numerolog er en numerolog, der har modtaget en særdeles grundig indføring i numerologien og er blevet indviet i den esoteriske numerologiske visdom og på baggrund heraf er i stand til at træffe velbegrundede og oplyste valg i relation til at anvende numerologi professionelt ved det numerologiske navneskifte og herigennem finde det bedste match til den enkelte klient.

Den klassiske metode er professionel og dynamisk.
Den klassiske metode handler om at tilgodese individets særegenhed og personlige ønsker.
Den klassiske metode tager udgangspunkt i at finde det bedste match numeroskopmæssigt til enhver klient.

Den klassiske metode bygger på mange års resultater og erfaringer og er hele tiden i udvikling og forbedres konstant.

Den klassiske metode

de 5 søjler

Den klassiske metode er en udvælgelsesmetode til numerologer, hvor valget af et numeroskop tager højde for alle fem søjler i numerologien. Det bedste match indeholder alle fem parametre.
Numerologisk essens – Essensen er helt afgørende for valg af numeroskop.

Numeroskopet – Numeroskopets kvalitet er af meget stor vigtighed.

Årstalsrækker – Hvordan skæbnen udleves. Årstalsrækker skal være så gode som muligt, det vil sige at valget af et numeroskop i høj grad afhænger af om rækkerne er acceptable.

Proces – Der tages højde for hvor personen er lige nu. Processen er essentiel i forhold til hvor stor en forandring der er til personen. Her analyseres det gamle numeroskop, blokeringer, mønster for udvikling, karmiske udviklingspunkter, karmisk slip.

Individualitet – Enhver er unik. Personlige ønsker tilgodeses bedst muligt.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Bliv certificeret Klassisk Numerolog i den klassiske numerologi på Instituttet for Numerologi.

Match Numerolog Uddannelsen - Instituttet for Numerologi

Smukke sjæl, i denne lille video fortæller jeg om Den Klassiske Numerolog Uddannelse.

Det her handler ikke om praktisk information om modulerne eller lignende, men mere energien bag. Jeg kommer ind på de sande dybereliggende formål med uddannelsen og forløbet, jeg taler om reinkarnation af ypperstepræster og ypperstepræstinder, om sjælen, om spiritualitet og vibration.

Jeg har fokus på at være så autentisk mig og så ærlig som overhovedet muligt, så du kan mærke hvem jeg er. Jeg og den uddannelse jeg tilbyder har en bestemt energi, en frekvens som sendes ud og tiltrækker dem som mærker kaldet i hjertet.
Hvis denne video resonerer med dig, så er Den Klassiske Numerolog Uddannelse måske noget for dig smukke sjæl.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse – mere end bare en uddannelse

Den Klassiske Numerolog Uddannelse er sammensat, så du får al den konkrete numerologiske viden der forefindes om oldtidens klassiske numerologiske system, det eneste sande numerologiske system.

Du vil både modtage den omfattende numerologiske viden jeg er blevet indviet i under min egen uddannelse, den viden jeg har tilegnet mig ved de øvrige numerologiske studier jeg har gjort mig om den klassiske numerologi samt den erfaring jeg har fået og de indsigter jeg har modtaget ved at anvende min viden i praksis.

Med min dybdegående viden om formidling fra min tid som psykolog har jeg sammensat et uddannelsesforløb, der støtter dig bedst muligt i at lære nyt, men samtidig udvikle dig selv.

En uddannelse i numerologi er ikke udelukkende teoretisk, men er i lige så høj grad en praktisk uddannelse, der giver dig konkrete færdigheder, som du kan bruge på tværs af mange ting i dit liv. Herudover så søger jeg altid at trække tråde mellem andre spirituelle grene som astrologi, feng shui, meditation, krystaller og engle, så den dybe forståelse af numerologi kan indfinde sig.

Tilmeld dig info listen om Den Klassiske Numerolog Uddannelse og få ekslusive sneak peaks på uddannelsen!

 

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Numerologien kommer til at forandre dig. Dit livssyn vil forandres. Dit perspektiv vil ændres, på dig selv, på andre og på livet. En uddannelse ind i numerologiens skjulte visdom er en unik og forløsende rejse. Skal du med?

BOOK EN AFKLARENDE SAMTALE

Struktur og forløb på Den Klassiske Numerolog Uddannelse

Uddannelsen er bygget op som et deltids studium, som du kan følge ved siden af hvad du ellers laver til daglig.

Næste opstart af uddannelsen er September 2024 med afslutning og certificering Maj 2025.

Uddannelsen kan betales samlet eller i rater, se den fulde pris og specifikationer for uddannelsen nedenfor, den første tilmeldingsrate er altid 5000,-

Henover de 9 måneder som uddannelsen varer, er der i alt 12 undervisningsdage hvor vi mødes i dejlige fysiske rammer i min praksis i Nyborg.
Den Klassiske Numerolog Uddannelse er med forplejning, det vil sige at alle undervisningsdage er inklusiv frokost, eftermiddags snack, vand og kaffe/the.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Du kan se datoerne for undervisningsdagene på næste holdstart her:

Modul 1 – Grundlæggende Numerologisk Teori – Onsdag d. 11. + d. 12. september 2024 kl. 09:30-16:30
Modul 2 – Proces og Vækst – Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 09:30-16:30
Modul 3 – Numeroskopet – Tirsdag d. 12. november 2024 kl. 09:30-16:30
Modul 4 – Udvidet Numerologisk Teori – Onsdag d. 13. november 2024 kl. 09:30-16:30
Modul 5 – Numerologien på Verdensplan – Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 09:30-16:30
Modul 6 – Årstalsrækker – Tirsdag d. 14. + d. 15. januar 2025 kl. 09:30-16:30
Modul 7 – Karma og Skæbne Numerologisk – Onsdag d. 5. marts 2025 kl. 09:30-16:30
Modul 8 – Den Klassiske Metode – Onsdag d. 2. + d. 3. april 2025 kl. 09:30-16:30
Modul 9 – Numerologi i Praksis – Torsdag d. 15. maj 2025 kl. 09:30-16:30 (certificering)

Du kan lære mere om de 9 moduler på Den Klassiske Numerolog Uddannelse her.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde

Den Klassiske Numerolog Uddannelse er for dig, som:

 • Brænder for at vide alt om numerologien
 • Ønsker læring og dybdegående indsigter
 • Gerne vil kunne navigere i numerologien på egen hånd efter endt uddannelse
 • Ønsker dybdegående værktøjer til at navigere i din egen proces
 • Elsker helheder, nuancer og sammenhænge

Den Klassiske Numerolog Uddannelse er ikke for dig, som:

 • ikke har lyst til at udvide din spiritualitet
 • Ikke har lyst til at arbejde med numerologien i form af opgaver undervejs
 • Vil gøre som du plejer, men forventer nye resultater
 • Forventer at få leveret færdige sandheder
 • Elsker når ting er enten-eller i karakter

Strukturen på forløbet

fysisk og virtuelt

Uddannelsen er udover de fysiske undervisningsdage opbygget med et professionelt online space, så du som studerende har adgang til undervisningsmaterialet, når det passer dig, samt et lukket og hemmeligt online forum. Forum er ment til sparring mellem kursisterne og som et sikkert rum, hvor jeg vil være til rådighed og besvare spørgsmål efter behov.

I starten af hver måned åbnes der op for adgang til månedens tema og uddannelses materiale. Materialet kan bestå af mini e-bøger, pdf filer, lydfiler og/eller videoer og der vil som oftest også være opgaver, der kan arbejdes med i forbindelse med at lære at anvende de forskellige redskaber.
Nogle opgaver er obligatoriske på uddannelsen. Det vil fremgå tydeligt hvad som er obligatorisk og der vil blive fulgt op på disse opgaver løbende.

1:1 Sessioner

personlig mentoring

Ud over gruppe supervisionen i det online forum, tilbydes alle studerende to 1:1 sessioner med mig som en del af uddannelsen.

Den ene session er en proces session og ligger i starten af uddannelsen, den anden session er en supervision session og ligger i forbindelse med afslutningen af uddannelsen.
Sessionen kan foregå i min praksis i Nyborg eller via skype.
Hver session er af en varighed på 1 time.

Du har også mulighed for at samle dine to sessioner til en dobbelt session, med henblik på det personlige navneskift, en fuld numerologisk personlig session, som så vil have en varighed på 2 timer.

(Denne erstatter så de to 1:1 sessioner.)

Den dobbelte session er særlig rettet mod dig som endnu ikke har prøvet at ændre navn gennem numerologien.

Størrelsen på holdene

nærvær og kvalitet

En uddannelse i den klassiske numerologi er ikke som enhver anden gængs uddannelse og jeg mener derfor ikke, at et uddannelsesforløb i numerologien kan tilrettelægges som sådan.

En uddannelse til klassisk numerolog er en helt unik og transformerende rejse.
Selvom det er en diplomuddannelse, der certificerer dig til at arbejde professionelt med numerologien, så er det i lige så høj grad et selvudviklende eventyr.

Jeg har derfor valgt at lave en begrænsning på størrelsen af holdene, så jeg tager ca. 5-7 studerende ind på hvert hold.

Der er holdopstart på den klassiske numerolog uddannelse hvert halve år.

Det betyder for dig, at du får et uddannelsesforløb med fokus, dybde, kvalitet og nærvær, hvor der er plads til dig og din proces undervejs.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse indeholder:

 • Et 9 mdr. langt forløb ind i numerologiens visdom.
 • Uddannelsen består af 9 moduler fordelt på 12 undervisningsdage.
 • Opløftende og hyggelige fysiske rammer for undervisningsdagene i min praksis i Nyborg.
 • Forplejning på alle undervisningsdage.
 • Dybdegående indføring i numerologisk teori og praksis.
 • Professionelt online space til dit uddannelses materiale.
 • Uddannelses materiale i høj kvalitet, noget på print, noget digitalt som pdf’er og noget som lydfiler – alt sammen så du kan vende tilbage til stoffet.
 • Et lukket hemmeligt online forum til sparring og løbende gruppe supervision.
 • To 1:1 sessioner med mig af 1 times varighed.
 • Fokus og nærvær på mindre uddannelses hold.
 • Vores dage sammen optages som lydfil digitalt i mp3 format, som efterfølgende uploades.
 • Prisen for uddannelsen er 50.000,- inkl. moms.
 • Den Klassiske Numerolog Uddannelse er en diplomuddannelse, det vil sige at såfremt du gennemfører uddannelsen og løser de obligatoriske opgaver undervejs, så certificeres du som Klassisk Numerolog.
 • For optagelse på KNU booker du en afklarende samtale.

BOOK EN AFKLARENDE SAMTALE

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde

Husk at kigge forbi Q&A – spørgsmål og svar om Den Klassiske Numerolog Uddannelse

Pris for Den Klassiske Numerolog Uddannelse

Den samlede pris for Den Klassiske Numerolog Uddannelse er 50.000,- inkl. moms. Uddannelsen kan også betales i rater. Da der er en begrænsning på antallet af studerende på hvert hold på Den Klassiske Numerolog Uddannelse, anbefales der at du henvender dig i god tid. For at sikre din plads på holdet indbetales den første rate i forbindelse med din tilmelding.

1.rate à 5.000,- sikrer din plads på uddannelsen og betales i forbindelse med tilmelding.

De efterfølgende rater kan du selv være med til at bestemme størrelsen af, dog betales den sidste rate altid i forbindelse med afslutning af uddannelsen, se eksempler på ratebetalinger nedenfor.

Ved tilmelding i god tid kan der opnås early bird rabat på uddannelsen. Tilmeld dig uddannelsens info liste og modtag informationer omkring rabatter og øvrige opdateringer omkring Den Klassiske Numerolog Uddannelse direkte i din indbakke.

Match Numerolog Uddannelsen - Instituttet for Numerologi

Finansiering af uddannelsen

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller på vej til at blive det, så vil du formentlig kunne trække uddannelsen fra i din virksomhed. Dette kan lade sig gøre enten som en videreuddannelse inden for dit eksisterende erhverv eller som workshop; jeg laver gerne personlige fakturaer til dig og/eller din virksomhed.
Hvis du er momsregistreret kan du i så fald modregne momsen.

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål til det.

Eksempel 1 – rater

Den version med de mindste rater, variabelt antal rater.

 

Du indbetaler 1. rate 5000,- ved tilmelding (tilmeldingsraten)
og efterfølgende rater den sidste hverdag i måneden inden og under uddannelsen.

 

Fx: 5000,- indbetalt januar 2020
-uddannelsesstart september 2020

Det resterende beløb deles ud på mindre rater, der indbetales løbende.
-2. rate forfalder februar 2020
-3. rate marts 2020
-4. rate april 2020 etc.
– den sidste rate forfalder så maj 2021 ved uddannelsens afslutning.

Eksempel 2 – rater

Den billigste version, 2 rater i alt.

 

Du indbetaler halvdelen af prisen for uddannelsen ved tilmelding
og den anden halvdel halvvejs i forløbet.

 

 

 

Du kan også betale d. 1. rate 5000,- ved tilmelding (tilmeldingsraten)
og efterfølgende indbetale det resterende beløb.

 

Eksempel 3 – rater

Den mest anvendte version, 10 rater i alt.

 

Du indbetaler 1. rate 5000,- ved tilmelding (tilmeldingsraten)

og efterfølgende 9 rater den sidste hverdag i måneden under uddannelsen.

 

Fx: 5000,- indbetalt marts 2020

-uddannelsesstart september 2020

-2. rate forfalder september
-3. rate oktober etc.
– den sidste 10. rate forfalder maj 2021.

 

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

 

Kommende holdopstart på Den Klassiske Numerolog Uddannelse – se datoer her:

Uddannelse fra september 2023

– maj 2024

datoer for hold 15

Modul 1 – Onsdag d. 20. + d. 21. september 2023 kl. 10-17
Modul 2 – Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 10-17
Modul 3 – Onsdag d. 15. november 2023 kl. 10-17
Modul 4 – Torsdag d. 16. november 2023 kl. 10-17
Modul 5 – Torsdag d. 14. december 2023 kl. 10-17
Modul 6 – Onsdag d. 24. + d. 25. januar 2024 kl. 10-17

Ingen undervisning i februar måned pga. vinterferie

Modul 7 – Torsdag d. 7. marts 2024 kl. 10-17
Modul 8 – Onsdag d. 17. + d. 18. april 2024 kl. 10-17
Modul 9 – Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 10-18 (certificering)

Der tages forbehold for mindre ændringer.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde