Match Numerolog Foreningen

Når du er certificeret og nyslået match numerolog, så er Match Numerolog foreningen klar til at gribe dig, støtte dig og hjælpe dig videre.

Match Numerolog Foreningen består af Millicentt Rosamunde og andre certificerede match numerologer fra Match Numerolog Uddannelsen. Foreningen vokser løbende i antal efterhånden som der certificeres flere dygtige match numerologer.

Det er overvældende at blive uddannet numerolog på flere forskellige niveauer:

 • Personligt er det en opdagelsesrejse i ukendt land
 • Spirituelt er det en øjenåbner af kaliber
 • Relationelt bliver alt sat i et helt nyt perspektiv
 • Karrieremæssigt kan det give anledning til et skift i beskæftigelse.

Match Numerolog Foreningen griber dig i det øjeblik du står med certifikatet i hånden. At blive uddannet numerolog er lidt som at lære et nyt sprog. Nu er tiden kommet til at bruge det aktivt i den virkelige verden og cementere den viden du har fået – omsætte din teoretiske viden til praksis.

Match Numerolog Foreningen - Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi

Match Numerolog Foreningen ejes og forvaltes ligesom Match Numerolog Uddannelsen af Instituttet for Numerologi og drives af den administrerende direktør Millicentt Rosamunde.

Mere numerologi

opdateret viden
Som medlem af Match Numerolog Foreningen er du sikker på, at du altid er helt opdateret som numerolog.

Match Numerolog Uddannelsen er altid i udvikling rent fagligt, niveauet er højt og løftes løbende. Hvert uddannelseshold vil helt naturligt have en lidt anden oplevelse end den forrige, fordi der hele tiden bliver bygget ovenpå og forbedret. Fra hold til hold vil der komme nyt indhold til.

Som medlem af foreningen bliver du løbende opdateret, så du hele tiden har den nyeste viden og uddannelse.
Helt konkret modtager du hver måned adgang til det samme indhold som det igangværende hold på Match Numerolog Uddannelsen.

Match Numerolog Uddannelsen - Instituttet for Numerologi

Sparring

supervision

En vigtig del af Match Numerolog Foreningen er adgang til medlemssiden på facebook, som er en lukket gruppe kun for medlemmer.

Facebook gruppen er et dejligt sted med høj vibration, hvor vi løfter hinanden. Gruppens formål er supervison, intern sparring, støtte og vidensdeling. Her kan du dele din passion for numerologien med ligesindede.

Facebook gruppen er også stedet, hvor du kan vende dine tanker, refleksioner og de spørgsmål som kan dukke op når du begynder at tage klienter ind, alle spørgsmål er velkomne.

Millicentt Rosamunde er aktiv i gruppen mindst to gange om ugen for at besvare spørgsmål til gavn for alle numerologer i gruppen.

Match Numerolog Foreningen - Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi

Find Numerolog siden

promovering

Som certificeret Match Numerolog og som medlem af Match Numerolog Foreningen opnår du mulighed for promovering på den officielle danske Find Numerolog side ejet af Instituttet for Numerologi.

Foreningen er udgangspunktet for en professionel platform til dig, der ønsker at arbejde professionelt med numerologien. For at lette din opstart, og for at samle uddannede professionelle match numerologer ét sted på internettet, opstod Find Numerolog siden

Gennem denne platform kan personer der søger en numerolog let finde dig. Gennem medlemskabet får du altså markedsføring af din virksomhed, hvis du ønsker.

Husk at alle udgifter til markedsføring kan trækkes fra i din virksomhed.

Find Numerolog

Logoer til dig

professionel branding

Som uddannet Match Numerolog opnår du ret til at anvende den beskyttede titel som Match Numerolog og det særlige Match Numerolog logo.
Som medlem af Match Numerolog Foreningen får du herudover mulighed for at bruge foreningen i din branding.
Du kan anvende Foreningens logo og tydeliggøre dit medlemsskab af Foreningen og professionelle virke som match numerolog under Instituttet for Numerologi Danmark.

Match Numerolog Foreningen

Workshop dage og Live Calls

Der er to årlige workshops i foreningen og ca. et live call pr. kvartal i foreningen i Match Numerolog Foreningen.

Vi har haft magiske dage sammen ting på uddannelsesholdene. Det er et af foreningens formål at fortsætte med den opløftende energi og give dig et netværk du virkelig kan bruge.

Hvad enten du er ny numerolog eller har opnået erfaring, så er meningen med disse live events, at du har et forum sammen med Millicentt Rosamunde og de øvrige match numerologer, hvor der kan drøftes numerolog relaterede ting og sager.

Workshops er live dage som du kender det fra uddannelsen.

Temaerne for de enkelte workshops aftales fra gang til gang, men udgangspunktet er at arbejde med materialet fra Match Numerolog Uddannelsen, så emnerne er indenfor de 9 moduler. Det kan fx være repetition eller arbejde med årstalsrækker, det karmiske slip, udrensning etc.

Formålet med workshops er at give dig mulighed for at omsætte de teorier du har lært til praksis og støtte dig i tilegnelsen af materialet.

Workshop dagene er åbne for alle medlemmer af foreningen, nye som erfarne numerologer.

Live Calls er online skærm møder, hvor vi kan mødes online på tværs af landegrænser, foregår via zoom.

Match Numerolog Foreningen - Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi

Workshops og live calls kan bruges som øvedage, supervision, repetition eller lignende.

Indholdet holder sig indenfor de 9 moduler på Match Numerolog Uddannelsen og kan også fint bruges til fx at gennemgå nyere indhold på uddannelsen som tidligere hold måske ikke var igennem eller til at gå i dybden med et emne fra uddannelsen.

Medlemskab af Match Numerolog Foreningen

FAQ – Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvad er Match Numerolog Foreningen?

Match Numerolog Foreningen er et netværk, hvis fineste formål er at støtte numerologer i deres daglige virke og arbejde gennem promovering og markedsføring samt løbende supervision og faglig støtte.

Hvem kan melde sig ind i Match Numerolog Foreningen?

Match Numerolog Foreningen er et tilbud og en service, til uddannede og certificerede match numerologer fra Match Numerolog Uddannelsen.

Hvad koster det at være med i foreningen?

Det koster 125kr. om måneden, det vil sige 750kr. pr. halve år eller 1500kr. om året, såfremt du melder dig ind i forbindelse med afsluttet uddannelse. (ved senere indmeldelse er prisen 175kr. pr. måned.)

Hvad bruges facebook gruppen til?

Facebook gruppens formål er at sparre med hinanden og modtage svar og supervision fra Millicentt Rosamunde. Det kan være stort som småt. Gruppen er der for at have et forum til at drøfte klienter, erfaringer og andet i forbindelse med arbejdet og hverdagen som numerolog, specifikke detaljer er velkomne. Millicentt Rosamunde vil også bidrage til gruppen med cases og refleksioner.

Ændrer prisen sig for at være med i gruppen?

Det kan være, at prisen ændrer sig eller evt. stiger i fremtiden, hvis særlige forhold taler for det, men for 2019 vil prisen være uændret uanset, dvs. 1500kr for hele året.

Hvad kan jeg forvente af det numerologiske indhold?

Som medlem af Match Numerolog Foreningen får du adgang til det nyeste uddannelsesmateriale, når det frigives til igangværende hold på Match Numerolog Uddannelsen.
Det vil sige at du, når du er med i foreningen, altid er helt opdateret. Nogle måneder vil der så alligevel dukke noget nyt op, noget som måske ikke var på dit uddannelseshold, men som er blevet tilføjet senere, andre gange vil det være det samme og nogle gange vil der være forbedringer af noget du kender – det vil variere, men det er helt sikkert at niveauet hele tiden løftes på uddannelsen og materialet.

Jeg er kommet lidt væk fra numerologien, er Match Numerolog Foreningen også for mig?

Match Numerolog Foreningen er det perfekte opsamlingssted til de match numerologer som måske ikke lige kom igang med numerologien efter endt uddannelse. Som medlem af foreningen kan du nærmest tage uddannelsen påny til en super billig pris fordi du modtager indholdet fra nye hold og derved har mulighed for at få repeteret og opfrisket din numerologiske viden.

Hvordan melder jeg mig ind i Match Numerolog Foreningen?

I forbindelse med afslutningen af din uddannelse på MNU sender Millicentt Rosamunde information ud omkring medlemsskab i Match Numerolog Foreningen, så det kan være en naturlig forlængelse af din uddannelse. Hvis du ønsker at melde dig ind på et senere tidspunkt sender du blot en mail til Millicentt Rosamunde og modtager dit personlige link til indmeldelse.

Hvorfor er der overhovedet brug for Match Numerolog Foreningen?

Der er mange forskellige holdninger til numerologi og der er mange numerologer i den spirituelle alternative branche med meget forskellige baggrunde og meget forskellige udgangspunkter for at drive virksomhed og praktisere numerologi. Det kan være svært og drænende at stå alene som numerolog. Instituttet for Numerologi har derfor skabt et fundament til dig, som du kan stå trygt på og herfra kan udfolde din individualitet som numerolog med et team af stærke kvinder bag dig.
Match Numerolog Foreningen har til formål at samle dygtige certificerede numerologer, også så der for kommende klienter er en vis synlighed, tydelighed og professionalisme – her står match numerologer fra Instituttet for Numerologi stærkt sammen. For sammen kan vi løfte hinanden, numerologien og løfte vores klienter, så numerologien anvendes på den bedst tænkelige måde i lys og kærlighed.

Dette får du som medlem af Match Numerolog Foreningen:

 • Altid en opdateret uddannelse i numerologien
 • Fællesskab med andre match numerologer
 • Supervision og sparring med Millicentt Rosamunde i lukket gruppe
 • Promovering af dig som Match Numerolog på FindNumerolog siden
 • Professionel branding i dit virke som match numerolog og lysarbejder
 • Gratis Workshops og live calls med Millicentt Rosamunde
 • Adgang til opdaterede navnelister og skabeloner

Det praktiske omkring medlemskab af foreningen:

 • Medlemsskab af gruppen koster 125kr pr. måned
 • Gebyret betales pr. måned, halvårligt eller årligt, hvad der passer dig bedst.
 • Der er mulighed for løbende tilmelding.
 • Ved indgåelse af medlemsskab opnår du med det samme adgang til indholdet i foreningen og tilgængelige workshops samt live calls.
 • Hvis du ønsker at komme på Find Numerolog siden er det vigtigt at du sender en beskrivelse og et billede i forbindelse med tilmelding

Match Numerolog Foreningen er til for dig smukke sjæl!

Du er vidunderlig og Instituttet for Numerologi ser det som sin fineste opgave at hjælpe dig til mest mulig viden, oplysning, glæde og succes.

Match Numerolog Foreningen - Instituttet for Numerologi - den klassiske numerologi