9 moduler på Den Klassiske Numerolog Uddannelse

Den Klassiske Numerolog Uddannelse er inddelt i 9 moduler med hver deres numerologiske tema.

Du kan se modulerne her nedenfor og hvad de hver især indeholder indeholder.

Hvis du vil vide mere om materialet på hvert modul, så kan du lytte til lydfilerne herom, klik blot på afspilleren ved det modul du ønsker at høre mere om.

Obs. Lydfilerne er indtalt i 2020 lige inden uddannelsen skiftede navn fra Match Numerolog Uddannelsen til Den Klassiske Numerolog Uddannelse, modulerne og opbygningen er dog fortsat den samme.

Rækkefølgen af numerologiens elementer er sammensat på en måde, hvor der skabes en fin kronologi.

Numerologien får lov at folde sig ud for dig med mest mulig plads til forståelse undervejs fordi kompleksiteten øges gradvist, hvilket forøger dit indlæringspotentiale.

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Husk at tilmelde dig Den Klassiske Numerolog Uddannelses info-liste smukke sjæl, hvis du vil modtage mere info i din indbakke om modulerne og sneak peaks på igangværende uddannelseshold.

Modul 1

Grundlæggende Numerologisk Teori

Indhold:
De 9 grundtal
De 43 dobbelte tal
Numerologisk Essens
Indvielse i numerologi
(Numerologiens historie)

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 1 lige her:


Lydfilen varer 18 min.

Modul 2

Proces og Vækst

Indhold:
De 6 faser i den numerologiske navneproces
Spektrum for grundenergier
Spektrum for skæbneenergier
Integration af vibrationer
(herunder sundhed)

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 2 lige her:


Lydfilen varer 17 min.

Modul 3

Numeroskopet

Indhold:
Numeroskopets opbygning
Guide til udregning
Guide til tolkning
Obligatorisk opgave udleveres
(udregning af rene numeroskoper)

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 3 lige her:


Lydfilen varer 19 min.

Modul 4

Udvidet numerologisk teori

Indhold:
Energien omkring os, bynavne, husnumre
Relations teorien
Yang Yin trekanten og skæbneenergier
Esoterisk numerologisk viden
Feng Shui og hellig geometri

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 4 lige her:


Lydfilen varer 12 min.

Modul 5

Numerologien på Verdensplan

Indhold:
Global årsenergi
Global månedsenergi
Personlige og globale energier
Astrologi, grænseflader
og andre sammenhænge på tværs

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 5 lige her:


Lydfilen varer 16 min.

Modul 6

Årstalsrækker

Indhold:
Årstalsperioder
Udregning af årstalsrækker
Tolkning af årstalsrækker
Ændring af årstalsrækker
Det karmiske slip

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 6 lige her:


Lydfilen varer 17 min.

Modul 7

Karma og skæbne numerologisk

Indhold:
Fortid, nutid og fremtid
Livsskæbnen og skæbnefyldte år
Karmiske relationer
Børn og graviditet

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 7 lige her:


Lydfilen varer 17 min.

Modul 8

Den Klassiske Metode

Indhold:
Opsamling på opgaven
De balancerede numeroskoper
Alfa og beta numeroskoper
Opbygning af sessioner

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 8 lige her:


Lydfilen varer 16 min.

Modul 9

Numerologi i praksis

Indhold:
Numeroskoper til virksomheder
Titler, projekter, priser
Rollen som numerolog
(Certificering)

Lyt til Millicentt Rosamunde, der fortæller om Modul 9 lige her:


Lydfilen varer 14 min.

Moduler på Uddannelsen – undervisning

Hver måned får du som numerologi studerende adgang til det nye moduls indhold i vores online space. Uddannelsesmaterialet består primært af skriftligt materiale, men der indgå også lydfiler og forskellige øvelsesopgaver.
På de live undervisningsdage går vi i dybden med forståelsen og mestringen af det enkelte moduls tema.

Undervisningsdagene er både med et fokus på praktisk anvendelse af stoffet – fra teori til praksis – men også dage med et fokus på at rumme og sætte den nye information ind i en spirituel og personlig referenceramme.

Mellem undervisningsdagene er der mulighed for sparring i vores private online Forum.

Certificering
Uddannelsen slutter med en hyggelig fejring af dig som studerende, af holdet, numerologien og uddannelsesforløbet. Da uddannelsen er en diplomuddannelse vil der blive uddelt diplomer som en del af certificeringen – en speciel og mindeværdig oplevelse.

Match Numerolog Uddannelsen - Instituttet for Numerologi

Den Klassiske Numerolog Uddannelse - Instituttet for Numerologi

Moduler på uddannelsen – processen

Uddannelsen er bygget op omkring 3 essentielle metoder, nemlig teori, redskaber og refleksion – alle tre nødvendige ingredienser for udvikling og vækst.

Førhen blev numerologiens visdom overleveret udelukkende mundtligt, men du vil på min uddannelse få den numerologiske teori kommunikeret både mundtligt, skriftligt og auditivt, så du kan vende tilbage til kilderne senere.

Redskaber er de metoder, vi anvender for at få viden til at blive til visdom

– for at kunne skabe reelle forandringer i dit eget og i andres liv.

Numerologiens mest kraftfulde redskab til vibrationsmæssig forandring er den numerologiske diamant, numeroskopet. Numerologien har mange lag og vi vil komme omkring dem alle på uddannelsen.

Under uddannelsen vil der være et fokus på anvendelsen af de forskellige numerologiske redskaber du præsenteres for, gennem refleksion, cases, observation, øvelser og løbende opgaver.

Spirituelle og etiske overvejelser omkring det numerologiske felt vil være en integreret del af uddannelsen idet du løbende inviteres til refleksion omkring det præsenterede stof og om rollen som numerolog. Det er et stort ansvar og en ære at forvalte numerologi.

Match Numerolog Uddannelsen -Millicentt Rosamunde - Instituttet for Numerologi