9 moduler på Match Numerolog Uddannelsen

Match Numerolog Uddannelsen er inddelt i 9 moduler, som du kan se her nedenfor.

Rækkefølgen af numerologiens elementer er sammensat på en måde, hvor der skabes en fin kronologi.

Numerologien får lov at folde sig ud for dig med mest mulig plads til forståelse undervejs fordi kompleksiteten øges gradvist, hvilket forøger dit indlæringspotentiale.

Husk at tilmelde dig Match Numerolog Uddannelsens info-liste smukke sjæl, hvis du vil modtage mere info i din indbakke om modulerne og sneak peaks på igangværende uddannelseshold.

Match Numerolog Uddannelsen -Millicentt Rosamunde - Instituttet for Numerologi

Modul 1

Grundlæggende Numerologisk Teori

Indhold:
De 9 grundtal
De 43 dobbelte tal
Numerologisk Essens
Indvielse i numerologi
(historie og Numerologens Ed)

Modul 2

Proces og Vækst

Indhold:
De 6 faser i den numerologiske navneproces
Spektrum for grundenergier
Spektrum for skæbneenergier
Integration af vibrationer
(herunder sundhed)

Modul 3

Numeroskopet

Indhold:
Numeroskopets opbygning
Guide til udregning
Guide til tolkning
Obligatorisk opgave udleveres
(udregning af rene numeroskoper)

Modul 4

Udvidet numerologisk teori

Indhold:
Dybdegående tolkning
Kombinationer af vibrationer
Relationer og parforhold
Diverse numerologisk viden
(bynavne, husnumre etc.)

Modul 5

Numerologien på Verdensplan

Indhold:
Global årsenergi
Global månedsenergi
Personlige og globale energier
Astrologi, grænseflader
og andre sammenhænge på tværs

Modul 6

Årstalsrækker

Indhold:
Årstalsperioder
Udregning af årstalsrækker
Tolkning af årstalsrækker
Ændring af årstalsrækker
Det karmiske slip

Modul 7

Karma og skæbne numerologisk

Indhold:
Fortid, nutid og fremtid
Livsskæbnen og skæbnefyldte år
Karmiske relationer
Børn og graviditet

Modul 8

Bedste match metoden

Indhold:
Opsamling på opgaven
De rene numeroskoper
De bedste match numeroskoper
Opbygning af sessioner

Modul 9

Numerologi i praksis

Indhold:
Numeroskoper til virksomheder
Titler, projekter, priser
Rollen som numerolog
Efterfølgende certificeringsmiddag

Moduler på Uddannelsen – undervisning

Hver måned får du som numerologi studerende adgang til det nye moduls indhold i vores online space. Uddannelsesmaterialet består primært af skriftligt materiale, men der indgå også lydfiler og forskellige øvelsesopgaver.
På de live undervisningsdage går vi i dybden med forståelsen og mestringen af det enkelte moduls tema.

Undervisningsdagene er både med et fokus på praktisk anvendelse af stoffet – fra teori til praksis – men også dage med et fokus på at rumme og sætte den nye information ind i en spirituel og personlig referenceramme.

Mellem undervisningsdagene er der mulighed for sparring i den lukkede og hemmelige facebook gruppe.

Den efterfølgende certificeringsmiddag
Uddannelsen slutter med en festlig fejring af dig som studerende, af holdet, numerologien og uddannelsesforløbet. Da uddannelsen er en diplomuddannelse vil der blive uddelt diplomer som en del af certificeringen – en helt speciel og mindeværdig oplevelse.

Match Numerolog Uddannelsen - Instituttet for Numerologi

Match Numerolog Uddannelsen - Instituttet for Numerologi - Millicentt Rosamunde

Moduler på uddannelsen – processen

Uddannelsen er bygget op omkring 3 essentielle metoder, nemlig teori, redskaber og refleksion – alle tre nødvendige ingredienser for udvikling og vækst.

Førhen blev numerologiens visdom overleveret udelukkende mundtligt, men du vil på min uddannelse få den numerologiske teori kommunikeret både mundtligt, skriftligt og auditivt, så du kan vende tilbage til kilderne senere.

Redskaber er de metoder, vi anvender for at få viden til at blive til visdom

– for at kunne skabe reelle forandringer i dit eget og i andres liv.

Numerologiens mest kraftfulde redskab til vibrationsmæssig forandring er den numerologiske diamant, numeroskopet. Numerologien har mange lag og vi vil komme omkring dem alle på uddannelsen.

Under uddannelsen vil der være et fokus på anvendelsen af de forskellige numerologiske redskaber du præsenteres for, gennem refleksion, cases, observation, øvelser og løbende opgaver.

Spirituelle og etiske overvejelser omkring det numerologiske felt vil være en integreret del af uddannelsen idet du løbende inviteres til refleksion omkring det præsenterede stof og om rollen som numerolog. Det er et stort ansvar og en ære at forvalte numerologi.

Match Numerolog Uddannelsen -Millicentt Rosamunde - Instituttet for Numerologi